Hvordan kontakte Sbanken?

For at vi skal kunne gi deg best mulig kundeservice og svare på dine spørsmål, anbefaler vi at du kontakter oss på telefon 55 26 00 00. Du kan også kontakte oss direkte på chat når du er innlogget i nettbanken. Både telefon og chat er stengt på helligdager.

Hva skjer med Sbanken?

Sbanken er et heleid datterselskap i DNB Bank ASA

April 2022: DNB har kjøpt alle aksjene i Sbanken, og et nytt styre er konstituert. Sbanken er dermed et heleid datterselskap av DNB Bank ASA.

Hvordan sjekke saldo Sbanken?

For å sjekke saldo sendes kommando KR [SMS-navn] til 02265 fra registrert mobilnummer. Eksempel: KR BRUK til 02265.

Hvordan kontakte Sbanken? – Related Questions

Er Sbanken og SpareBank 1 det samme?

Med Sbanken med på laget, tar SpareBank 1 et stort steg i retning av å samle alle dine bankkontoer i én felles oversikt – uavhengig av hvor du er kunde. Er du kunde både i SpareBank 1-bankene og Sbanken, kan du nå se kontoer fra begge banker i nett- og mobilbanken til SpareBank 1 – og omvendt.

Hvorfor står saldo i minus?

Når beløpet på din konto er minus 524,- betyr det at du har brukt 524 kroner mer enn det du hadde på konto. Vanligvis får du ikke belastet kontoen dersom du ikke har nok penger, men noen terminaler er ikke koblet direkte til banken.

Hvordan sjekke saldo med melding?

Det er enkelt å sjekke saldo med SMS-tjenester. Du sender bare S til 04800, så mottar du en melding med saldo og siste transaksjoner.

I tillegg har vi andre populære tjenester som:

  1. Overføre til familie og venner.
  2. Øverføre mellom egne kontoer.
  3. Godkjenne e-faktura.

Hvordan sjekke saldo uten nettbank?

Slik kan Android-brukere legge opp saldo-widget (saldosveip), det vil si saldo utenfor innlogging:
  1. Trykk og hold på et ledig sted på skjermen.
  2. Velg Widgets.
  3. Bla ned til Mobilbank (alfabetisk)
  4. Trykk og hold og dra til ønsket skjerm og plassering på skjermen.

Kan man sjekke saldo i minibank?

Minibank. Du kan sjekke saldo på kortet i alle SpareBank 1-minibanker. Sett inn kortet og velg “Saldo“.

Hva er saldo på en konto?

Saldokonto er summen av alle de transaksjonene som er bokførte på kontoen. Beløp kan bli reservert på konto i forbindelse med helg, helligdager eller ved kortbruk i utlandet. Da reduseres det disponible beløpet, mens saldoen er uendret.

Kan man ta ut Bokført saldo?

Bokført saldo er det beløpet som faktisk står inne på kontoen. Disponibel saldo er det du maksimalt kan ta ut fra kontoen. Disponibel saldo tar hensyn til kreditter som er gitt, sperrede beløp og transaksjoner som er registrert i systemet.

Når oppdateres bokført saldo?

Bokført saldo er det beløpet som står på kontoen din når du sjekker den. Vær imidlertid oppmerksom på at den bokførte saldoen ikke endres i helger og på helligdager. Det betyr at hvis du sjekker kontoen din fredag ettermiddag og får oppgitt bokført saldo, så er det ikke sikkert du kan skeie ut i helgen likevel.

Hva betyr det at kontoen er overtrukket?

Overtrekk betyr at du har brukt mer enn det som var tilgjengelig på kontoen og dermed har pådratt deg negativ saldo. Dette betyr at du i praksis skylder banken penger. Hvorfor har jeg blitt overtrukket? Det vanligste er at to eller flere transaksjoner har vært reservert, men ikke belastet kontoen.

Kan man ha konto i to banker?

Ja – det er helt greit å ha BSU-konto i en bank og andre konti i en annen bank, selv om bankene ønsker at du skal samle alle kontiene dine sin bank.

Er det farlig å dele ut kontonummer?

Oppgi aldri kortnummer eller kontonummer kun på bakgrunn av at noen sender deg en e-post og ber om det. Sjekk alltid opp saken med banken eller det firmaet som gir seg ut for å være avsender før du gjør noe mer. Gi kun fra deg kortnummeret ditt til firmaer som virker seriøse og som du stoler på.

Hva betyr det når det står reservert på kontoen?

Når du bruker kortet ditt undersøkes det om det er dekning på kontoen din, og beløpet du handler for blir reservert. Det disponible beløpet på kontoen din blir nedjustert, mens saldoen er uendret. Når transaksjonen belastes kontoen din blir saldoen redusert og reservasjonene slettes.

Har fått penger på konto som ikke er mine?

Men dersom du skulle oppdage at du har fått inn penger som ikke er dine, uansett størrelse, bør du melde fra. – Det er god skikk å gi beskjed til banken, slik at du kan bidra til å oppklare saken, sier advokat Marit Strand i Bankklagenemnda.

Hvorfor trekker bensinstasjoner 1500 kr?

Hensikten er å hindre overtrekk på kundens konto, en praksis som i tidligere tider har påført banker og kortutstedere økonomiske tap. Når kunden skal bruke bankkort på drivstoffpumpene ute vil kundens bank reservere ett beløp på maks 1500 kr (På Circle K Mastercard er reservasjonsbeløpet 2000 kr).

Kan banken stoppe en transaksjon?

Hvis du lar deg overtale til å overføre penger og selv godkjenner transaksjonene, er det sannsynlig at du selv er ansvarlig for det. Banken vil imidlertid gjøre det den kan for å stoppe transaksjonen før den forlater banken – eller hos mottakerbanken hvis den fortsatt ikke har gått ut derfra.

Hva gjør man når man har blitt svindlet?

Ta kontakt med Politiet

Ta kontakt med Politiet på telefon 02800 så raskt som mulig. Anmeld forholdet på din lokale politistasjon for å dokumentere at du har meldt fra om at du er blitt utsatt for kriminelle handlinger. Da sørger du også for at politiet kan sikre at digitale spor og bevis etter svindelen ikke går tapt.

Leave a Comment