Hvilket lønnstrinn ligger jeg på?

For å finne ut hvilket lønnstrinn du befinner deg i må du enten ta kontakt med arbeidsgiver og/eller tillitsvalgt i virksomheten du jobber i. Hvis du er medlem i en fagorganisasjon kan du også ta kontakt med dem for mer informasjon. Lønn er i utgangspunktet en avtale og forhandlingssak mellom deg og arbeidsgiver.

Hva er full ansiennitet i Oslo kommune?

Ansiennitet (år)LønnstrinnLønn i kroner
136551 200
240591 700
340591 700
441601 700

Når er man på lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6.

Hvilket lønnstrinn ligger jeg på? – Related Questions

Hva er vanlig lønn i Norge?

Per årsverk utgjorde kvinners gjennomsnittslønn 87,9 prosent av menns lønn i 2021, mot 87,5 i 2020 og 87,8 prosent i 2019. Regner man om til gjennomsnittlig årslønn per årsverk, tjente menn: 644.520 kroner i 2021, mens kvinner tjente: 566.280 kroner. Forskjellen var: 78.240 kroner.

Hvor mye er lønnstrinn 5?

Minstelønnssatser
MinstelønnstabellMånedslønnTimelønn
Lønnstrinn 226 712164,38
Lønnstrinn 3 (25 år)27 050166,46
Lønnstrinn 427 958172,05
Lønnstrinn 530 355186,80

Hvor ofte går man opp i lønnstrinn?

Lønnsøkningen din skjer to ganger i løpet av et år; fra arbeidsgiver og i det sentrale lønnsoppgjøret. Størstedelen av lønnsøkningen får du fra arbeidsgiveren din. Her er det prestasjonen din og hvor bra det går for bedriften som vil avgjøre muligheten for å gå opp i lønn.

Når går du opp i lønnstrinn?

Ansiennitet – veien til høyere lønn. Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet.

Hvordan fungerer lønnstrinn?

Et lønnstrinn viser til lønnstabellene som er forhandlet fram av parten i arbeidslivet. I tabellene finner du bruttolønn per år, måneds- og dagslønn, pensjonstrekk, overtidsgodtgjørelser m.m. per lønnstrinn. Eksempler på avtaler: Sentralavtalen i finans (FA/Finansforbundet, FA/Handel og Kontor, FA/Falo og FA/Postkom).

Hva er lønnstrinn 60?

For medlemmer i LO Stat og YS Stat gjelder hovedlønnstabellen under fra 1.

Hovedlønnstabell:

LønnstrinnBrutto årslønn
60553 500
61563 500
62573 900
63584 700

Hvor ofte går man opp i lønnstrinn Oslo kommune?

Lønn og rettigheter for ansatte i Oslo kommune

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Kan man gå ned i lønnstrinn?

Bedriften kan ikke ensidig sette deg ned i lønn. Det krever en avtale mellom deg og bedriften at du aksepterer et lønnskutt. Heller ikke tillitsvalgte kan avtale på vegne av deg at du skal ned i lønn, du må selv gi en uttrykkelig aksept.

Hvem har lønnstrinn 101?

Lønnsspennet for en statlig ansatt universitetsrektor strekker seg fra lønnstrinn 54 til lønnstrinn 101, som innebærer en lønn på mellom 445 000 og 1 215 800. De fleste rektorene ved de statlige institusjonene står oppført i skattelistene med en inntekt på rundt millionen.

Hva er stillingskode 1408?

Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 44-53 (kr 403.200 – 464.800 pr år), evt. stillingskode 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 52-63 (kr 456.900 – 555.100 pr år).

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener en koder?

Hvor mye tjener en koder? Mens snittlønnen i Norge for alle yrker i 2021, ifølge SSB, lå på 585.000 kroner, får en koder tidlig i 20-årene med to års relevant erfaring 570.000 i snitt i grunnlønn, ifølge dette datasettet.

Hva er den vanligste lønnen?

Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent.

Hvor mye tjener en som jobber på Mcdonalds?

Startlønnen for ansatte under 18 år er fra 184,000 til 202,000 kr i året og det avhenger av alder. Ansatte som er mellom 18-20 år har en startlønn på 229,000 kr og etter 4 måneder øker den årlige lønnen til 281,000 kr. Vi ser at lønnen øker raskt etter 4 måneder for 18-20 åringer.

Hvor mye tjener nyutdannet politi?

Politibetjenter har en grunnlønn på ca kr 332 000 i året, når de begynner i politiet. Etter ca 7 år i jobb og med etter-/videreutdanning, er grunnlønnen ca kr 350 000 i året. Etter ca 10 år i jobb og med videreutdanning og spesialisering, kan grunnlønnen være ca kr 372 000.

Hvor mye tjener en LIS lege?

I tillegg er det en egen minstelønn for stipendiater og spesialistkandidater, som per 1.15.2021 er på 491 200,- Utover det forhandles lønnen individuelt ved ansettelse, og de fleste medlemmer har høyere lønn enn minstesatsen.

Leave a Comment