Hva er en Høyesterett?

Høyesterett. Høyesterett er Norges øverste domstol. De utgjør sammen med Stortinget og Regjeringen landets øverste statsorganer. Høyesterett har 20 dommere, og er en ankedomstol som behandler anker over avgjørelser fra lavere domstoler, både sivile saker og straffesaker.

Hvem er dommere i Høyesterett?

Høyesterettsdommere per 1. januar 2020
NavnFødselsårTiltrådte som dommer
Espen Bergh19612016
Berglund, Cecilie ØstensenCecilie Østensen Berglund19712017
Berg, Borgar HøgetveitBorgar Høgetveit Berg19702017
Erik Thyness19612019

Hva er forskjellen på tingretten lagmannsretten og Høyesterett?

Oppgaven til lagmannsretten er å behandle anker fra tingretten. Man kan anke dommer, beslutninger og kjennelser. Lagmannsrettens avgjørelser kan ankes videre til Høyesterett, men Høyesterett tar bare opp saker som er prinsipielt viktige.

Hva er en Høyesterett? – Related Questions

Kan man lese dommer på nett?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. ℹ Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Hva koster det å anke til Høyesterett?

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling koster i utgangspunktet 29 352 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 892 kroner hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd.

Hvilke saker behandles i lagmannsretten?

Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol for saker fra tingretten, i så vel sivile saker som straffesaker. Hver lagmannsrett dekker sitt lagdømme.

Kan dom i lagmannsretten ankes?

Både for lagmannsretten og Høyesterett kan anker siles. Lagmannsretten kan nekte en anke fremmet dersom lagmannsretten enstemmig kommer til at anke ikke vil føre frem, jf. straffeprosessloven § 321. En slik beslutning må i dag begrunnes.

Hva slags saker blir behandlet i tingretten?

Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to lekdommere. I sivile saker settes retten normalt bare med én juridisk dommer, men i noen saker deltar det også to lekdommere og noen ganger er de ikke-juridiske dommere fagkyndige.

Hvem er i tingretten?

Tingrettens sammensetning. I straffesaker er tingretten normalt sammensatt av én fagdommer og to meddommere, men i alvorligere saker kan retten settes med to fagdommere og tre meddommere. I visse typer straffesaker skal retten settes med fagkyndige meddommere.

Hvor mye tjener en dommer?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – 1,2 millioner kroner årlig. Det er en fastlønn som alle får som Tingrettsdommer. Det er statens lønnstrinn.

Kan man følge rettssaker?

Vil du følge en rettssak som publikum? I utgangspunktet er rettsaker offentlige. Det betyr at du kan følge nesten alle saker. Se Når går rettsaken for oversikt over hvor og når rettssakene skal gjennomføres.

Hvor gammel må man være for å bli dommer?

være norsk statsborger. ikke ha blitt fradømt stemmerett i offentlige saker. ha orden i egen økonomi. ha fylt 30 år for å bli dommer i høyesterett og 25 år for de øvrige domstolene.

Hvor mye tjener en advokat i året?

Gjennomsnittsinntekten til en norsk advokat i 2022 er ca. 1,09 millioner kroner, noe som tilsvarer en månedslønn på ca. 91 000 kroner. Startlønn for nyutdannede advokater er noe lavere på rundt 650 000 – 700 000 kroner i årslønn.

Hvor mye tjener en høyesterettsdommer?

Lønn. Høyesterettsdommeres lønn fastsettes av Stortinget. Høyesterettsdommerne hadde i 2021 en lønn på kr 1 915 352. Høyesterettsjustitiarius hadde i 2021 en lønn på kr 2 220 624.

Hvor mye tjener en dommer i Premier?

De siste rapportene har avslørt Premier League-dommerlønnen for sesongen 2022/22 har blitt offentliggjort. Dean, Michael Oliver og Martin Atkinson er de best betalte Premier League-dommerne som tjener rundt £200,000 XNUMX per år.

Hvor mye tjener en toppdommer?

En hoveddommer i eliteserien får 14 000 kroner per kamp, mens en assistentdommer tjener 9000 kroner per kamp. –De beste dommerne dømmer over 20–22 kamper i løpet av en sesong, opplyser han. Det gir en totalsum på over 300 000 kroner. – Det har vært en enorm utvikling.

Hva tjener en 4 divisjon dommer?

Dommerhonorar
Klasse:Oppdrag:Honorar:
4. Div MennDommer850,-
4. Div MennAD600,-
5. Div MennDomme800,-
5. Div MennAD550,-

Hvor mye tjener en dommer i eliteserien?

dommer. For eksempel er honoraret i J15/G 15 550 kr og i Eliteserien 16 690 kr.

Hvor gammel må man være for å dømme fotball?

§ 2-5.

(1) Klubb kan utnevne klubbdommere til å dømme kamper der klubbens egne lag er med. Klubbdommeren bør ha fylt 13 år ved kalenderårets begynnelse.

Leave a Comment