Hvilke kommuner grenser Melhus til?

Melhus er en kommune i Trøndelag. Den grenser i nord og øst til Trondheim, i øst til Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Orkland og Skaun.

I hvilket fylke ligger Melhus?

Artikkelstart. Melhus er en kommune i Trøndelag fylke. Melhus ligger sør for Trondheim og omfatter de nederste 30 kilometer av Gauldalen med skogtraktene på begge sider. Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Hølonda, Horg, Flå og Melhus, samt et par gårder i Buvik kommune.

Er Melhus en by?

Melhus er det største tettstedet og kommunesenteret i Melhus kommune i Trøndelag. Stedet er også kjent som Nedre Melhus.

Hvilke kommuner grenser Melhus til? – Related Questions

Hvilket fylke i Norge er minst?

Trøndelag er Norges tredje største fylke i areal

Oslo er fremdeles det minste fylket i Norge med sine 454 km².

I hvilke fylke ligger Kristiansand?

Kristiansand er en kommune i Agder fylke.

I hvilket fylke ligger Hustadvika?

Hustadvika er ein kommune i Møre og Romsdal fylke som blei oppretta 1. januar 2020 ved samanslåing av Eide og Fræna kommunar. Kommunen ligg ved havstykket Hustadvika, ytst på Romsdalshalvøya mellom Molde, Aukra og Romsdalsfjorden i sør og Lauvøyfjorden og Kornstadfjorden i nordaust.

I hvilke fylke ligger Larvik?

Artikkelstart. Larvik er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. I vest grenser kommunen mot Porsgrunn og Siljan, i nordvest og nord mot Viken, i nordøst mot Holmestrand og Tønsberg, i øst mot Sandefjord og i sør mot Oslofjorden og Skagerrak.

Hvilket fylke er Levanger i?

Artikkelstart. Levanger er en kommune i Trøndelag fylke. Den ligger ved Trondheimsfjorden, 75 kilometer nordøst for Trondheim. Kommunen omfatter fra 1962 den tidligere bykommunen Levanger og de tidligere herredskommunene Frol, Skogn og Åsen, fra 1964 også Ytterøy.

Er Bergen eget fylke?

Bergen er en kommune i Vestland fylke og er Norges nest største etter folketall. Sine nåværende grenser fikk Bergen kommune i 1972 da den ble sammenslått med Arna, Fana, Laksevåg og Åsane kommuner, og samtidig ble innlemmet i Hordaland fylke (Bergen hadde til da vært eget fylke).

Hva heter en person fra Levanger?

Levanger
LandNorge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
InnbyggernavnLevangsbygg

Når ble Stjørdal by?

Kommunesenteret Stjørdalshalsen vedtok bystatus i 1997.

Hvor mange innbyggere er det i Trondheim 2022?

Befolkningsstatistikk. Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år.

Hvilke byer er i Trøndelag?

Største tettsteder
Innbyggere 2019Sorter
Trondheim186 364
Stjørdalshalsen14 723
Steinkjer12 985
Levanger10 333

I hvilket fylke ligger Stjørdal?

Stjørdal kommune ligger i Trøndelag fylke og er en bykommune. Stjørdal er et av de brede dalførene i Trondheimfjorden og grenser i vest til Malvik, i sør til Selbu, i øst til Meråker, i nord til Levanger og i sjøen i nordvest til Frosta.

Hva heter Akershus fylke nå?

Akershus var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Buskerud og Østfold i 2020 og ble en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Akershus er fortsatt valgdistrikt ved stortingsvalg.

Kva fylke er Oslo i?

Oslo har egen fylkeskommunal status fra 1842; før dette tilhørte byen Akershus. Fra denne tid har kommunen og fylket Oslo i geografisk forstand, og også med hensyn til forvaltningen, vært synonyme begreper.

Er Steinkjer en by?

Steinkjer er en bykommune som også er fylkeshovedstad i Trøndelag fylke. Byens sentrum ligger ved nordøstsiden av Beitstadfjorden, en utløper i nordlige del av Trondheimsfjorden og ved utløpene av Steinkjerelva og Figgja.

Hva het Steinkjer før?

Navnet Steinkjer kommer av norrønt stein-ker, som betyr demning eller brokar av stein, men som også var brukt om oppdemming for fangst av fisk, for eksempel laks. Ogna, Byaelva og Figga, som renner ut her, har alltid vært gode lakseelver. Fram til 1925 ble navnet skrevet «Stenkjær».

Er Honningsvåg en by?

Nordkapp kommune vedtok i 1996 at Honningsvåg skal ha bystatus. Honningsvåg markedsfører seg som «Byen ved Nordkapp». Honningsvåg er Norges nordligste by og en av verdens nordligste. Av byer med mer enn 5000 innbyggere er Hammerfest den nordligste.

Leave a Comment