Hvor kan man bruke ledsagerbevis i Oslo?

Et ledsagerbevis gir den som blir med deg på kulturinstitusjoner, arrangementer, transport eller liknende, gratis inngang, eller lavere pris. Et ledsagerbevis er veldig greit å ha hvis du for eksempel har støttekontakt. Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift.

Hvor får jeg ledsagerbevis?

Hvordan søke om ledsagerbevis

Hvis du har behov for ledsagerbevis, bør du sjekke om kommunen din har tilbud om dette. Du vil finne informasjon om dette og om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Hvor funker ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene. Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med ledsagerbevis.

Hvor kan man bruke ledsagerbevis i Oslo? – Related Questions

Hva får ledsager dekket?

Ledsager på reiser

Reiser med bil dekkes med èn standardsats per kilometer uavhengig av antall passasjerer. Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen. Ledsager kan søke om å få støtte for tapt arbeidsfortjeneste. Hvis reisen til ledsager er over 300 kilometer, dekkes den på samme måte som for pasient.

Hvor kan man bruke ledsager bevis?

§ 6. Bruken av ledsagerbevis. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Hvor er ledsagerbevis gyldig?

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

Kan man bruke ledsagerbevis på fly?

Kan man bruke ledsagerbevis på fly? Dersom du trenger hjelp med ombordstigning må du bestille assistanse. Ledsagerbeviset gjelder for alle innenlandsflighter og reiser innad i Schengenområdet. Hvis du skal reise utenfor Schengen kan du kun ha med ledsager fram til grensekontrollen og ikke helt ut til gate.

Kan man bruke ledsagerbevis på kino?

Kan jeg benytte ledsagerbevis når jeg skal på kino? Du kan bruke ledsagerbevis på alle våre kinoer. Ledsagerbevis gir mulighet til å ta med ledsager uten ekstra kostnad der det er behov for følge eller assistanse. Ledsagerbillett må hentes på kinoen, og kan ikke bestilles på nett.

Kan man bruke ledsagerbevis på tog?

Dersom du reiser med ledsager og har et ledsagerbevis for funksjonshemmede utstedt av kommunen, gir vi: 50 prosent rabatt på Enkeltbillett. 50 prosent rabatt på Flex Refunderbar.

Hvor gammel må en ledsager være?

Det er ingen aldersgrense for å være ledsager. Hvem kan søke om ledsagerbevis? Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Søkeren må være fylt 5 år.

Hvor mye er honnørrabatt?

Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen. Vy: Honnør får følgende rabatter: Enkeltbillett: 50 prosent rabatt. Periodebillett: ingen rabatt.

Hva er krav til ledsager?

Krav til deg som ledsager:

Du må være minst 25 år. Du må ha hatt førerkort sammenhengende de siste 5 årene, i samme klasse som det øves til. Ledsager skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil, og kan for eksempel ikke være ruspåvirket eller syk.

Hvor lenge må ledsager ha hatt førerkort?

Krav til deg, som vil være ledsager

Du skal ha hatt førerkort til klasse B (personbil) sammenhengende de 5 siste årene. I den perioden kan du ikke ha blitt fratatt førerkortet.

Kan ledsager ha med passasjer?

Det er ingen regler som hindrer ledsager fra å ha en passasjer under øvelseskjøring men pass da på at den som sitter bakerst på sykkelen har en refleksvest med L slik at andre ser at det er øvelseskjøring.

Kan ledsager bruke mobil under øvelseskjøring?

Det står i vegtrafikkloven at lærer eller ledsager under øvingskjøring anses som fører av motorvognen. I § 2 i «forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelfon under kjøring med motorvogn» står det: Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Kan ledsager sitte bak i bilen?

Ledsageren i baksetet får inndratt førerkortet. Det er ledsageren som juridisk sett blir regnet som fører av bilen ved øvelseskjøring. Statens vegvesen understreker på sine nettsider at øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Hva skjer hvis man øvelseskjører uten L?

Hvis du og den som er ledsager blir stoppet i kontroll av politiet og dette ikke er i orden, kan ledsageren bli anmeldt og så vil politiet vurdere om det er grunnlag for å ilegge straff. Hvis du kjører for fort og dere blir stoppet av politiet er det ledsageren som risikerer å få en bot for å ha brutt fartsgrensen.

Har eleven noe ansvar under øvingskjøring?

Den som kjører med deg er ansvarlig for kjøringen, men du som øvelseskjører har også ansvar. Hvis noen kjører med deg privat, kan ikke personen ta betalt for det. Det er bare autoriserte trafikklærere (kjøreskoler) som kan kreve penger for øvelseskjøring.

Er det lov å øvelseskjøre med bil uten håndbrekk?

Du kan drive øvelseskjøring med din sønn eller datter selv om du ikke har en håndfast nødbrems i bilen. Regelen om at ledsageren må ha tilgang til bilens håndbrekk gjelder ikke lenger.

Leave a Comment