Hvordan skriver man sjelden?

sjelden, ikke skjelden.

Hva er det motsatte av sjelden?

Men «sjelden» kan også være gradsadverb til «vennlig» og bety «svært vennlig». Og det er jo det motsatte.

Hva er det motsatte av respekt?

Motsetningen til respekt er forakt. Å vise mangel på respekt vil gjerne bli oppfattet som å være uforskammet.

Hvordan skriver man sjelden? – Related Questions

Hva er en sviker?

Artikkelstart. Svik innebærer å lure noen. En viljeserklæring, for eksempel at man gir et tilbud eller aksepterer en annens tilbud, sies å være gitt med svik når en av partene har gitt bevisst uriktige opplysninger eller fortier kjensgjerninger av vesentlig betydning.

Hva er det motsatte av muligheter?

Sjanse, risiko, mulighet: Sjanse er en positiv mulighet, risiko det motsatte, mens ordet mulighet er det nøytrale begrepet.

Hva er det motsatte av negativ?

Det motsatte av negativ er positiv.

Hva er det motsatte av et synonym?

Ord som betyr det motsatte av hverandre, kalles antonymer.

Hva er det motsatte av synonymer?

Det motsatte av et synonym er et antonym (synonym og antonym er antonymer).

Hva betyr ordet utenom?

uten å behandle, berøre, komme inn på (emnet, saken e.l.)

Hva betyr ordet forstå?

Forståelse er å begripe, fatte, gjøre bruk av forstanden, innse, oppfatte. Det betegner også resultatet av å forstå (som i «å komme til en forståelse»), resultatet av en undersøkelse, det å gripe en mening med noe.

Hva er et annet ord for viktig?

Adjektiv
 • alvorlige. avgjørende. betydelig. elementær. fremtredende. grunnleggende. iboende. imponerende.
 • innflytelsesrike. kardinal. kjente. kraftige. kritisk. meningsfull. nødvendig. nødvendige.
 • primære. store. tungtveiende. uunnværlig. verdifull. vital.

Ville 7 bokstaver?

Viser 278 synonymer til Ville som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 2 bokstaver. by. rå sa.
 • 3 bokstaver. bød. ode. råe.
 • 4 bokstaver. akta. akte. baud.
 • 5 bokstaver. aktet. bløte. bydde.
 • 6 bokstaver. aktive. behaga. behage.
 • 7 bokstaver. absurde. animale. barokke.
 • 8 bokstaver. forlange. forrevne. forrykte.
 • 9 bokstaver. akseptere. animalske.

Hva vil det si å være tiltalende?

Ordet tiltalende beskriver dermed en holdning hos en person som vekker tillit, virker troverdig og som det er lett å like. Den tiltalende tiltrekker seg andre og blir fort et forbilde som påvirker andres selvbilde. Den en liker vil en gjerne bli lik.

Hva betyr å hylle noen?

verb gi uttrykk for anerkjennelse og beundring overfor, uttrykke respekt og anerkjennelse for (noen) ved en spesiell anledning godta og sverge troskap til (en nettopp valgt, utpekt eller i

Hva betyr oppad?

Selskapet, som ble etablert i 2004, var lokalisert i Kongsvinger og Oslo. Selskapets navn er en sammensetning av oppvekst og administrasjon. Produktene har også navnet Oppad. Oppad leverte to ulike generasjoner av løsninger, en webbasert og en Windows-basert.

Hvor mye vekt tåler String hylle?

Hvor mye vekt tåler en Stringhylle? Om vekten er jevnt fordelt på overflaten, tåler en String Pocket hele 25 kg!

Hva betyr oppad begrenset?

Definisjon: Uttrykk for å beskrive følger

(a) En følge {an} sies å være nedad-begrenset av L, dersom an≥L for alle positive heltall n. Da sier vi at L er en nedre grense for {an}. Oppadbegrenset og øvre grense defineres på samme måte. Dersom følgen er både oppad– og nedad-begrenset, sier vi at den er begrenset.

Hvordan vet man om en rekke konvergerer?

En tallfølge konvergerer mot et tall k, hvis tallfølgen nærmer seg k som sin grense. Denne tallfølgen konvergerer mot 0, fordi tallene i følgen kommer nærmere og nærmere 0.

Når divergerer en rekke?

Divergente rekker

Etterhvert som vi legger til flere og flere ledd, blir summen bare større og større, og det finnes ingen øvre grense for verdien til summen. Summen går mot uendelig. En rekke for summen går mot ±∞ sier vi divergerer.

Leave a Comment