Er det lov å fiske i Nidelva?

Alle som vil fiske laks i Nidelva må ha gyldig fiskekort eller skriftlig tillatelse fra Nidelva Fellesforvaltning/TOFA og/eller Grunneier (Grunneier plikter og innhente oppdaterte fiskeregler og skjellprøvekonvolutter før sesongstart).

Hvor langt opp går laksen i Nidelva?

Nidelvvassdraget er en viktig lokalitet for laks og sjøørret. Elvas lakseførende strekning er kort, ca 8 km opp til Nedre Leirfoss. Til tross for den korte laksestrekningen og en sammensatt miljøpåvirkning, er Nidelva ett av landets beste laksevassdrag regnet i avkastning per km.

Hvor dyp er Nidelva?

Rette under brua over Trangfossen er Nidelva på det dypeste. Grunnet sterk understrøm har det vært vanskelig å fått nøyaktige mål av dypet, men mål mellom 40 og 45 meter er det referert til.

Er det lov å fiske i Nidelva? – Related Questions

Hvor lang er Nidelva i Trondheim?

30 km
Nidelva / Lengde

Hva er den lengste elven i Trøndelag?

Artikkelstart. Namsen er Trøndelags største elv. Den ligger lengst nord i Trøndelag, og definerer dalføret og regionen Namdalen. Elva er cirka 228 kilometer lang, har et samlet nedbørsfelt på 6298 kvadratkilometer og midlere vannføring på 285 kubikkmeter per sekund.

Hva betyr Gaula?

Navnet. Navnet Gaula forklares av både Oluf Rygh (1904) og Per Hovda (1966) som dannet av verbet å gaule (rope, brøle), og må henspille på lyden elva lager gjennom dalen.

Hvorfor heter det Trøndelag?

Etymologi. Navnet Trøndelag, norrønt Þrǿndalǫg, betydde opprinnelig «trøndernes lovområde». Første ledd er genitiv flertall av folkenavnet þrǿndr, «trøndere», som er et gammelt presens partisipp av verbet þróask, «vokse» (med den samme roten som i «trives»), og altså kan oversettes som «de sterke, fruktbare».

Hva er Norges nest lengste elv?

Deatnu/Tana er Norges nest lengste elv.

Hva er den lengste elven?

Verdens lengste elv er vanligvis regnet for å være Nilen (cirka 6700 km), som drenerer omtrent 10 prosent av Afrikas landareal.

Hva er den lengste fjorden i Trøndelag?

Trondheimsfjorden er en fjord i Trøndelag. Den er 130 kilometer lang, målt fra Agdenes fyr til Hjellebotn, og er med det den tredje lengste fjorden i Norge. Største dyp på 578 meter ligger ved Selva i Agdenes.

Hva er den lengste elven i Brasil?

Amazonas (elv i Sør-Amerika)

Hva er den lengste elven i Sverige?

Göta älv er en elv i Sverige. Den kommer fra Vänern (44 moh.) øst for Vänersborg og munner ut i Kattegat ved Göteborg, og er 93 km lang. Medregnet det lengste tilløpet Klarälven (Trysilelva) er lengden 720 km, Sveriges lengste elv, og den største med hensyn til nedbørfelt og vannføring.

Hva er de tre største innsjøene i Sverige?

Største innsjøar etter volum

Vänern – 153 000 millionar m³. Vättern – 77 600 mill. m³ Torneträsk – 17 100 mill.

Hvor kommer Trysilelva fra?

Kilden for denne elva er innsjøen Rogen på grensa mellom Norge og Härjedalen. Her heter elva Røa, og følger grensa mellom Røros i Trøndelag og Engerdal i Innlandet hele veien til Femunden.

Leave a Comment