Hva dekkes av behandlingsforsikring?

Forsikringen gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege. Forsikringen er ingen erstatning til det offentlige helsevesen, men et viktig supplement.

Hvor mye koster behandlingsforsikring?

En person på 25 år betaler i gjennomsnitt rundt 3.500 kroner for en behandlingsforsikring som tegnes privat. En person på 40 år må i snitt betale rundt 5.000 kroner i året, mens en 55-åring må regne med å betale over 7.000 kroner i året for behandlingsforsikring.

Hva dekker min helseforsikring?

Har du helseforsikring, eller behandlingsforsikring som det også kalles, kan du få rask legehjelp hos medisinsk spesialist. Helseforsikringen dekker som regel utredning og behandling inklusive kirurgi, hos medisinsk spesialist så lenge det er en medisinsk problemstilling du trenger hjelp med.

Hva dekkes av behandlingsforsikring? – Related Questions

Hvor mye koster helseforsikring i måneden?

Pris på helseforsikring

Normal pris vil være alt fra 100 kroner til over 1.000 kroner i måneden. Prisen er først og fremst avhengig av alderen din og hvilken dekningsgrad du ønsker. Når du undersøker prisene, er de ofte oppgitt i sum per år, men du betaler vanligvis månedlige avdrag til forsikringsselskapet.

Hvem har den beste helseforsikringen?

Forbrukerrådet har kåret Trygs behandlingsforsikring til Norges beste helseforsikring. Vi er god på pris og har de beste vilkårene, og belønnes med testens eneste sekser.

Hva innebærer helseforsikring?

Helseforsikring er forsikring som gir rett til helsebehandling på et forhåndsavtalt nivå og/eller økonomisk støtte til de medisinske kostnadene ved helsebehandling. Helseforsikring skiller seg således fra sykeforsikring, som gir økonomisk støtte ved bortfall av lønn på grunn av sykdom.

Hva er egenandelen ved bruk av forsikringen?

Egenandel er det beløpet du må betale selv når du bruker forsikringen din. Jo høyere egenandel jo billigere forsikring. De fleste sparer på å velge en høyere egenandel, siden det som regel er flere år mellom hver gang du må bruke forsikringen.

Hvordan fungerer privat helseforsikring?

Med en privat helseforsikring tas du ut av den offentlige køen og behandles i stedet i privat helsevesen – enten i Norge eller i utlandet. Det betyr at du kan velge når det passer å bli behandlet. Og du kan velge det sykehuset eller den spesialisten som har best erfaring med din type operasjon eller behandling.

Hvilke forsikringer har jeg som medlem i LO?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hvor mye bør man ha i uføreforsikring?

Uføreforsikring vil koste mellom 250 og 500 kroner i månedlig innbetaling. Prisen kan variere i begge retninger, siden hvor mye man betaler, kan påvirkes av mange individuelle faktorer.

Hva dekker LO medlemskap?

Der får du fordeler innen kredittkort, billån, boliglån, bruks- og sparekonto og konfliktlån. Det er forhandlet frem egne fordeler for deg som er under 34 år innen BSU, boliglån og depositumslån. Altfor mange av oss kommer i situasjoner hvor vi må ha, eller burde hatt juridisk hjelp.

Hva koster det å være med i LO?

Et medlemsskap har en veiledende pris på 250, kr hvert semester. Bli medlem!

Hva tjener lederen i LO?

LO-ledelsen følger frontfagets oppgjør i fjor, og øker sin godtgjørelse med 2,7 prosent. LOleder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner. Hun hadde per 1. januar en lønn på 1 434 066 kroner.

Hva er forskjellen på LO og Fagforbundet?

Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO.

Kan man være medlem i LO uten jobb?

LO-forbundene har i stor grad de samme tilbudene til medlemmer som er arbeidsledige. Arbeidsledige medlemmer: er fullverdige medlemmer. De beholder samme rettigheter, plikter og tilbud som yrkesaktive.

Hvor mye koster det å være fagorganisert?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,20 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

Hva koster det å være fagorganisert?

Å være organisert i en fagforening koster penger. Men det koster fort mye mer å la være. I Fellesforbundet ligger kontingenten på mellom 1,5 og 2,2 prosent av brutto lønn, avhengig av hvilken lokale fagforening du tilhører.

Hvem kan få LOfavør?

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i.

Hva dekker LOfavør?

Innbo dekker:
 • Brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Vannskader.
 • Tyveri og skadeverk.
 • Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr 40 000.
 • Ansvar & rettshjelp.
 • Naturskader.
 • Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade.
 • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)

Leave a Comment