Hvilke bydeler i Oslo?

Bydelene 2020
BydelInnbyggereBydelsnummer
Gamle Oslo58 6711
Grorud27 70710
Grünerløkka62 4232
Nordre Aker52 3278

Hvilken bydel er Majorstuen?

Ved bydelsreformen 1. januar 2004 ble de tidligere bydelene Uranienborg-Majorstuen og Bygdøy-Frogner (minus øyene i Oslofjorden) slått sammen til nåværende bydel Frogner. Bydelen regnes som en del av «indre vest», omtrent hele bydelen er en del av byen Oslo (urban).

Hvilke bydeler er Oslo øst?

Bjerke, Grorud, Stovner og Alna utgjør ytre by øst, mens ytre by sør omfatter bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Hvilke bydeler i Oslo? – Related Questions

Hva er den rikeste bydelen i Oslo?

Nabolagene med de høyeste inntektene ligger i sone 07 – helt vest i Oslo. I området Røa, Holmenkollen og Bogstad var snittet i skattbar inntekt 561.211 kroner i fjor, opp drøyt 18.000 kroner fra året før.

Hva er forskjellen mellom østkanten og vestkanten?

Østkanten og vestkanten brukes om de to delene av Oslo som dannes av det økonomiske og sosiale skillet som historisk går langs Uelands gate. Akerselva blir også populært oppfattet som grensen mellom øst og vest, men det er upresist, siden arbeiderstrøkene ligger begge sider av elva.

Hvor går grensen mellom Oslo øst og vest?

Tradisjonelt nevnes gjerne Akerselva som grensa mellom øst og vest, men dette er noe upresist ettersom man finner eldre arbeiderstrøk på begge sider av elva. Et alternativ er å legge skillet langs Uelands gate, som følger bydelsgrenser. Forskjellene har et historisk opphav som er nokså lett å plassere.

Hva ligger nord for Oslo?

Nabokommunene er i vest Bærum, i nord Ringerike, Lunner og Nittedal, i øst Lillestrøm og Lørenskog, i sør Enebakk og Nordre Follo og i sørvest – midtfjords i Bunnefjorden – Nesodden.

Hvilke bydeler tilhører Oslo Nord?

Bydel Nordre Aker er en stor bydel som favner områdene Nydalen, Disen, Grefsen, Lofthus, Kjelsås, Brekke, Maridalen, Solemskogen, Kringsjå, Korsvoll, Sogn, Gaustad, Tåsen, Berg og Ullevål Hageby.

Er Kjelsås østkanten?

Vestkanten, Kjelsås og Nordstrand

Men også innad på vestkanten i Oslo finner forskerne et øst-vest skille. De har undersøkt yrkesgrupper som professorer, redaktører og museumsdirektører, det vil si folk med mye kulturelle ressurser.

Hva er Oslos beste vestkant?

Velkommen til bydel Frogner. Oslos beste vestkant.

Er Grefsen østkant?

De følgende er tradisjonelle vestkantstrøk: Blindern, Gaustadbekkdalen, Gaustad, Ullevål Hageby, Sogn, Nordberg, Kringsjå, Berg, Grefsen, Disen, Lofthus og Kjelsås. Strøk i Nordre Aker som tradisjonelt anses som østkant, er disse: Nydalen og Storo.

Hvor ligger Korsvoll?

Korsvoll er et boligstrøk i Oslo, bydel Nordre Aker, mellom Akerselva i Nydalen og Nordberg. Området ligger oppå en morene og på de bratte bakkene foran morenen mot sør.

I hvilken bydel ligger Kringsjå?

Kringsjå er et boligstrøk i Bydel Nordre Aker nord i Oslo. Det består primært av blokker og rekkehus.

I hvilken bydel ligger Manglerud?

Østensjø består av drabantbyene Oppsal, Bøler, Bogerud, Abildsø, Manglerud, Rognerud og Høyenhall, som alle ligger rundt Østensjøvannet, i tillegg til Skullerud helt sør i bydelen som også har noen næringsområder, samt Trasop like ved Østmarka, og Godlia i nord.

Hvilken bydel tilhører Vollebekk?

Vollebekk ligger mellom Risløkka og Lunden hageby i bydel Bjerke, og har i mange år vært kjent som et industriområde.

I hvilken bydel ligger Kalbakken?

Grorud, administrativ bydel i Ytre by øst (Groruddalen). Den strekker seg fra og med Rødtvet og Kalbakken i sørvest og til grensen mot Nittedal i nordøst, og ligger mellom Hovedbanen som følger dalbunnen i sørøst, og Lillomarka i nordvest.

Hvilken bydel er Grünerløkka?

Grünerløkka er en bydel på Oslos østkant. Grünerløkka er også et strøk i bydelen.

Hvilken bydel ligger Fagerborg i?

Fagerborg
Basisdata
Bydel Bydel St. Hanshaugen
KommuneOslo
Grenser tilMajorstuen, Stensparken, Marienlyst, Adamstuen

I hvilken bydel ligger Oppsal?

Oppsal er et boligstrøk i Oslo. Det ligger øst for Østensjøvannet og hovedsakelig i bydel Østensjø. Det har vært villabebyggelse her fra tiden etter Østensjøbanens åpning hit i 1926, og drabantbybebyggelse fra 1950- og 1960-årene. Oppsal kirke ble innviet i 1961.

Leave a Comment