Hvem er kommunelege i Oslo?

Miert Lindboe – Kommuneoverlege – OSLO KOMMUNE HELSEETATEN | LinkedIn.

Hva gjør Helseetaten?

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet.

Hva er Eqs Oslo kommune?

EQS er et kvalitets- og avvikssystem, som benyttes av bydelene i Oslo, samt en rekke andre virksomheter i kommunen. I EQS lagres felles rutiner og prosedyrer, enten for en tjeneste eller for hele sektoren. I tillegg benyttes EQS til behandling av uønskede hendelser, både innen HMS, personvern og informasjonssikkerhet.

Hvem er kommunelege i Oslo? – Related Questions

Har Oslo kommune tariffavtale?

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er derfor ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Hvor mange bydeler er det i Oslo kommune?

Siden 2004 har Oslo vært delt inn i 15 bydeler, i tillegg til Marka og Sentrum. Bydelene kan igjen deles i delbydeler og grunnkretser.

Hvor mange er ansatt i Oslo kommune?

Utrekk fra lønnssystemet til Oslo kommune (Agresso) per september 2022 var det 54 147 ansatte i Oslo kommune. De utgjorde 59 791 stillinger, og hvis september var representativ for alle måneder i året, ville det utgjort 44 613 årsverk.

Hva er Oslo kommune på engelsk?

English translation: Municipality of Oslo/ City council of Oslo.

Har Oslo fylkeskommune?

Som fylke utgjer Oslo eit eige valdistrikt ved stortingsval, og sender 19 representantar til Stortinget inkludert utjamningsmandat. Oslo har derimot ikkje nokon eigen fylkeskommunal administrasjon eller noko folkevalt organ på fylkesplan. Desse funksjonane blir tekne av tilsvarande kommunale institusjonar.

Hvor mange Kommune i Oslo?

Oslo tettsted, som består av deler av 12 kommuner i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud, fikk 11 600 flere innbyggere i løpet av 2017 og hadde 1 000 500 innbyggere ved årsskiftet.

Hva er den største bydelen i Oslo?

Det siste har ført til at bydel Grünerløkka i 2018 for første gang ble byens største bydel etter folketall.

Kor mange bur det i Oslo?

Per 1. januar 2022 bodde det 699 827 innbyggere i Oslo. Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere. Dette var 700 lavere enn befolkningsveksten i 2020, og den laveste årlige veksten i Oslo siden 2000.

Er Oslo og Viken samme fylke?

Oslo er ikke en del av Viken fylke, men er både kommune og eget fylke.

Er Oslo fortsatt et fylke?

Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3). Hvorvidt Oslo skal anses som en kommune eller fylkeskommune eller begge deler i henhold til særlovgivning må avgjøres på grunnlag av den enkelte lov.

Når blir det Østfold igjen?

De tre nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold kan følgelig gjenopprettes fra 1. januar 2024, etter vedtak i Stortinget.

Hva kaller man en fra Viken?

I Viken snakket man «vikværsk».

Hva kalles en person fra Gol?

Gol
LandNorge
FylkeViken
Statuskommune
Innbyggernavngoling

Hva kaller man folk fra Odda?

Odda (tidligere kommune)
Odda Tidligere norsk kommune
LandNorge
FylkeHordaland
Innbyggernavnodding, oddvør
Grunnlagt1. juli 1913

Hva kalles en person fra Drøbak?

Innbyggjarnamn
Kommune/områdeFylke/område
drøbakianar/-erDrøbakAkershus
drøbakingDrøbakAkershus
dyrøyværingDyrøyTroms
dønnværingDønnaNordland

Hva skjer i Drøbak 2022?

Hva skjer i Drøbak og Frogn?
torsdag 8. desember 2022
lørdag 10. desember 2022
lørdag 10 des.Nissejakt i Julebyen Drøbak Nissejakten
lørdag 10 des. 00:00Refuse to Stay Silent: Stop Violence against Women Worldwide Avistegnernes Hus
lørdag 10 des. 11:00Museumsmysteriet: De stjålne sparepengene Follo museum

Leave a Comment