Hvilken skole i Oslo har høyest snitt?

Studiespesialisering på Elvebakken er linjen med høyest karaktergrense.

Hva er den beste vgs i Oslo?

I år er det Foss videregående som troner øverst, med høyest gjennomsnittlig inntakssum på 53,8 poeng. Oslo katedralskole ligger like under, med 53,5 poeng. Totalt er det seks av Oslo-skolene som etter førsteinntaket har et snitt på over fem. Det er tilsammen 23 videregående skoler i hovedstaden.

Hva er snittet vgs?

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018–19), til 4,2 i fjor (2019–20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020–21).

Hvilken skole i Oslo har høyest snitt? – Related Questions

Er 4 7 i snitt bra?

Et snitt på 4.7 er et flott snitt.

Er 4 8 i snitt bra?

4,8 er veldig bra, og det høres riktig ut mtp. det du forteller om hvilke karakterer du har. Husk at det regnes ut ved å legge sammen alle karakterene og så dele på antallet.

Er 3 7 i snitt bra?

Dersom du har gjort ditt beste til enhver tid, er 3,7 er snitt du absolutt skal være fornøyd med. Men dersom du vet med deg selv at du ikke har gjort ditt beste, og at du egentlig har forutsetninger for å prestere bedre, trenger du ikke nødvendigvis være fornøyd med et snitt3,7.

Er 3 i snitt bra?

3,3 er ikke nødvendigvis et dårlig karaktersnitt. Du har mange muligheter både til å studere og finne jobber med 3,3. Du kan prøve å plotte inn karakterene dine i karakterkalklatoren og se hvilke studier du ligger an til å kunne gå. Du sier du ønsker å jobbe i barnehage eller med utviklingshemmede.

Er 4 9 i snitt bra?

4.9 er et høyt snitt. For å beholde det må du opprettholde den gode innsatsen du har nå. Hvis du skulle gå litt ned til sommeren, får du jobbe på videre slik at du justerer det litt neste skoleår.

Er 5 i snitt bra?

Altså, et bra snitt er 3,5 og oppover, mens et godt snitt er 4 og oppover.

Hva er vanlig snitt i 8?

Landsgjennomsnittet ligger på rundt 3,8-4,1, og med dine karakterer ligger du altså langt over dette. Men pass på så du ikke blir for opptatt av karakterer, da er det lett at du blir svært skuffet dersom det ikke går så bra en gang i blant.

Hvordan få 6 1 i snitt?

Matematikk R2 (matematikk for realfag) gir 1 tilleggspoeng. Hvis du da har 6 i snitt + 1 realfagspoeng, vil snittet ditt bli 6,1.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor.

Er 2 5 ci snitt?

Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5.

Er 5 8 i snitt bra?

5,8 er et veldig bra snitt for en 9. klassing. Til sammenligning var gjennomsnittet for alle 10. klassingene i Norge i 2019 4,2.

Hvordan få 4 5 i snitt?

Du må ta med alle karakterene dine for å få snittet ditt. Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Er C en bra karakter?

C: God. Generell beskrivelse: “Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene”.

Er 4.3 i snitt bra?

Dette er ikke noe dårlig snitt. En skal også være litt forsiktig med å si at noe er dårlig, passe eller godt, fordi det på en måte er individuelt.

Er det mulig å få 6 i snitt?

Over 6 i snitt

Siden tallkarakterskala i videregående opplæring går fra 1 til 6, er det ikke mulig å få snittkarakter som er høyere enn 6.

Hvordan få over seks i snitt?

Svaret på hvordan det går an, er at du får ulike ekstrapoeng når du regner ut snittet ditt. På førstegangsvitnemål får du blant annet realfagspoeng og språkpoeng. Hvis du søker i ordinær kvote, kan du i tillegg poeng for blant annet folkehøgskole, i tillegg til alderspoeng. Så da vil snittet ditt kunne gå over 6.

Leave a Comment