Hva er Reisegarantifondet?

Dersom du har bestilt en pakkereise hos en pakkereisearrangør som er medlem hos oss, betyr det at du som reisende har et konkursvern. I praksis betyr at du får refundert pengebeløpet du har forskuddsbetalt (depositum, evt. sluttvederlag) og at hjemreise dekkes dersom selskapet går konkurs etter feriestart.

Hva er hovedkravene for refusjon fra Reisegarantifondet?

Hva er hovedkravene for refusjon fra Reisegarantifondet? Alle som har kjøpt en garantipliktig reise hos et byrå som har stilt reisegaranti, kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet dersom reisen blir avlyst som følge av konkurs eller akkord hos arrangøren.

Hva er pakkereiseloven og hvem gjelder den for?

Pakkereiseloven regulerer rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger av det loven definerer som pakkereiser. Et tilsvarende regelverk gjelder innenfor alle stater i EU (Pakkereisedirektivet 2015/2302/EU). Alle næringsdrivende som driver med pakkereiser må følge pakkereiseloven.

Hva er Reisegarantifondet? – Related Questions

Kan man avbestille reise?

Du har ingen lovbestemt rett til å avbestille når du har kjøpt en flyreise. Du har heller ikke angrerett, selv om reisen er bestilt over internett. Dette betyr at du ikke kan kreve å få billettprisen refundert, dersom du ikke har mulighet til å reise.

Hvordan klage på pakkereise?

Klager på pakkereiser

Du må først henvende deg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet hvis du har noe å klage på. Turarrangøren har rett til å få en mulighet for å rette feil eller mangler så raskt som mulig.

Hvordan klage på reisebyrå?

Vi anbefaler at du klager skriftlig. Klage– og kontaktinformasjon finner du på flyselskapets hjemmesider. Forbrukerrådet har laget en oversikt over noen flyselskapers klagesider som du finner her. Har du kjøpt billetten gjennom et reisebyrå, kan du også klage til reisebyrået.

Hva har du krav på ved forsinkelse?

Hvis flyet er forsinket har du krav på forpleining, og eventuelt erstatning etter visse regler.
Flydistanse: Inntil 1.500 km
ForsinkelseErstatning
3 timerMat +250 euro
4 timerMat +250 euro
5 timer250 euro + enten mat og drikke eller refusjon av billett

Hva betyr pakkereise?

Pakkereise er et på forhånd tilrettelagt reisearrangement hvor en gruppe passasjerer gjennomfører et fastsatt reiseprogram, ofte, men ikke alltid, med en reiseleder. Pakkereisene selges eller markedsføres til en samlet pris som dekker transport, overnatting og eventuelle måltider.

Hva betyr pakkereise?

Pakkereise er et på forhånd tilrettelagt reisearrangement hvor en gruppe passasjerer gjennomfører et fastsatt reiseprogram, ofte, men ikke alltid, med en reiseleder. Pakkereisene selges eller markedsføres til en samlet pris som dekker transport, overnatting og eventuelle måltider.

Hva er reiseregninger for?

Ansatte på tjenestereise har ofte avtalt med arbeidsgiver at de skal få reiseutgiftene dekket. Dette kan være utgifter til mat, overnatting, drosje mv. For at utgiften skal kunne dekkes skattefritt er det et krav om at den ansatte må levere et bilag og/eller levere en reiseregning til arbeidsgiver.

Har korona kan jeg fly?

Hvis du har hatt et mildt tilfelle av covid-19 og er behandlet på sykehus eller har fått intensivbehandling, kan du fly med oss hvis du ikke har hatt feber eller luftveissymptomer de siste 48 timene før flyavgangen. I tillegg må det ha gått minst 14 dager siden de første symptomene på koronavirus.

Er det fortsatt munnbind påbud på fly?

Munnbind er (fra 4 april 2022) ikke lengre nødvendig om bord på våre flyvninger. Det kan fortsatt være munnbindpåbud på ulike destinasjoner. Vi anbefaler derfor alle passasjerer å sjekke grundig før avreise hvilke regler som gjelder dit man skal, inkludert eventuelle mellomlandinger i Europa.

Hvor lenge er korona i kroppen?

Varighet ved mild til moderat covid-19 sykdom angis å være 1-2 uker, men hos noen kan plagene vare lengre – og noen er uten symptomer!

Kan man ha korona uten at det slår ut på hurtigtest?

Svaret er ja – en negativ hurtigtest er ingen garanti for at du ikke har korona. Det er minst 9 årsaker til at en hurtigtest kan være falsk negativ. At en test er falsk negativ betyr at den viser kun en strek, selv om du har viruset i kroppen.

Er man smittsom så lenge testen er positiv?

Hvor lang tid etter smitte kan en PCR-test bli positiv? – PCR vil vanligvis holde seg positiv i 2–3 uker etter at du er smittet, men kan ofte være positiv lengre og i sjeldne tilfeller kan den forbli positiv i opptil 3 måneder, sier Øverbø.

Kan man få omikron to ganger?

Studier har vist at risikoen for reinfeksjon er omtrent syv ganger høyere med omikron-varianter sammenlignet med da delta-varianten var vanligst 3. Den positive nyheten er at den seneste varianten av omikron, BA. 5, ikke ser ut til å øke risikoen for reinfeksjon sammenlignet med BA.

Hvor raskt smitter omikron?

Ved omikron har man sett at man regnes som smittsom fra 2 dager før man får symptomer, og frem til 2-3 dager etter at man har fått symptomer. Etter 7 dager vil nærmest ingen være smittsomme lenger, og for de fleste vil man heller ikke i tidsrommet 5-7 dager etter symptomstart vært smittsomme heller.

Hvilke symptomer gir omikron?

De fleste får omikron

I starten ble symptomer som utmattelse, vondt i kroppen og hodepine oftest registrert, mens nyere tall fra det amerikanske senteret for sykdomsforebygging peker på at de vanligste symptomene er hoste, utmattelse og tett/rennende nese.

Hvor lenge er man immun etter å ha hatt Korona?

Vi antar man er godt beskyttet mot ny infeksjon i anslagsvis to–tre måneder, skriver Vold i en e-post til Sykepleien. – Vaksinene beskytter ikke fullstendig mot smitte, men de minsker sannsynligheten for å bli smittet dersom man blir eksponert, og dersom man blir smittet så får man sannsynligvis et mildere forløp.

Leave a Comment