Hva heter flipperspill på engelsk?

Flipperspill (engelsk: Pinball) er en type arkadespill, vanligvis operert med myntpåkast. Formålet er å manipulere en eller flere rullende stålkuler inne på gulvet i en pleksiglassdekket kasse, kalt flippermaskin.

Hvordan skriver man populær på engelsk?

populær {adjektiv}

popular {adj.}

Hva heter Komorene på engelsk?

Komorene {egennavn}

Comoros {egen.}

Hva heter flipperspill på engelsk? – Related Questions

Hvordan bli flink i engelsk?

Seks tips for å bli bedre i engelsk
  1. Les og skriv så mye du kan.
  2. Lær gjennom film, youtube eller spill.
  3. Les høyt, og bruk språket.
  4. Lær deg nye ord – og bruk ordbok.
  5. Følg med og vær aktiv i engelsktimene.
  6. Språkhjelp på nettet.

Hva er brassespark på engelsk?

Bicycle kick

Også kjent som «brasse» på norsk.

Hva er gallionsfigur på engelsk?

engelsk Figurehead, fransk figure d’étrave, tysk Galionsfigur, Galionsbild eller Bugfigur, I overført betydning brukes betegnelsen gallionsfigur om en person som har en fremskutt stilling uten virkelig makt.

Hva er stolleken på engelsk?

Stolleken på andre språk

Engelsk: Musical Chairs («musikkstoler»)

Hvordan skriver man skjelett på engelsk?

skjelett {intetkjønn}

skeleton {subst.}

Hva er bass på norsk?

Bass – et prefiks som betyr dyp, for eksempel dype varianter av musikkinstrumenter, som bassklarinett eller basstromme.

Hva er equalizer på norsk?

Equalizer er et ord lånt fra engelsk som betyr jevnstiller. Ordet ble opprinnelig brukt om håndvåpen i «det ville vesten» fordi de jevnet ut fysiske styrkeforskjeller.

Er subwoofer norsk?

Subwoolfer er en norsk popduo, trolig etablert i 2021.

Kan bass ødelegge hørselen?

Det er ikke type lyd, men hvor høy lyden er, som avgjør om den er skadelig eller ikke. Så basslyd er ikke mer skadelig enn annen lyd. All lyd som er høy nok, kan skade hørselen. Derfor bør man ikke sku opp lyden mer enn det som er anbefalt.

Hvor høyt er 90 desibel?

60 dB Vanlig samtale. 85 dB Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet. 90 dB Bytrafikk. 110 dB Høy torden.

Hvor mye er 80 desibel?

Støynivå blir målt i desibel (dB). Ein alminneleg samtale ligg på omkring 65 dB, mens eit rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at kvar gong lydeffekten blir dobla, aukar desibelnivået med 3 dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor vere dobbelt så høg som av 80 dB.

Leave a Comment