Hva kan man ringe 02800 for?

Ring sentralbordet 02800 når du ønsker å kontakte politiet om tjenester eller annet, som ikke er en nødsituasjon. Fra enkelte land kan du ringe 0047 02800 eller +47 02800. Det å ringe til 02800 har lik pris som det å ringe til et vanlig åttesifret telefonnummer.

Når er 02800 åpent?

Døgnåpent sentralbord 02800, nødnummer 112, pris, ring fra utlandet, finn nærmeste politistasjon.

Hva er nummeret til politiet i Danmark?

112 er Danmarks nødnummer for livstruende nødsituasjoner. Ring (+45) 112 for å få tak i politi, ambulanse og brannvesen. For å nå politiet, når det ikke er en nødsituasjon, kan du ringe (+45) 114. Du kan også finne kontaktinformasjon på det danske politiets hjemmeside.

Hva kan man ringe 02800 for? – Related Questions

Hva skjer hvis du ringer 911?

112 og 911 er, i motsetning til 110 og 113, internasjonale nødnumre. Telefonene våre, som er masseprodusert i utlandet, er derfor ikke i stand til å godkjenne 110 og 113 som nødnumre. Ringer du 112 eller 911 kommer du til politiet, som raskt setter deg videre til den etaten som best kan hjelpe deg.

Når skal man ringe 110?

Ved ulykker, når det brenner eller når noen er i ferd med å drukne, må du ringe brannvesenets nødnummer 110. I slike situasjoner er det livsviktig at nødetatene kan rykke ut så raskt som mulig. Nødnumrene er derfor noe ALLE må kunne!

Hva skjer hvis man ringer 112 ved en feil?

Du skal ikke bekymre deg. Det at du ringte nødetaten en gang ved et uhell vil ikke få noen konsekvenser. Hvis du er bekymret og tenker mye på dette, så vil jeg råde deg til å snakke med foreldrene dine eller en voksen du stoler på.

Kommer ikke gjennom på 02800?

Politiet har en klar oppfordring: – Kommer du ikke kommer gjennom på 02800, så ikke ring 112 dersom det ikke er nød. Unødvendige telefoner til nødnummeret vil kunne hindre mennesker i nød i å komme frem.

Når kan man ringe politiet bråk?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Kan politiet ta telefonen?

RUStelefonen svarer: Politiet har ikke lov til å beslaglegge telefonen din uten grunn, men så sant de har skjellig grunn til mistanke – det vil si god grunn til å anta at du har vært involvert i en kriminell handling, kan de det.

Kan politiet overvåke Snapchat?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Det er ikke slik at politiet sitter og overvåker alle snapchatkontoer, men dersom man først er blitt anmeldt for et straffbart forhold, så har politiet gode metoder for å gjenopprette slettet materiale osv.

Kan politiet komme inn på Iphone?

Hvis du åpner mobilen din med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk (eller en annen type biometrisk autentisering ), så kan politiet pålegge deg å åpne mobilen på denne måten for dem. Hvis du nekter, kan politiet gjennomføre det med tvang. Dette står i straffeprosessloven § 199 a .

Har politiet lov til å stoppe deg uten grunn?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Politiet kan stanse deg på gaten, uten noen tilsynelatende god grunn. Politiet kan da kreve at du oppgir personalia (navn, alder og bosted), uansett om de mistenker at du har gjort noe straffbart eller ikke.

Kan du nekte politiet å komme inn?

– Retten til å nekte er grunnlovsfesta

– Du har lov å nekte. Unnataket må vere dersom politiet er på ferske spor, altså viss dei har følgt etter ein person inn i ei leilegheit. Denne retten til å nekte politiet tilgang til din private bustad er grunnlovsfesta, seier Einarsen.

Kan man nekte å snakke med politiet?

Forklaring til politiet

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det. Ut over dette har du ikke plikt til å forklare deg for politiet. Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

Er det lov til å filme politiet?

Utgangspunktet er at du har lov til å filme politiet. Men hvis filmingen skjer på en slik måte at du hindrer politiets arbeid kan de be deg om å slutte å filme dem, og da må du slutte å filme. Å hindre politiet (og andre offentlige tjenestemenn) i deres arbeid er straffbart etter regelen i straffeloven § 156 .

Har politiet lov til å sjekke sekken din?

Visitasjon og ransaking er dermed to forskjellige ting. Politiet har rett til å visitere noen hvis de for eksempel nekter å oppgi personalia, eller for å avdekke våpen. Det skal altså ikke så mye til, for at politiet kan kreve å visitere noen. En visitasjon er først og fremst forebyggende for å hindre at noe skjer.

Kan politiet ta alkohol?

Du kan ikke straffes for å ha kjøpt eller for å ha fått alkoholen, men politiet kan ta fra deg alkoholen og helle den ut. Reglene i alkoholloven er laget for å beskytte barn og unge mot skadevirkningene av alkohol.

Kan politiet sjekke lommene dine?

Politiet kan sjekke sekken eller lommene dine hvis de mistenker deg for noe straffbart, hvis de tror du har med deg farlige gjenstander, eller hvis du nekter å oppgi personalia. Politiet kan også ta fra deg farlige eller ulovlige gjenstander, eller gjenstander og verdier som er knyttet til en straffbar handling.

Hva er ikke lov å si til politiet?

Du må ALDRI snakke med politiet. Ikke som vitne og ikke som mistenkt. Du kan alltid si “ingen kommentar” til politiet. DET ER LURT Å ALDRI SI NOE TIL POLITIET.

Leave a Comment