Hvor kan jeg veksle inn gamle sedler?

Hvordan veksle inn gamle sedler DNB?

DNB vil ta mot gamle sedler ut året

Mange nordmenn har altså fortsatt gamle sedler liggende, og DNB vil derfor være fleksibel overfor kunder som har behov for å veksle også etter 30. mai. DNBs bankkontorene som har innskuddsautomater, og alle postkontorene, vil ta imot gamle 100- og 200-lapper i hvert fall ut året.

Hvor lenge kan man bytte inn gamle sedler?

100-kroneseddel utgave VII (Flagstad): Veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028. 200-kroneseddel utgave VII (Birkeland): Veksles gebyrfritt t.o.m. 30.05.2028. 500-kroneseddel utgave VII (Undset): Veksles gebyrfritt t.o.m. 18.10.2029. 1000-kroneseddel utgave VII (Munch): Veksles gebyrfritt t.o.m. 14.11.2030.

Hva skal man gjøre med gamle sedler?

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp. Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år.

Hvor kan jeg veksle inn gamle sedler? – Related Questions

Hvor kan jeg veksle penger?

Du kan veksle valuta i de fleste banker. Forex – som også er en slags bank har spesialisert seg på veksling av valuta. Du må vanligvis betale et gebyr for å veksle, og du får litt dårligere kurs enn den offisielle kursen. Mellomlegget er bankenes fortjeneste på å tilby veksling.

Hvor kan man veksle inn gamle 1000 lapper?

Utgåtte sedler kan veksles ved Norges Bank sine depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Dersom du ønsker kan du få pengene overført til konto. Ved beløp over 7 000 kroner utbetales det kun til konto.

Kan man bruke de gamle 100 lappene?

De gamle 100- og 200-lappene ble ugyldige som betalingsmiddel 30. mai i år. Til sammen er altså 13,4 millioner gamle 100- og 200-lapper fortsatt er i sirkulasjon.

Kan man bruke gamle euro sedler?

Både den nye seddelen og den gamle er nå i omløp. Begge er gyldige.

Har 200 lappen gått ut?

Nye 100– og 200-lapper kom i omløp 30. mai 2017, og de gamle kunne brukes parallelt med de nye til de ble ugyldige ett år etterpå, det vil si fra 30. mai 2018.

Hvilke sedler kan brukes?

Norske pengesedler brukes i tillegg til norske mynter, med pålydende verdi i norske kroner, som standard betalingsmiddel i Norge. Per januar 2019 er gyldige norske pengesedler av valør 50 kroner, 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner og 1000 kroner.

Kan man bruke de gamle 500 lappene?

Den gamle 50-lappen med bilde av Peter Christen Asbjørnsen og den gamle 500-lappen med bilde av Sigrid Undset har vært ugyldige som betalingsmiddel siden 18. oktober 2019.

Har 1000 lappen gått ut?

Lørdag 14. november 2020 et det nøyaktig ett år siden ny 1000-lapp ble lansert. Etter 14. november blir de gamle tusenlappene ugyldige som betalingsmiddel.

Hvor lenge kan man bruke 500 lappen?

De er også tilrettelagt for blinde og svaksynte ved at motivene er følbare. Bankens innskuddsautomater vil fortsatt ta imot både nye og eksisterende sedler. De gamle 50- og 500-lappene vil kunne brukes parallelt med de nye i minst ett år til, det vil si frem til 18. oktober 2019.

Hvor lenge kan man bruke 1000 lappen?

Kan fortsatt veksles inn

Den gamle tusenlappen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020. Etter dette blir den ugyldig som betalingsmiddel. Den kan likevel fortsatt veksles inn, blant annet hos Norges Bank.

Når går pengene ut på dato?

Hva skjer om man ikke rekker å veksle inn sedlene før mai er over? – De gamle 100- og 200-kronesedlene er i utgangspunktet ikke gyldige som betalingsmiddel etter 30. mai 2018, men Norges Bank er pliktig til å veksle inn gamle sedler i minst ti år etter denne datoen, opplyser Veggum.

Når ble 1000 lappen byttet ut?

De gamle 1000-lappene gikk ut på dato 14. november 2020 og tas ikke i bruk i butikker lenger. Som kunde i Søgne og Greipstad Sparebank har du fremdeles mulighet til å sette gamle 1000-lapper, men bare frem til 15 november 2021.

Hvordan sende inn gamle sedler til Norges Bank?

Ferdig utfylt skjema med penger og bekreftet legitimasjon leveres over disk i Oslo eller sendes til Norges Bank. Av hensyn til smittevern ber vi deg om å ha skjemaet ferdig utfylt ved ankomst dersom du ønsker å levere inn over disk.

Hvor mye veier en million kroner?

Hvor mye veier 1 million i tusenlapper? Her fra Sparebank 1 Nordvest der Frank Røsand veide 100.000:- kroner i 1000 lapper for en tid siden for Brunsvikanet. 118 gram veide det. Ergo veier en million kroner 1,18 kg og 127 millioner slik kjempegevinsten er: 149, 86 kilo etter vår fattige forstand.

Hvem er på gamle 1000 lappen?

Forside. Hovedmotivet er et portrett av Edvard Munch som ung. Et utsnitt av hans maleri “Melankoli” fra 1894-95 danner utgangspunktet for forsidens bunntrykk.

Hva er avbildet på 100 lappen?

Hovedmotivet på 100-kroneseddelen er Gokstadskipet. Dette er Norges største bevarte vikingskip. Skipet er bygget cirka år 900 og ble funnet i en gravhaug i 1880.

Leave a Comment