Hvordan komme seg til Beitostølen?

Med bil tar du Europavei E-16 fra Oslo, via Sollihøgda – Hønefoss til Fagernes. Du følger så fylkesvei 51 fra Fagernes til Beitostølen. Fra Oslo til Beitostølen er det cirka 225 km, og turen tar omkring 3 timer. Du kan reise med buss fra Oslo til Beitostølen daglig med Valdresekspressen.

Hvor går Valdresekspressen?

Ruta går mellom Oslo Lufthavn, Dokka, Fagernes, Beitostølen. Det er tilgjengelige avganger fredager og søndager.

Hvordan se om bussen er i rute?

Hvordan ser jeg om bussen er i rute? Du kan se om bussen din er i rute ved å søke opp reisen din på vybuss.no.

Hvordan komme seg til Beitostølen? – Related Questions

Er det lov å gå på do mens bussen kjører?

Det var høsten 2021 at de innførte et forbud mot bruk av toaletter på langdistansebusser under kjøring. Når passasjerer må på do, må de først be sjåføren om å stanse bussen. Først når passasjeren er ferdig på toalettet, kan bussen fortsette kjøreturen.

Hvor er det best å sitte på bussen?

Best i midten

Det absolutt tryggeste som busspassasjer er å holde seg nærmest midtgangen, der man har mer plass rundt seg. Men nærmest vinduet på høyre side bør altså unngås om du skal være mest mulig forberedt på en ulykke.

Hva gjør man når bussen ikke kommer?

Lykkes det ikke å sette opp alternativ transport, kan du få dekket utlegg til drosje, egen bil eller annen alternativ transport mot å vise regning – dersom du blir mer enn: 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner. 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner.

Hva skal man gjøre hvis man har glemt noe på bussen?

Ta kontakt med aktuelt busselskap. Det er loven om hittegods som regulerer hva som skjer med hittegodset.

Når skal man slippe forbi bussen?

Det står i trafikkreglene at «på veg med fartsgrense 60 kilometer i timen eller mindre har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare».

Hvor fort kan bussen kjøre?

Buss klasse I kan ikke kjøre fortere enn 70 km/t.

Når er man voksen på bussen?

Kategorien voksen gjelder fra 20 år til og med 66 år.

Er det lov å kjøre forbi sporvogn?

Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre. Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

Har man vikeplikt for buss i rundkjøring?

Rundkjøringer er imidlertid unntatt fra denne hovedregelen, og trikken har derfor vikeplikt som følge av skiltingen. For buss i rundkjøringer gjelder samme vikepliktregler som for biler.

Hva er fartsgrensa i en rundkjøring?

Når du kjører i rundkjøringer skal du tilpasse farten etter forholdene, uansett hva fartsgrensen er på den veien du kom fra eller skal til. Passe fart inn mot de fleste rundkjøringer er mellom 30 og 40 kilometer i timen. Kjør sakte i rundkjøringen: Vegtrafikkloven paragraf tre gjelder.

Er det lov å stoppe i busslomme?

Det er ikke tillatt å stanse eller parkere på holdeplass for buss, drosje eller sporvogn. Om det er en lomme, gjelder dette i hele lommens lengde. Om det kun er satt opp skilt for holdeplassen, gjelder forbudet i 20m i hver retning fra skiltet. Det er lov med av- og påstiging, men kun om det ikke er til hinder.

Hvor mange ganger er det lov å kjøre i en rundkjøring?

– Det finnes ingen begrensninger om hvor mange ganger en har lov å kjøre rundt i en rundkjøring, annet man at må følge veitrafikklovens paragraf 3, som sier at man skal ferdes hensynsfullt.

Er det påbudt å blinke til venstre i rundkjøring?

Skal du ut til venstre

Du kan hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Begynn å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.

Skal man blinke når man skal rett frem i rundkjøring?

STATENS VEGVESEN FORKLARER BRUK AV BLINKLYS

Skal du til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen og beholder blinklyset på til du har kjørt ut av den. Skal du rett fram i en rundkjøring, blinker du til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.

Når skal du begynne å blinke?

Det er noen situasjoner der du må bruke blinklys: Før du skal svinge til høyre eller venstre i veikryss eller utkjøringer. Før du skal bytte felt på en vei med flere felt. Før du skal kjøre ut av rundkjøring (du bør forresten blinke på vei inn også, når du ikke skal rett frem)

Kan man få bot av å ikke blinke?

Det er nok mange som irriterer seg voldsomt over manglende blinklys bruk, og mange er nok ikke klar over at det kan bøtelegges. Feil bruk av lys, eller ikke bruk av lys i det hele tatt – som for eksempel blinklys – vil gi et forenklet forelegg på 2.750 kroner, dersom man blir stoppet av politiet.

Leave a Comment