Er å se et verb?

Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å se i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å se. I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.

Hvordan bøyer man Hay?

Verbbøyning “to hay
 1. Present. I. hay. you. hay.
 2. Present continuous. I. am haying. you. are haying.
 3. Simple past. I. hayed. you. hayed.
 4. Past continuous. I. was haying. you. were haying.
 5. Present perfect. I. have hayed. you.
 6. Present perfect continuous. I. have been haying. you.
 7. Past perfect. I. had hayed. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been haying. you.

Hvordan bøyer man å sjå på nynorsk?

Aktiv verbbøying av å sjå
 1. Infinitiv: Å sjå
 2. Presens partisipp: sjåande.
 3. Perfektum partisipp: sett.

Er å se et verb? – Related Questions

Hvilket kjønn er kjeks?

Desse orda har uregelrett bøying: far – faren – fedrar – fedrane, bror – broren – brør – brørne, feil – feilen – feil – feila, kjekskjeksenkjeks – kjeksa, mann – mannen – menn – mennene, ting – tingen – ting – tinga, sko – skoen – sko – skoa, skor – skorne.

Hva er dere på nynorsk?

På nynorsk er det ingen tvil: Bilen er dykkar eller deira. I norske dialekter kan dykkar hete døkkers, dåkkers, deres osv., mens deira kan hete deires, doms, demmers, dems osv.

Hva betyr dere?

Dere betyr du og du.

Hva er ond på nynorsk?

I svensk og dansk finnes kun ond, i nynorsk bare vond.

Hva er berøre på nynorsk?

Administrativ ordliste bokmål-nynorsk
BokmålNynorsk
berøreha (få) følgjer for, gjelda, koma inn på, vedkoma; koma nær, ta på
berørtsom det gjeld/vedkjem, part, aktuell
besette(om stilling:) tilsetja (nokon) i
besitteeiga, ha

Hvordan sier man hvor på nynorsk?

Spørjeord
BokmålNynorsk
hva hvem hvilken hvor hvordan hvorfor nårkva kven kva for ein/ei/eit kor/kvar korleis kvifor/korfor når

Hva er kven på bokmål?

De viktigste spørreordene er de følgende, henholdsvis på bokmål og nynorsk: hva/kva. hvem/kven. når/når.

Kan man si at man snakker nynorsk?

I motsetning til det mange ser ut til å tro, er det ingen som snakker nynorsk. Nynorsk er, i likhet med bokmål, et skriftspråk. Dialekter derimot, de er det mange av, og de færreste snakker tilnærmet likt bokmål.

Hvordan bøyer man bror på nynorsk?

Desse orda har uregelrett bøying: far – faren – fedrar – fedrane, bror – broren – brør – brørne, feil – feilen – feil – feila, kjeks – kjeksen – kjeks – kjeksa, mann – mannen – menn – mennene, ting – tingen – ting – tinga, sko – skoen – sko – skoa, skor – skorne.

Hvordan bøye ei datter?

dotter på bokmål
 1. Entall. Flertall.
 2. Ubestemt form. Bestemt form. Ubestemt form. Bestemt form.
 3. (ei) dotter. dottera / dotteri. (fleire) døtrer. (alle) døtrene.

Hvordan bøyer man mor?

 1. Ubestemt form (ent. ): (en) mor.
 2. Bestemt form (ent. ): (den) moren / mora.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) mødrer / mødre.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) mødrene.

Hvordan bøye en datter?

2Y a) Uregelmessige substantiv
EntallFlertall
UbestemtBestemtUbestemt
ei datterdatteradøtre
en brorbrorenbrødre
en mannmannenmenn

Hvordan bøye ei søster?

GrammatikkRediger
Bøyning (uregelrett substantiv hunkjønn/regelrett substantiv hankjønn/felleskjønn)
søstersøsterensøstre
søstersøstra
søstrer
ei søstersøsterasøstrer

Hvordan skriver man bror på engelsk?

bror {hankjønn}

brother {subst.}

Hvordan bøye alder?

GrammatikkRediger
Bøyning (uregelrett (nynorsk) og regelrett substantiv hankjønn)
ein alderalderenaldrane
alderalderenaldrene
For genitiv av substantiv, se eieform.

Kan man skrive blåe?

Korte adjektiv som ikke slutter på –e:

Vi kan si: den blå bilen – og: den blåe bilen. Adjektivet “blå” har to former i bestemt form.

Leave a Comment