Er apoteket åpent på helligdager?

Når får Apotek inn varer?

Det tar normalt 1-3 virkedager før apoteket har varen hos seg.

Hvor lenge varer en Jodix?

Den forebyggende effekten av én dose varer 1-2 dager. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.” Jodix skal kun tas etter anbefaling fra myndighetene.

Hva er forskjellen på jod og Jodix?

Tilskudd av jod tas for å opprettholde normal funksjon av skjoldbruskkjertel og nervesystem, mens Jodix er utarbeidet for å forebygge effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen.

Er apoteket åpent på helligdager? – Related Questions

Når går medisiner ut på dato?

Uansett kvalitetsegenskaper settes den maksimale holdbarhetstiden for legemidler til fem år. Dette er en felles norm for hele den industrialiserte verden. Fem år er rikelig tid til å sikre legemidlet omløp i markedet uten problemer.

Hvor lenge kan man vente med å hente resept?

Tre måneders utlevering

Apoteket/bandasjisten kan ikke utlevere legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept for mer enn tre måneders forbruk om gangen.

Hvor lang tid tar det før man får resept?

E-resept: Som regel en rask prosess. Søknaden sendes automatisk til SLV, og man vil normalt svar og kunne hente ut legemiddelet noen dager senere. Papirresept: Utfylt skjema fra legen må leveres til apoteket, som så sender søknaden til SLV per post. Behandlingstid kan variere, men kan ta opptil flere uker.

Kan legen se om man har hentet resept?

Leger, tannleger, jordmødre og helsesykepleier får oversikt over alle reseptene dine gjennom Reseptformidleren. Her vil de også se resepter forskrevet av andre, og det er viktig at de har denne informasjonen for å kunne vurdere legemiddelbehandlingen din.

Kan man få resept over telefon?

Ja, det er ingen lov som hindrer leger å gi resept per telefon eller tekstmelding, men det er spørsmål om det er forsvarlig å gjøre dette. Legen er ansvarlig for hva som blir skrevet ut, og man kan derfor ofte oppleve at legen ønsker en time for å være helt sikker.

Hvordan få resept uten legetime?

Resept på nett via chat med lege

Dersom legen vurderer at du har behov for reseptbelagte medisiner så får du en resept. Medisinene henter du på ditt nærmeste apotek. Vi følger de nasjonale retningslinjene for resept, og kan ikke skrive ut A- eller B- preparater til pasienter uten en fysisk legetime først.

Hva er A og B preparater?

Statens legemiddelverk deler de reseptpliktige medisinene inn i A-, B– og C-preparater. A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Kan legen nekte meg sovemedisin?

Vurderer legen det som skadelig, unødvendig e.l. kan nok lege nekte foreskrivning av medisiner. Men, har du både søvn- og smerteproblematikk, bør legen vurdere annen behandling for deg under og etter nedtrapping.

Hva er et c preparat?

Cpreparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. For eksempel blodtrykksmedisiner, p-piller, kortison, astmaspray, kolesterolsenkende medisin og antibiotika faller inn under denne gruppen.

Hvorfor er det viktig at pasienten holder pusten i 10 sekunder etter en inhalasjon?

For at legemiddelet skal virke er det også viktig at lungene eksponeres for det lenge nok til at virkestoffet får tid til å binde seg til sine respektive reseptorer. Pasienten skal derfor holde pusten i fire til ti sekunder etter inhalasjonen.

Skal man skylle munnen etter Ventoline?

– Du må enten skylle munnen godt, eller pusse tennene etter at du har inhalert medisinen, forklarer Amdal. LES OGSÅ: Den skjulte tannsykdommen.

Er det farlig å ta for mye Ventoline?

Dersom du har fått i deg en større dose enn anbefalt, er det større sannsynlighet for at du kan få bivirkninger som raskere hjerteslag, hodepine og at du føler deg skjelven eller rastløs (se avsnitt 4). Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Hva skjer hvis en uten astma tar astmamedisin?

Hvis en tar astmamedisin og en ikke trenger det kan en oppleve mange forskjellige bivirkninger. Det kan være skjelvinger, hodepine, raskere puls, og/eller kraftigere hjerteslag enn vanlig. Man kan også oppleve hjertebank, munntørrhet og muskelkramper for å nevne noe.

Hva er den mest effektive medisinen mot astma?

Kortison til inhalasjon demper betennelsen i luftveiene og er “grunnsmøringen” og den mest effektive forebyggende medisinen i astmabehandlingen. Denne type medisiner anbefales til alle med kronisk astma, uansett alder. Du kan få de som spray, pulver eller væske til bruk på forstøverapparat.

Leave a Comment