Hvordan ringe KLM?

KLM`s kundeservice i Norge har telefonnummer 22 64 37 52. Åpningstidene er fra klokken 08:00 til 23:00 mandag til søndag.

Hva er KLM forkortelse for?

KLM Royal Dutch Airlines (også kun KLM, eller Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) er et nederlandsk flyselskap, og fungerer som Nederlands flaggbærende sådan. Selskapet ble grunnlagt i 1919.

Hva betyr forkortelsen LP?

En LP, LP-plate eller langspillplate (etter engelsk long playing), er en type grammofonplate støpt i vinyl som spilles med en hastighet på 33⅓ omdreininger per minutt.

Hvordan ringe KLM? – Related Questions

Hva betyr forkortelsen min?

Minutt, forkortet min. Minimum, forkortet min.

Hva kalles forkortelser?

Både akronymer og forbokstaver er forkortelser. Mens Nato er et akronym, dvs.

Hvor kommer forkortelser fra?

Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form.

Hva er forkortelsen for eksempel?

Artikkelstart. F. eks. er ei forkorting for ‘for eksempel‘, som blir brukt for å gi eller vise eit tilfelle som er forklarande eller typisk.

Hvordan skrive forkortelser?

Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK, FN) og i forkortelser for mynt (kr), mål (cm, kvm, dl), og vekt (g, kg). I sammensetninger får forkortelser bindestrek (tv-program, bh-størrelse). I genitiv får initialord liten s (NRKs, FNs).

Hva betyr FR på snapchat?

Fr” er gjerne en forkortelse som betyrfor real.” På norsk kan dette oversettes med “er du seriøs” eller “mener du det.” Hvis dette ikke gir mening i de situasjonene dine venner bruker det, så vil jeg anbefale deg å spørre dem.

Hva betyr ins på snap?

Ins står for ‘ikke noe spesielt’. Når noen for eksempel spør hva du holder på med kan du svare ‘ins‘, for eksempel. Det er bare et akronym for setningen, og brukes ofte over SMS og på nettet generelt.

Hva betyr NB på norsk?

NB, forkortelse for latin nota bene, «merk vel», satt foran noe for å fremheve det.

Hva betyr å være obs?

Obs. er ei forkorting for observer, ‘legg merke til’.

Hva er n A på norsk?

No answer – Intet svar – I betydningen intet svar påkrevd eller ønsket.

Når bruke NB?

Nota bene er latin, og er grammatikalsk i singularis imperativ (et påbud til én person). Det er altså en instruks om å merke seg det som følger. Notabene forkortes NB. Det kan brukes i løpende tekst eller foran et teksttillegg.

Hvem eier Notabene?

Notabene gikk i 2013 konkurs og påførte de store forlagene økonomiske tap. I noen år var Notabenes bankforbindelse, DNB, hovedaksjonær, og drev selskapet videre under navnet Nye Notabene AS, fra 2016 i kompaniskap med Jotunfjell Partners. I 2017 tok Bokkompaniet Holding over som majoritetseier.

Kan man skrive NB på engelsk?

engelsk benyttes gjerne forkortelsen «N.B.», mens i norsk brukes heller forkortelsene «NB» eller «NB!». Den kan brukes i løpende tekst eller foran et teksttillegg.

Hva er en s?

S er forkortelse og symbol for blant annet dette: S er det kjemiske symbolet for grunnstoffet svovel. s er symbolet for sekund i SI-systemet. I norsk rettskriving kan man også å bruke «sek» (uten punktum) som forkortelse for sekunder.

Hva heter ß?

ß, dobbel-s eller tysk s (på tysk kalt Eszett, uttales «ess-tsett», eller sjeldnere scharfes s, «skarp s» ) er et skrifttegn for bokstavkombinasjonen ss som brukes i skrevet tysk etter lang vokal og etter diftongene au, äu, eu och ei. Bokstaven blir sortert i alfabetet som ss.

Når uttales C som s?

Den moderne bokstaven c uttales [s] foran e, i, æ og ø, og k foran a, o og u.

Leave a Comment