Hvor stopper Oslofjorden?

Oslofjorden går 12 mil sørover fra Oslo. Fjorden går nordover fra Ås og Nesodden før den svinger ved Oslo og går ti mil rett sørover, ned til Tønsberg og Fredrikstad. Da brer fjorden seg i en stor og øyrik skjærgård fram til Langesund og Strömstad som markerer overgangene til sørlandskysten og den svenske vestkysten.

Hvor dyp er Oslofjorden på det dypeste?

Drøbaksundet er et smalt sund med vanndybde på 19 meter som danner grense til Ytre Oslofjord. Indre Oslofjord består av to hovedbassenger; Vestfjorden og Bunnefjorden. Vanndybden i Indre Oslofjord er opptil 160 meter.

Er det saltvann i Oslofjorden?

I skjul i dypet drar fjorden tyngre og relativt renere saltvann inn over drøbaksterskelen. Dette vannet renner som en elv ned i dypet på innsiden og presser det mindre salte og forurensede bunnvannet høyere opp. Fjorden får dermed aktivt «munn til munn» hjelp, det vi kan kalle ekte åndedrett.

Hvor stopper Oslofjorden? – Related Questions

Hva er problemet med Oslofjorden?

De største utfordringene for Oslofjorden og strandsonen, er befolkningsvekst og press på arealbruk i strandsonen, forurensning fra jordbruk og avløp, økt båttrafikk og fiske. I tillegg kommer endringer i klima som påvirker økosystemet. Torskebestanden er på et lavmål og har vært det de siste 20 årene (Figur 1).

Er det delfiner i Oslofjorden?

En flokk på rundt 30 delfiner er observert i indre del av Oslofjorden.

Finnes det delfiner i Norge?

Delfinen er utbredt i tropiske og tempererte hav, sjelden så langt nord som til Norge, men den observeres regelmessig også her. Den opptrer nesten alltid i flokk, og flokker på mer enn 1000 dyr er vanlig.

Hvor kan man finne delfiner?

De fleste delfiner lever i havene, men noen arter finner vi også i ferskvannsområder. Delfinene er utbredt i alle havområder. Noen holder til i tropiske og subtropiske farvann, andre foretrekker tempererte og kjøligere havområder. Noen arter vandrer mellom ulike områder (slik som spekkhoggeren).

Hvor finnes det rosa delfiner?

Amazonasdelfin (Inia geoffrensis), også kalt rosa delfin, er en søramerikansk elvedelfin som hører hjemme i Orinoco i Amazonas og Araguaia/Tocantins elvsystemer i Brasil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia og Venezuela.

Er det delfiner i Middelhavet?

Arten gjør tidvise besøk inn i Skagerrak til Kattegat, blant annet kysten av Sørvestlandet og Sørlandet i Norge. Arten finnes også i Middelhavet og Svartehavet.

Hvem spiser delfiner?

Delfin og andre havpattedyr står stadig oftere på menyen i fattige land, som regel på grunn av matmangel. Mens det fanges stadig mindre hval kommersielt, rapporterer folk i land som for eksempel Peru, Brasil, Colombia, Sri Lanka og Madagaskar at de spiser mer delfin, sjøku, sel og andre lignende dyr.

Hvordan sover en delfin?

Delfiner og hvaler sover med en hjernehalvdel om gangen, eller slik at den ene delen sover og den andre er halvvåken. Delfiner sover 10 timer i døgnet. Sjøpattedyrene er enten ikke i bevegelse under søvnen, eller de svømmer langsomt til overflaten for å puste med et øye åpent.

Finnes det delfiner i Hellas?

Hele 280 fuglearter skal ha blitt registrert her. I tillegg til det rike fuglelivet finnes det også skilpadder, delfiner og vannbøfler i vannet.

Ville dyr i Hellas?

Villsvin, rødrev, gullsjakal, villkatt, grevling, husmår og snømus lever over det meste av landet. Rådyr og oter har også stor utbredelse, men mangler på Peloponneshalvøya. I avsidesliggende strøk, spesielt i fjelltrakter, forekommer bjørn, ulv, gaupe og gemse. I øst lever dåhjort og steppeilder.

Hvorfor hopper delfiner?

Årsaken til atferden er sannsynligvis rett og slett den at delfinene synes det er morsomt. Kanskje gir det også et fysisk velbehag å kjenne at vannet og bølgene stryker langs kroppen. Delfinenes hud er nemlig utstyrt med mange nerveceller og små blodkar og er svært følsom overfor berøring.

Er det delfiner i Australia?

Finnen til de australske delfinene er mer krummet, snuta er kortere og og delfinene har en fargeblanding, bestående av mørkegrå, lysegrå og hvit, skriver National Geographic. Kun to flokker av disse delfinene er kjent. En ved Port Phillip Bay, og en annen gruppe i Gippsland Lakes, utenfor staten Victoria.

Hva er forskjellen på niser og delfiner?

Nisen er mindre enn delfinen. En delfin har en nese med et spisst nebb, mens en nise har en kortere, men avrundet nese. Tennene på delfinen er er skarpere kjegleformet, mens tennene på nise er flate og ser ut som en slikkepott.

Har delfiner tenner?

Delfiner er hvaler med mange tenner

Alle delfiner tilhører gruppen tannhvaler, som har mange tenner – faktisk helt opp til 256. Det er beskrevet 40 arter av delfiner.

Hvor gamle kan delfiner bli?

Delfinen kan bli 40 år gammel, og en voksen delfin får i gjennomsnitt én kalv hvert tredje år. Delfiner inngår ikke langvarige forhold med en bestemt make.

Kan delfiner bite?

Delfiner vil bite dersom de blir irritert, sinte eller redde, og det er rapportert om hendelser der delfiner har bitt mennesker som har oppsøkt dem.

Leave a Comment