Når tømmes glass og metall?

Glass– og metallemballasje (oransje lokk) tømmes hver 6. uke.

Hvor mye koster det å kaste søppel?

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner
VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 400 – 600 kilo910,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 0 – 200 kilo100,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 200 – 400 kilo300,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 400 – 600 kilo500,00 kr

Hvordan kaste søppel i Oslo?

Privatpersoner. Oslobeboere kan levere eget husholdningsavfall inntil 20 ganger per år på Grefsen, Grønmo, Haraldrud, Ryen og Smestad, uten ekstra kostnad. Last ned GjenbruksID for å levere uten ekstra kostnad. Privatpersoner fra andre kommuner kan levere husholdningsavfall mot gebyr (se pris på stasjonen sin side).

Når tømmes glass og metall? – Related Questions

Hva kan man kaste i søpla?

Dette kan du kaste i restavfallsdunk hjemme:
 • Tilgriset emballasje av både plast og papir.
 • Bakepapir og matpapir.
 • Snus og sneiper.
 • Bind, tamponger.
 • Bomull, plaster og gasbind.
 • Barnebleier og voksenbleier.
 • Tilgrisete og ødelagte klær, sko og tekstiler.
 • Hundeposer og kattesand.

Kan man få bot av å kaste søppel?

Det er forbudt å forsøple, og man kan få bot for å kaste fra seg søppel på bakken. Det kan være utfordrende å håndheve, og det er sjelden man ser forsøpling skje. For eierløst avfall er det også utfordrende å vite hvem som skal ta regningen for å rydde opp og behandle avfallet.

Hva kan man kaste på miljøstasjon?

Tom og ren emballasje Isoporemballasje Plastbeger (rømme, smør, pålegg o.l.) Plastbokser Plastfolie og -film Plastflasker (såpe, (shampo o.l.) Kanner inntil 5 L Plastposer (bære-, potetgull-, kaffe- poser o.l.) Her kan du sette inn møbler og andre ting du mener er for gode til å bli kastet. Rent og helt som kan brukes.

Hvor kaste ødelagte klær Oslo?

I Oslo kan du levere både brukbare og ødelagte klær og tekstiler i de vanlige tekstilboksene som står rundt omkring i byen – så lenge boksen står sammen med et returpunkt for glass- og metallemballasje.

Hvem tømmer søppel i Oslo?

Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kildesortert avfall fra alle husholdninger i Oslo.

Hva kan vi gjøre for å kaste mindre søppel?

Planlegging, kvalitet og gjenbruk er viktige stikkord for deg som vil kaste litt mindre.
 1. Kjøp og selg brukt.
 2. Unngå impulskjøp.
 3. Velg kvalitet og tidløst design.
 4. Reparer.
 5. Bruk ting om igjen.
 6. Unngå produkter med (for) mye emballasje.
 7. Bruk handlenett i butikken.
 8. Gi bort opplevelser og tjenester.

Hvor kaster man gammel parfyme?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje

Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk.

Hvor kastes avføring?

– Det er rett at bleier i utgangspunktet skal kastes i matavfallet. Det går da til komposteringsanlegg.

Hvor skal man kaste potetgullposer?

Potetgullposer sorteres som plast eller restavfall.

Hvor skal tomme shampoflasker kastes?

Shampoflasken og skyllemiddelet er også emballasje, som skal kastes i den blå posen.

Hvordan sortere eggekartong?

Eggekartonger sorteres som restavfall/matavfall.

Kan man kaste hårspray i restavfall?

Hårspray: De fleste spraybokser inneholder både helse- og miljøfarlige stoffer, og skal derfor alltid leveres på nærmeste miljøstasjon. Se også hva slags faremerker boksen er merket med. Det hjelper ikke at sprayboksen er tom.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i
 • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
 • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor skal man kaste gamle sko?

Sko (slitte som ikke er egnet for gjenbruk) sorteres som restavfall.

Hvor skal man kaste tomme tannkremtuber?

Sorteres som Plastemballasje i

Klem ut så mye du klarer fra tannkremtuben og ta gjerne av hele korken slik at du får skvist ut til en siste tannpuss. Da er tannkremtuben klar for sortering.

Hvor kaster man gammel neglelakk?

Både neglelakk og neglelakkfjerner må nemlig kastes med annet farlig avfall. Det finner du på de fleste avfallsstasjoner.

Leave a Comment