Hvor bor kongefamilien i Trondheim?

Stiftsgården. Når Kongen og Dronningen besøker Trondheim, bor de på Stiftsgården. Den ligger midt i byen, og er Trondheims Kongebolig.

Hvor stor er Stiftsgården?

Stiftsgården i Trondheim er byens kongebolig og Nordens største trepalé, med 1150 m2 grunnflate. Stiftsgården regnes som et av hovedverkene i norsk arkitektur, men arkitekten er ukjent. Gården ble oppført som privatbolig i 1774–1778 av geheimerådinne Cecilie Christine Schøller.

Hvem bygde Stiftsgården?

Stiftsgården er Trondheims kongelige residens. Bygningen er Nordens største trepalé, bygget for Cecilie Christine Schøller i årene 1774-1778.

Hvor bor kongefamilien i Trondheim? – Related Questions

Hva betyr navnet Trondheim?

Trondheim feiret sitt 1000-årsjubileum i 1997. Det betyr at byen ble grunnlagt i 997. Navnet «Trondheim» kommer av det norrøne ordet «Þróndheimr», der første del er fra «þrœndr» – «trønder», som trolig betyr «de sterke, fruktbare». Andre del er fra «heimr» – «oppholdssted».

Når ble Trondhjem Trondheim?

Byens navn ble ved lov av 1. januar 1930 endret fra Trondhjem til Nidaros, som var det eldste navnet på byen. Men etter en bitter navnestrid ble Nidaros ved lov av 6. mars 1931 byttet ut med Trondheim.

Hva kaller man folk fra Trondheim?

Trondheim
Trondheim kommune Tråanten tjïelte
LandNorge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
InnbyggernavnTrondhjemmer, trondheimer

Har Trondheim vært Norges hovedstad?

Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet var et betydelig tettsted der allerede. Byen var Norges hovedstad i perioden 1030–1217.

Hva er fint å se i Trondheim?

De 10 beste tingene å finne på i Trondheim
  • Rockheim.
  • Nidarosdomen.
  • Tyholttårnet.
  • Kristiansten festning.
  • Ilen kirke.
  • Ilaparken.
  • Lerkendal stadion.
  • Nidelva.

Ka heite dronninga av Norge?

Det norske Kongehuset består av Kong Harald og Dronning Sonja, Kronprins Haakon, Kronprinsesse Mette-Marit og Prinsesse Ingrid Alexandra.

Hvor mange rom er det i Stiftsgården?

Stiftsgården er en av de største trebygningene i Norden. Den tilhørte opprinnelig en enke som het Cecilie Christine Schøller, og hun fikk bygget gården på 1770-tallet. Gården hadde mer enn 100 rom, og både plasseringen og størrelsen viste at enken var veldig rik.

Når ble Gamlehaugen omgjort til kongebolig?

Denne slottsaktige villaen ble oppført årene 1900–02 etter tegninger av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland. Gamlehaugen ble donert som kongebolig til den norske stat i 1925 gjennom en folkegave som påla staten å vedlikeholde bygget.

Hvor mange hytter har kongefamilien?

Kongefamilien har også private eiendommer. Det gjelder Kronprinsfamiliens bosted Skaugum i Asker, Prinsehytta i Sikkilsdalen, Kongssetra på Voksenkollen i Oslo og sommerstedet Mågerø på Tjøme utenfor Tønsberg. I tillegg eier Kronprinsparet feriested i Uvdal og på Flatholmen i Risør.

Hva er lønna til Kongen?

Kongeparet får 13,9 millioner kroner, mens kronprinsparet får 11,6 mill. kroner i apanasje I 2023. Pengene skal dekke personlige utgifter, medregnete utgifter til drift og vedlikehold av egne eiendommer.

Hvor rik er konge familien?

Kongen skal ha en personlig formue på 100 millioner kroner. På toppen av dette kommer et årlig tilskudd fra regjeringen på rundt 145 millioner kroner. Disse pengene dekker også Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette- Marits virksomhet. Kongelig formue eller ikke, kongefamilien lider nok ingen nød.

Hvor rik er Kongen?

Tidsskriftets oversikt over økonomien til europeiske kongehus viser at kong Harald er god for 82,2 millioner kroner. Og overraskende nok, den rikeste i kongefamilien skal være kronprins Haakon, med en formue på 140 millioner kroner.

Kan Kongen bli arrestert?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Har Kongen personnummer?

Et fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som består av 11 sifre. De seks første er fødselsdato (dato/måned/år), og de fem siste er personnummer. På denne måten fikk Nettavisen tilgang til både kong Harald og statsminister Erna Solbergs fødselsnummer.

Hva vil skje når Kongen dør?

Kongen er død – Leve Kongen

Når en monark går bort, overtar den neste i samme øyeblikk. Herav uttrykket Kongen er død – Leve Kongen. Men overgangen ledsages også av en rekke seremonielle elementer, hvorav Kongens ed til Grunnloven er den viktigste.

Har kongen kreft?

Helseutfordringer. I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Leave a Comment