Hva dekker boligselger forsikring?

Boligselgerforsikring er en forsikring som dekker selgers ansvar for vesentlige skjulte feil og mangler ved eiendommen. Forsikringen gjelder i de 5 årene som avhendingsloven fastsetter. Ved å tegne boligselgerforsikring, overlater du ditt ansvar for feil og mangler til et forsikringsselskap.

Hvor mye koster boligselgerforsikring?

Prisene for boligselgerforsikring oppgis som en prosentsats av salgssummen. Som regel vil forsikringen koste et sted mellom 0,2 og 0,55 prosent av salgssummen, og den endelige prisen kommer derfor an på summen du selger boligen din for.

Er eierskifteforsikring og boligselgerforsikring det samme?

Som tidligere nevnt er boligselgerforsikring akkurat det samme som en eierskifteforsikring, og begrepene brukes fortsatt til dels om hverandre. Det er imidlertid boligselgerforsikring som er det gjeldende begrepet i dag. I det følgende vil vi kort gå gjennom andre viktige begreper knyttet til kjøp og salg av bolig.

Hva dekker boligselger forsikring? – Related Questions

Hva dekkes ikke av eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring vil aldri dekke mer enn selgers ansvar etter avhendingsloven, da det er en ansvarsforsikring, ikke en forsikring av bygningen. Forsikringen dekker heller ikke feil eller mangler som oppstår mellom avtaleinngåelse og overtagelsen, eller etter overtagelsen.

Hvor lenge trenger man Boligkjøperforsikring?

De fleste som selger bolig i dag har boligselgerforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring. Boligselger har ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen i fem år etter salget.

Hvor mye koster en eierskifteforsikring?

Prisene for de ulike boligtypene fordeler seg omtrent slik: Enebolig: cirka 4,5 promille av salgssummen, minimum 9.000 – 10.000 kroner. Selveierleilighet: cirka 3,25 promille av salgssummen, minimum 4.000 – 4.500 kroner. Andel og borettslag: cirka 2 promille av salgssummen, minimum 2.000 – 2.500 kroner.

Hvordan fungerer eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring er en forsikring som boligselger tegner i forbindelse med salg av bolig. Hensikten med en eierskifteforsikring er at den skal beskytter boligselger mot å bli personlig økonomisk ansvarlig dersom boligkjøper skulle oppdage feil eller mangler ved boligen etter overtakelse.

Hvorfor tegne eierskifteforsikring?

Ved å tegne eierskifteforsikring overlater selger ansvaret for eventuelle feil og mangler som senere kan vise seg ved boligen, til et forsikringsselskap. Eierskifteforsikring utgjør dermed en sikkerhet for selgeren. En eierskifteforsikring vil beskytte selger mot krav fra kjøper i fem år etter kjøpet.

Hvem betaler eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring er en forsikring som sikrer selger mot krav fra kjøper etter at kontrakten er undertegnet og boligen overtatt av ny eier. Det er således selger som tegner forsikringen. Den kan også være til fordel for kjøper i og med at det alltid vil være dekning for kravet.

Er det anbefalt å tegne Boligkjøperforsikring?

De færreste boligkjøp ender med tvist. Kostnaden til en boligkjøperforsikring vil derfor i de fleste tilfeller være bortkastet. Dersom behov for juridisk bistand skulle oppstå, kan du som kjøper, i de aller fleste tilfeller, kreve utgifter til valgfri advokat dekket under den/de forsikringer du allerede har.

Kan selger tegne boligselgerforsikring når bolig selges etter bustadoppføringslova?

Den som selger en bolig, uansett boligtype, er i følge avhendingsloven ansvarlig i hele 5 år for skjulte feil og mangler ved boligen. Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen 5 år. Har du tegnet boligselgerforsikring, er det forsikringsselskapet som behandler eventuelle krav du måtte få fra kjøper.

Hva koster Help boligkjøperforsikring?

Pris på boligkjøperforsikringen
Help
BoligtypePris2-5 år
Borettslagsbolig og aksjeleiligheter5 500300
Leiligheter og rekkehus:6 950300
Ene-/tomannsbolig, fritidsbolig og tomt:10 950450

Når kjøper man Boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring tegnes når du kjøper boligen. Siste mulighet er ved kontraktsignering. Det er ikke mulig å kjøpe forsikringen etter dette tidspunktet. Det kan derfor være lurt å ta stilling til hvorvidt du ønsker boligkjøperforsikring i god tid før signering.

Hvem kan ikke tegne Boligkjøperforsikring?

Forsikringen kan kun tegnes ved kjøp av eiendom solgt etter avhendingsloven. Kan ikke tegnes der kjøper driver med salg/utvikling/utleie av eiendom som et ledd i egen næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen eller salg mellom familie (opp- og nedstigende linje, samt søsken).

Hvor mye dekker Boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring kan koste mellom 4 000 kroner og 12 000 kroner, avhengig av størrelsen på boligen din. Forbrukerrådet har oppgitt at en advokat vanligvis tar rundt 25 000 kroner for en vanlig boligtvist. Det betyr at man kan ende opp med å betale 10 000 kroner for å unngå en mulig avgift på 25 000 kroner.

Hvor mye koster boligforsikring i måneden?

Maksprisen for boligselgerforsikring er vanligvis mellom 20.000 – 50.000 kroner, og prisene ser omtrent slik ut: Enebolig: rundt 4,5 promille av salgssummen, minimum 9.000 – 10.000 kroner. Selveierleilighet: rundt 3,25 promille av salgssummen, minimum 4.000 – 4.500 kroner.

Hva dekker Uhellsforsikring?

Uhellsforsikring er inkludert i innboforsikring topp og dekker fysiske skader på tingene dine hvis du skulle være uheldig. For eksempel hvis du mister mobilen i bakken. Du er også dekket for de samme uhellene utenfor hjemmet, men da er erstatningen begrenset til 50.000 kroner.

Hva er inkludert i innboforsikring?

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:
  • Brann og nedsoting.
  • Lynnedslag og elektriske fenomen.
  • Naturskade.
  • Vannskader og brudd på rørledning.
  • Tyveri, skadeverk, ran og overfall.
  • Plutselige skader på hvitevarer.
  • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning.

Hva er forskjellen på hus og innboforsikring?

– Enkelt forklart dekker husforsikringen bygningen og det som er fastmontert , slik som kjøkkenskap og parkett. En innboforsikring dekker det som er inni huset. Det vil si alle eiendelene dine, slik som møbler, klær, elektronikk og annet utstyr du har, forteller Duffaut.

Leave a Comment