Hva betyr Grønt Punkt merket?

Kortfattet er Grønt Punkt et internasjonalt varemerke. Merket er bevis på at en bedrift tar ansvar og betaler for at den emballasjen de sender ut på markedet blir forsvarlig samlet inn og gjenvunnet.

Hvor leverer man Rundballeplast?

Felleskjøpet Agri samla inn 200 tonn rundballplast i fjor. Bøndene rista plasten, pressa den i egne emballasjepresser, og våre transportører tok plasten med som gratis returlast for bonden ved levering av gjødsel og kraftfôr.

Hva skal i plastemballasje?

I plastsekken kastes emballasje, dvs. plast som har vært pakket rundt et produkt. Det kan være poser, folie, begre, bokser og flasker av plast, f. eks.

Dette kan du kaste i plastsekken:

  • Plastposer.
  • Plastbegre og plastbokser.
  • Plastbrett for matvarer, f.
  • Plastflasker og plastkanner for sjampo, dressing, vaskemilder o.l.

Hva betyr Grønt Punkt merket? – Related Questions

Hvor skal tomme shampoflasker kastes?

Shampoflasken og skyllemiddelet er også emballasje, som skal kastes i den blå posen.

Hvor skal tannbørsten kastes?

Selve tannbørsten kaster du i restavfallet. Større produkter i plast, som ødelagte hagemøbler, leverer du til din nærmeste gjenvinningsstasjon.

Hva er plastemballasje laget av?

Kjemisk sett består plast av én eller flere polymerer (basisplasten) og forskjellige tilsetningsstoffer (hjelpestoffer). De aller fleste typer plast produseres av petroleum, men noen lages også av cellulose.

Skal blomsterpotter i plastavfall?

Blomsterpotte i plast sorteres som plastemballasje.

Hva kan man gjenvinne plast til?

Plastemballasje resirkuleres til nye plastprodukter som f. eks. blomsterpotter, paller, poser, kasser, møbler, sekker, litt fjernvarme og strøm.

Hvor kaster man plastemballasje?

Alle plastprodukter, som ofte betegnes som hardplast, skal kastes i restavfallet eller leveres på gjenvinningsstasjon om det er for stort.

Hvor skal man kaster potetgullposer?

Potetgullposer sorteres som plast eller restavfall.

Hvor skal gamle parfymeflasker kastes?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje

Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Hva er en moderne avfallsløsning?

Hvor kaste hullete sokker?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Hvor kan man kaste undertøy?

Fretex tar i mot brukt undertøy: Å levere alle typer tekstiler til gjenvinning sparer miljøet for unødvendig restavfall. Derfor tar Fretex også i mot brukte sokker, truser og BHer.

Hvor kan man kaste ødelagte sko?

Slik gjør du det

Levér klær som er rene, tørre og uten lukt, og brukbare sko, i pose eller sekk til en tøyinnsamlingsboks eller gjenvinningsstasjon.

Kan man kaste klær i rest?

Klær og tekstiler som ikke kan rengjøres? Små mengder tekstiler og klær som ikke kan rengjøres kastes i restavfallet. Større mengder leveres du til en gjenvinningsstasjon.

Hvor skal man kaste tomme tannkremtuber?

Sorteres som Plastemballasje i

Klem ut så mye du klarer fra tannkremtuben og ta gjerne av hele korken slik at du får skvist ut til en siste tannpuss. Da er tannkremtuben klar for sortering.

Hvor kan jeg kaste bøker?

Pocketbøker med myke permer kan kastes i papiravfall, mens innbundet bøker skal i restavfallet.

Er cd cover restavfall?

Restavfall skal legges i vanlige plastposer og knyttes godt igjen. Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Leave a Comment