Hva er legelisten?

Legelisten.no er en tjeneste som skal hjelpe folk å finne gode leger, tannleger og andre behandlere. Mange som skal finne en ny behandler spør venner og kjente om tips og råd før de bytter.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold. Som vurderingene viser er det mange som setter pris på nettopp det.

Hvordan finne lege?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Hva er legelisten? – Related Questions

Kor mykje tjener en lege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvem er min lege?

Du kan finne ut hvem fastlegen din er ved å gå inn på helsenorge. Du kan finne hvem som er fastlegen din på samme sted som du bytter fastlege. Du må ha bank id for å logge deg inn. Når du har logget inn kan du se at øverst på siden står det hvem som er din fastlege nå.

Når skal man ringe 116117?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hva gjør man når man ikke har fastlege?

– Kommunen må ha en plan for allmennlegetjenesten, dette er spesielt viktig når de ikke klarer å ha nok fastleger. Planen bør si noe om legebehov i kommunen på kort og lang sikt, rekruttering og stabilisering av allmennlegetjenesten. Men det hjelper jo ikke den pasienten som må ha en time nå, sier Asmervik.

Hva slags leger tjener mest?

Hvilken jobb er best betalt i Norge? På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt.

Kan man ringe fastlegen sin?

Bruk eventuelt helsenorge.no som mange fastleger også er tilknyttet. Du kan også ringe og bestille time. Da vil legesekretæren spørre deg om hva det gjelder for å vurdere hvor raskt du bør komme.

Kan fastlegen nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Kan man få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Når man ikke får time hos fastlegen?

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Hvor lang ventetid for time hos fastlege?

Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvordan få hastetime?

Du må nok bare ringe ditt legekontor og fortelle at du har veldig sterk hodepine og lurer på om du kan en hastetime så raskt som mulig. Husk at hvis hodepinen er veldig sterk eller du får nedsatt allmenntilstand kan du også ringe legevakten når fastlegen er stengt.

Hvor lenge er det vanlig å vente hos legen?

En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter. Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Hvis det er avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen, er det viktig at du møter opp på legekontoret i god tid. Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen.

Kan man ha med seg noen til legen?

Svaret på det, er at du kan si det du vil. Man trenger ikke ordlegge seg spesielt, eller forklare seg veldig godt. En kan bare si det som det er. Det er legens ansvar å stille spørsmål og ta de undersøkelser som legen mener er nødvendige.

Hva skjer hvis man ikke møter opp til legetime?

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp. Endringen gjelder ikke for pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Når skal man gå til lege?

Når bør du søke lege: Dersom du får en ny type ryggsmerte som du ikke har hatt før, og som ikke vil gi seg, bør du gå til lege. Også lette ryggsmerter som varer lenger enn fire uker, bør du søke lege for. Hos yngre menn skal legen alltid tenke på at ryggsmerter i verste fall kan skyldes kreft.

Hvor lenge har man gratis lege?

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept.

Leave a Comment