Er oter fredet i Norge?

For å redde oteren fra å bli utryddet ble den totalfredet i 1982. Etter fredningen tok bestanden seg opp i Nordland.

Er oter kjøtteter?

Oteren spiser det meste den får tak i når den dykker, og varierer naturligvis en del avhengig av hvor den holder til. Jevnt over er småfisk en viktig kilde til mat, men også fugler, frosker, smågnagere som mus, samt krepsdyr og muslinger står på menyen.

Hvilket dyr spiser oteren?

Diett: Europeisk oter spiser en rekke ulike dyr; reptiler, amfibier, fugler, små pattedyr, akvatiske insekter og krepsdyr, men fisk utgjør som oftest ca. 70% av dietten.

Er oter fredet i Norge? – Related Questions

Kan oter bite?

Arter som grevling og oter har relativt svakt bitt med 88,6 og 94,3 bitestyrkekvotienter, mens måren har hele 126,8 på den samme indeksen.

Er oter skadedyr?

I 1982 ble oteren totalfredet. Likevel er det flere eksempler på at otere ganske ensidig blir betraktet som skadedyr.

Hva heter dyr som spiser andre dyr?

Rovdyr er dyr som spiser andre dyr og for det meste lever av kjøtt. Tidligere kalte man også ordenen rovpattedyr (Carnivora), rovdyr. Rovpattedyrene er også rovdyr, men det forekommer kjøttspisende rovarter innen de fleste dyregrupper. Rovdyr er dyr som spiser andre dyr og for det meste lever av kjøtt.

Hva spiser forskjellige dyr?

Dyr kjennetegnes gjerne av at de spiser andre organismer, levende og døde, eller deres produkter. Dette står i motsetning til planter, som har en annen metode for å skaffe seg næringen de trenger. Dyr trenger altså tilførsel av organiske næringsstoffer, og dette har de til felles med sopp.

Hva lever oteren av?

Spiser mye fisk

Fisk er den viktigste næringskilden for europeisk oter. Den kan også spise amfibier, krypdyr, små pattedyr og fugler, insekter, bløtdyr og krepsdyr. Dietten er mer variert i sørlige deler av utbredelsesområdet enn i nord.

Hva spiser Otter?

Oterens diett består i hovedsak av fisk, men den fanger og eter også krepsdyr, muslinger, amfibier, fugler, smågnagere og haredyr. Oteren liker imidlertid maten fersk.

Hvor mye koster en oter?

Hare 9600,- Oter 8400,-/10800,- Piggsvin 5400,- Kobbe 24000,-

Er oter i saltvann?

Otere er rovpattedyr som finnes i både ferskvann og saltvann. De er blant de mest utbredte gruppene av pattedyr i verden og utgjør en underfamilie av mårfamilien. I Norge finnes én art, europeisk oter.

Hvordan bli kvitt oter?

Oter er fredet

Oteren er fredet. For å bli kvitt oter som gjør skade i fiskemerder, må det søkes om fellingsløyve hos fylkesmannen. Minken er ikke fredet.

Hvor finnes oter i Norge?

Her i Norge finner vi oteren over hele landet, selv om den er mest tallrik langs kysten nord i landet. Den trives i sakteflytende elver med lav vannstand, langs kysten og i innsjøer, men kan også greie seg fint ved vann og vassdrag i innlandet, og kan også være og treffe høyt til fjells.

Er otere farlig?

Spesielt om folk gir den mat, er det jo attraktivt for oteren å holde seg nær bebyggelse. Den er egentlig ikke så hissig, og heller ikke farlig, men den kan gi beskjed om folk kommer for nær. Det liker den vanligvis ikke. Ifølge Golf er det ikke helt uvanlig at otere kommer nært på bebyggelse og folk.

Hvordan fange oter?

Oteren snus ved å bråslippe lina, slik at kontaktpunktet mellom oter og line glir bakover. Det er også mulig å fiske med oter fra land! Går du med den langs en strand, for eksempel, er det nyttig å kunne snu oteren og gå tilbake.

Hvordan parer otere seg?

Vanligvis vil oterene, ifølge Seeker.com, dra baby-seler fra land ut i havet, hvor de vil prøve å parre seg med med dem i halvannen times tid. Otere har også blitt observert mens de har gjort det samme mot pingviner.

Hvor stor er en oter?

7 – 12 kg
Oter / Masse

Hvor dypt kan en oter dykke?

Den har også underull som gjør at vannet ikke når inn til huden og får avkjølt oteren. Otere er veldig gode til å svømme. De bruker de korte bakbeina og halen til å svømme. Et dykk varer som regel ikke mer enn et minutt, men otere kan dykke i opptil fem minutter og svømme 400 m under vann uten å puste.

Leave a Comment