Hva koster det å parkere i Oslo sentrum?

Takstsone og priser
TakstMaks tidElbil
2250ubegrenset1 time 15 kr
22602 timer1 time 15 kr 2 timer 31 kr
2300ubegrenset1 time 15 kr 2 timer 31 kr 3 timer 47 kr 4 timer 63 kr 5-24 timer 78 kr
25204 uker1 time 15 kr 1 uke 92 kr 4 uker 328 kr

Når er det gratis å parkere i Oslo?

Du kan parkere uten å betale fra kl. 20:00-09:00 mandag til lørdag, og hele søndag.

Hvor er det gratis parkering i Oslo?

Gratisparkering i Oslo

Parkering langs offentlig vei er strot sett gratis. Vær imidlertid oppmerksom på at mange områder, spesielt i sentrum er avgiftsbelagt (se punkt “kommunale parkeringsplasser” over).

Hva koster det å parkere i Oslo sentrum? – Related Questions

Hvor mye koster parkering på Oslo S?

time: 62 kr. P-hus pr. påbegynte 30 minutter: 30 kr. P-hus døgnpris: 250 kr.

Er EasyPark gratis?

Parkeringsbransjen har de siste årene utviklet flere produkter for å gjøre parkering enklere og smidigere. En av dem er parkeringsselskapet EasyPark, som tilbyr gratis app for “enkel og lettvint parkering”.

Er det gratis å parkere på Sognsvann?

Beliggenhet: Sognsvann, Oslo kommune. Adkomst: Kjør til Rikshospitalet og videre opp Sognsveien til Sognsvann. T-Bane til Sognsvann. Parkering: Stor gratis parkering.

Hvor lenge kan man stå på HC parkering?

Hvor kan du parkere med HC-kort

På parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Dette gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Hva koster det å parkere på Aker Brygge?

 • Aker Brygge P-hus. 918 plasser. NOK1802 timer.
 • P-huset Vika Atrium. 60 plasser. NOK1402 timer.
 • Vinmonopolet Aker Brygge. 5 plasser. NOK1502 timer.
 • Tjuvholmen P-hus. 230 plasser. LGP biler er ikke tillatt.
 • Oslo Havn – Filipstad Brygge. 86 plasser.
 • Cort Adlers gate 27. 24 plasser.
 • Oslo Havn – Mohngården. 37 plasser.
 • Vika P-hus. 320 plasser.

Er det gratis parkering for elbiler i Oslo?

På kommunale ladeplasser som er skiltet med «For ladbar motorvogn» og «For EL-motorvogn» er det gratis å parkere og lade elbil og ladbare hybridbiler.

Er det billigere å parkere med el bil?

Eiere av elbiler i boligsonene kan søke om boligsoneparkering for sin elbil med 50 prosent rabatt. Besøkende med elbil i boligsone 1-7 må betale full pris, mens elbilister på besøk i boligsone 8 og utover får 50 prosent rabatt.

Hva koster 10 km med elbil?

Kjører du 10.000 km i året vil elbilens strømforbruk være på rundt 2000 kWh. Hvis man regner at strømprisen er 1 krone per kWh inkludert nettleie, vil det koste 2000 kroner årlig å lade elbilen hjemme.

Hvordan betale for parkering i Oslo?

P-huset har parkering med skiltgjenkjenning
 • Den enkleste måten å betale på er med mobilen.
 • Hvis du ikke velger automatisk trekk, så kan du betale på mobilen eller på apcoa.no innen 48 timer etter utkjøring.
 • Du kan også betale på automaten rett før du kjører ut.

Hva er regler for parkering?

Parkering er definert i trafikkreglene som «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.» Det betyr at selv om du sitter i kjøretøyet med motoren i gang, så er kjøretøyet parkert.

Hva koster det å bruke Easy Park?

Som privatkunde har du to alternativer: EasyPark Large: Koster deg 39 kroner i måneden i fast avgift, i tillegg til betaling av selve parkeringen. EasyPark Small: Her er det ingen faste månedsavgifter, og bør derfor være det mest aktuelle alternativet for deg som ikke bruker bilen daglig.

Er det lov å parkere langs veien?

Så sant det ikke er satt opp skilt om parkeringsrestriksjoner eller man hindrer fremkommeligheten, er det fritt frem for alle å parkere. – Det er ingen som har noen rettigheter på parkering og kan jage andre. Det har selvfølgelig litt med hvordan man parkerer, om det er mulig å komme frem.

Er det lov å gi bot når man sitter i bilen?

Ja. Definisjonen på ”parkering” er: ”Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing”.

Kan man parkere 5 meter etter gangfelt?

Ulovlig å stanse på eller foran gangfelt

Regelen om 5 meters avstand måles fra oppmerkingen. Dersom oppmerking mangler må det måles fra skiltstolpen på stedet. Etter gangfeltet kan du imidlertid parkere lovlig.

Er det lov å Dobbeltparkere?

— Det er sjelden lov å dobbeltparkere. Hovedregelen når det gjelder slik parkering er at den ikke skal være til unødig fare, hinder eller forstyrrelse for annen trafikk. Dersom en annen bil må svinge unna eller senke farten grunnet en dobbeltparkering, er den ikke lovlig. Unntaket er rask av- og pålessing.

Hva er riktig om parkering i vei og gate?

Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei. Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter foran gangfelt eller sykkelkryssing. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.

Leave a Comment