Hvem eier Gjensidige forsikring?

Gjensidige er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2021 hadde Gjensidige omtrent 36.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 84,2 prosent av aksjene i selskapet. Gjensidigestiftelsen er vår største eier med en eierandel på 62,2 prosent.

Hvilken veihjelp har Gjensidige?

Har du Bil Pluss, Bil Kasko eller Bil Delkasko og trenger veihjelp? Du kan ringe oss hele døgnet på 915 03100. Veihjelp kan gi deg: Berging og tauing.

Hva dekker Gjensidige forsikring?

Forsikringen dekker skader ved brann, vann, tyveri, ran og hærverk. Med Plussforsikringen dekker vi i tillegg skader ved ytre påvirkning og indre skader.

Hvem eier Gjensidige forsikring? – Related Questions

Hvor mye koster privat helseforsikring?

Helseforsikring, eller behandlingsforsikring som det også omtales som, er en privat forsikring med relativt store spenn i pris fra den billigste til den dyreste. Normal pris vil være alt fra 100 kroner til over 1.000 kroner i måneden. Prisen er først og fremst avhengig av alderen din og hvilken dekningsgrad du ønsker.

Hva er egenandel Gjensidige?

Standard egenandel er 2 000 kroner for Innbo Pluss og 4 000 kroner for Innbo. Øker du egenandelen, får du lavere pris på forsikringen: Med Innbo kan du velge egenandel fra 4 000 kroner opp til 8 000 kroner. Med Innbo Pluss kan du velge egenandel fra 2 000 kroner til 8 000 kroner.

Hva består en forsikringsavtale på personforsikring av?

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes.

Hva dekker skadeforsikring?

Hva er skadeforsikring? Skadeforsikring er forsikring av eiendeler, ting og ansvar som gir økonomisk tap hvis skade inntreffer. Eksempler på skadeforsikringer er bil-, hus-, båt- og bunadsforsikring. Både kjøretøy-, bolig-, reise- og dyreforsikringer går under kategorien skadeforsikringer.

Hvilken forsikring dekker tenner?

Tannhelseforsikring er en egen tannforsikring som helt eller delvis dekker kostnadene dine ved tannbehandling hos tannlege. Om du f. eks. får hull i en tann, betaler denne forsikringen tannlegebehandlingen.

Hva dekker personforsikring?

Personforsikring er en fellesbetegnelse på forsikringer som sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte. Det kan for eksempel være dekning av behandling i privat helsevesen, utgifter i forbindelse med sykdom, uføretrygd, erstatning for tap av inntekt og utbetaling ved dødsfall.

Hva er forskjell på personforsikring og livsforsikring?

Hva er forskjellen på personforsikring og livsforsikring? Personforsikring er en kategori for flere forsikringer, mens livsforsikring er en egen forsikring som for øvrig faller inn under kategorien personforsikringer.

Er det nødvendig med livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring eller dødsfallforsikring, gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem. Hvorfor trenger du livsforsikring: Hvis du dør, sitter kanskje dine etterlatte igjen med gjeld på bolig og andre utgifter. En forsikring gjør det enklere å takle dette.

Hvor mye bør man ha i livsforsikring?

Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter. Du kan kjøpe livsforsikring hvis du er mellom 16 og 75 år.

Hvem arver en livsforsikring?

Ordinære livsforsikringer går normalt til avdødes ektefelle og barn under 21 år. Dersom avdøde var ugift og barnløs, kommer det an på forsikringsvilkårene om det blir utbetalt en forsikringssum.

Hva koster en livsforsikring i måneden?

Livsforsikring koster fra ca 100 kr i måneden og oppover, per million du ønsker som forsikringssum. Når du kjøper livsforsikring må du også svare på en helseerklæring som også kan gjøre at prisen blir justert.

Kan man ha 2 livsforsikring?

Du kan tegne så mange livsforsikringer du vil, og alle vil bli utbetalt i sin helhet ved dødsfall i henhold til vilkårene. For skadeforsikring får du imidlertid bare én erstatning. Du kan ikke forsikre huset flere ganger og så bygge mange hus hvis huset brenner ned.

Hva skjer med livsforsikring når noen dør?

Livsforsikring er engangsutbetaling ved dødsfall uansett om årsaken er sykdom eller ulykke. Utbetalingen er skattefri. Forsikringen gjør at den etterlatte klarer å betjene lån og faste kostnader som tidligere ble betjent av to personer, alene.

Hva skjer med forsikring ved dødsfall?

Hva gjør vi med forsikringene når vi har et dødsbo etter et nært familiemedlem? Skadeforsikringer registrert på avdøde løper inntil de blir sagt opp. Før skifteattesten er klar kan avdødes kontoer benyttes til å betale fakturaer for blant annet forsikringer, husleie, strøm, telefon, restskatt og begravelse.

Hva er vitsen med livsforsikring?

Ulykkesforsikring gir deg rett til en engangsutbetaling hvis du ved en ulykke eller et uhell blir påført en personskade. Størrelsen på denne forsikringsutbetalingen avhenger av hva slags ulykkesforsikring du har tegnet og hvor stor skade du blir påført.

Hvor mye får man utbetalt i livsforsikring?

Med livsforsikring får du

Som hovedregel anbefaler vi et beløp (forsikringssum) som minimum tilsvarer din andel av husholdningens gjeld pluss én årslønn. frihet til å velge hvem som skal få pengene. Det vanlige er at beløpet blir utbetalt til gjenlevende ektefelle, men du står fritt til å begunstige hvem du vil.

Leave a Comment