Kan du se meg Trøndelag Teater?

«Kan du se meg?» – En poetisk fremstilling av skeiv identitet, kjærlighet og vilje, i møte med tidens tann. Poesi av Mabell Holand i møte med poesi av tidligere skeive poeter. Med Mabell Holand, Janne Kokkin og Synnøve Fossum Eriksen. Mabell Holand er universitetsutdannet pedagog, en skribent, aktivist og poet.

Når ble Trøndelag teater bygd?

Trøndelag Teater er et norsk institusjonsteater i Trondheim og Norges største landsdelsteater, stiftet i 1937. I 1997 stod nybygget ferdig, med det gamle teatret integrert i det nye. Bygningen har tre faste scener, Hovedscenen, Studioscenen og Gamle Scene.

Hvor spilles Bør Børson?

Ved hjelp av flaks og mot bygger den utskjelte Bør Børson jr. seg opp i hjembygda Olderdalen før han erobrer Trondheim og Oslo. Denne umåtelig populære musikalen spilles nå for tredje gang på Trøndelag Teater. Ved tidligere oppsetninger har folk ligget i soveposer utenfor teatret når billettsalget åpnet.

Når oppstod teater?

Antikkens teater har sitt utspring i Athen på 400-tallet f. Kr., og må sees i forbindelse med eldre fruktbarhetskulter. Det greske ordet theatron var opprinnelig betegnelsen for stedet hvor noe vises for et publikum.

Kan du se meg Trøndelag Teater? – Related Questions

Hva er Norges eldste teater?

Det første profesjonelle teater i Norge ble Christiania Offentlige Theater som den svenske skuespilleren Johan P. Strömberg åpnet i 1827. Dette ble etterfulgt av Christiania Theater (1837–1899), lenge med danske teaterfolk i spissen og dansk som herskende scenemål.

Hvilket språk kommer teater fra?

Teater, (fra fransk théâtre via gresk theatron, θέατρον, «skueplass» eller theasthai, θεάομαι, «se (på)») eller drama eller skuespill, er en form for scenekunst hvor hensikten er å framstille eller fortelle en historie, ide eller følelser for et publikum.

Hvor oppsto drama?

Oppstod som sjanger i antikkens Hellas for mer enn to tusen år siden.

Hvem eier det norske teater?

Som det eneste større teatret i Norge er Det Norske Teatret privateid. Staten gir omtrent 100 millioner kroner i årlig tilskudd. Bondeungdomslaget i Oslo er største eier; ellers eier ulike mållag og lokallag i Noregs Ungdomslag resten. Teatret fikk Spellemannprisen 1979 i åpen klasse for Så lenge skuta kan gå.

Hva kjennetegner et teater?

Teater er ei kunstform der ein eller fleire skodespelarar opptrer, gjerne sminka og utkledde, for eller saman med eit publikum. Som oftast er ei framsyning nøye fastlagt og innøvd, men skodespelarane kan au improvisere.

Hva het Teaterbygning i antikken?

Teater kommer fra det greske ordet theatron som i den greske antikken ble brukt for å beskrive tilskuerplassen. I den romerske antikken utvides begrepet, og theatrum brukes for å beskrive både teaterbygningen, tilskuerplassen og spillerommet.

Når sluttet antikken?

Man regner gjerne med at antikken innledes i Hellas ved overgangen fra bronsealder til jernalder, omkring år 1000 fvt., og avsluttes med det vestromerske keiserrikets undergang i år 476 evt.

Når sluttet den greske antikken?

Artikkelstart. Den greske antikken var en historisk og kulturell periode som strakk seg fra ca. 800 til 31 fvt., med kjerneområde i det nåværende Hellas og på vestkysten av dagens Tyrkia, men med forgreninger rundt hele Middelhavet og Svartehavet.

Hvor skjedde antikken?

Antikken var en epoke som i stor grad handlet om områdene rundt Middelhavet. Starten på epoken kan knyttes til Hellas. Hovedfokuset i perioden flyttes etter hvert over på Romerriket, som mot slutten av antikken omfattet store deler av Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Hva betyr ordet Akropolis?

Akropolis (gresk: ἀκρόπολις, sammensatt av ἄκρος, ákros, «høyest, øverst» og πόλις, pólis, «bystat, by») er en betegnelse på høyborgen i de eldste greske byene, som i senere tid fikk templer, altere og statuer til ære for gudene. Mest kjent av akropolisene er akropolis i Athen.

Hva spiste de i gamle Hellas?

Maten i antikkens Hellas var karakterisert av sparsommelighet, noe som reflekterte de dårlige levevilkårene på landsbygden. Kostholdet var basert på de tre grunnleggende råvarene ved Middelhavet: hvete, olivenolje og vin.

Leave a Comment