Hva gjør man når det ikke er ledig fastlege?

Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Dersom det ikke er ledig fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til kommunen.

Hvor mye tjener en fastlege?

I kommuner med opptil 5000 innbyggere tjente fastlegene i snitt 2,05 millioner kroner, mens de i øvrige kommuner tjente 1,89 millioner. Inntekten øker også med alder, noe som sannsynligvis skyldes at eldre leger har lengre lister. Fastlegene under 30 år hadde lavest inntekt, men tjente likevel 1,68 millioner i 2020.

Er det mulig å ha to fastleger?

Siden fastlegeordningen i Norge tilsier at man kun skal ha én fastlege som er ansvarlig for oppfølging av helse, må studenter i dag velge mellom å ha denne tilgangen hjemme eller i studiebyen.

Hva gjør man når det ikke er ledig fastlege? – Related Questions

Hvem kontakter man hvis man ikke har fastlege?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Når går fastleger av med pensjon?

Det bør vel være en grense. Spørsmål: Ifølge legeloven mister en lege aretten til å praktisere når han fyller 75 år. Dersom han ønsker å fortsette må han søke fylkeslegen om en midlertidig lisens.

Kan man stå på venteliste hos flere fastleger?

Du kan stå på venteliste

Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste.

Kan samboer bruke min fastlege?

Godt spørsmål! Det generelle svaret er dessverre at nei, slik fungerer det ikke. I de tilfeller der fastleger behandler partner så er det gjerne i forbindelse med feks kjønnssykdommer, eller henvisning til utredning for par som ikke klarer å få barn.

Hvor lenge kan en lege være fastlege?

I Norge får leger jobbe til de fyller 80 år, og de kan søke om lisens for ett år av gangen etter å ha passert 80. I 2015 hevet Stortinget aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 år til 80 år2.

Kan man gå til lege uten fastlege?

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov. Volvat er ikke en del av den offentlige fastlegeordningen, men et helprivatisert alternativ.

Hva koster en time hos privat lege?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner
Sjukebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner
Konsultasjon hos/eller sjukebesøk frå spesialist375 kroner

Hvor mye koster dr dropin?

Uansett hva du trenger, når du kommer og hvor lang tid det tar koster en legetime på klinikk alltid 695,-. Du betaler aldri tillegg for prøver, resepter eller henvisning.

Hva koster en privat legetime?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner

Hvor mye koster en full helsesjekk?

Ordinær medlemspris er kr 1 584, og inkluderer blant annet labprøver og EKG.

Er Aleris gratis?

Velg Aleris uten ekstra kostnad

Du kan velge Aleris som behandlingssted uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus, resten dekkes av din helseregion. Kontakt oss for mer informasjon.

Har Aleris avtale med det offentlige?

Aleris Helse har avtale med Helse Sør-Øst innen en rekke fagområder. Det betyr at vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten, og at du som pasient kun betaler egenandel som ved et offentlig sykehus. Avtalen gjelder fra 01.01.2023.

Hvem eier Aleris?

Aleris en del av Skandinavias største privateide virksomhet innen helse med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble etablert i 2005 og er eid av Triton.

Kan privat lege sende henvisning til det offentlige?

Private behandlingssteder kan inngå en avtale med et av de fire regionale helseforetakene om å tilby visse undersøkelser og behandlinger på vegne av det offentlige.

Hvordan fungerer en henvisning fra legen?

Fastlegen din sender henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gir deg henvisningen så du selv kan sende den. Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere om du trenger utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Kan fastlegen nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Leave a Comment