Har Norge verdens nest lengste kystlinje?

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada – hele 100 915 kilometer med alle øyer. Havområdene våre er Barentshavet i nord, Norskehavet i vest og Nordsjøen og Skagerrak i sør. Norskehavet er et dyphav med dyp ned mot 3000–4000 meter, men med grunnere områder nær fastlandet.

Hvilket land i Afrika har lengst kystlinje?

Somalia har Afrikas lengste kystlinje. Store deler av landet er dekket av tørt slettelandskap. Klimaet er varmt med uregelmessige regnfall og lange tørkeperioder. De mer fruktbare og dyrkbare områdene ligger sør i landet.

Har Norge større kystlinje enn Russland?

Norges landegrense er på i alt 2564 kilometer og fordeler seg med 1630 kilometer mot Sverige, 736 kilometer mot Finland og 198 kilometer mot Russland. Kystlinjen med fjorder, bukter og øyer regnes til i alt 102 936 kilometer, hvorav fastlandet uten fjorder og bukter utgjør 2650 kilometer.

Har Norge verdens nest lengste kystlinje? – Related Questions

Hvilket land i verden har flest øyer?

Det største antallet øyer, som ofte er korallrev, finnes i Stillehavet. Sverige, Norge og Finland er de land i verden som har flest øyer. Norge hadde ved beregning i 2011 239 057 øyer totalt og 81 192 skjær. Andre øyrike land er Indonesia, Filippinene, Canada og Chile.

Har Finland kystlinje?

Størrelse, grenser og geologi

Finland har en 586 km lang grense mot Sverige i vest, 729 km mot Norge i nord, og 1 313 km mot Russland i øst. I tillegg har Finland en maritim grense mot Estland. Finland har en kystlinje på rundt 1 126 km med mange viker og bukter, og utenfor kysten ligger det svært mange øyer.

Hvor mye større er Russland enn Norge?

Russland har et enormt flateinnhold. Det er f. eks. 52 ganger så stort som Norge (323 802 km²), og 7 ganger så stort som land nummer 10 på listen: Algerie (2 381 740 km²).

Hvor mange kilometer kystlinje har Norge?

Den totale lengden av den norske kystlinjen langs fastlandet ut og inn fjorder er om lag 24 000 km, ca. halve distansen rundt ekvator. Inkluderer vi alle øyene også, er vår totale kystlinje 102 937 km.

Hvor mange ganger går Norges kystlinje rundt jorda?

Nest lengst

God måleteknologi, fjorder og øyer bidrar til at Norge har en svært lang kyst. Til sammenligning er Ekvator, som går rundt hele kloden, «bare» 40.000 kilometer. Det vil si at den norske kystlinjen går to og en halv gang rundt jorda.

Hva er verdens lengste land?

Nordmenn: “Norge er verdens lengste land” Virkeligheten: Chile.

Hvor mange land har ikke kyst?

Det er 44 innlandsstater i verden, det vil si at de ikke har kystlinje. Historisk sett har en slik posisjon blitt ansett som en ulempe, fordi landet ikke får tilgang til havets ressurser og internasjonal sjøhandel.

Hvor er verdens minste land?

Vatikanstaten

Katolsk kirkestat og verdens minste stat. Måler 0,44 km². Ca. 1800 innbyggere.

Er Chile lenger enn Norge?

Chile er 4270 km langt (over dobbelt så langt som Norge) og i gjennomsnitt 177 kilometer bredt. Det har et totalt landareal på 756 102 km² inkludert Påskeøya, Juan Férnandez-øyene, Desventuradasøyene og Sala og Gómezøya, og en kystlinje på 6435 km.

Hva heter den sørligste byen i verden?

Ushuaia er hovedstad i provinsen Tierra del Fuego, og er verdens sørligste by.

Hvor lang er Sveriges kystlinje?

Sveriges kyst har en samlet lengde på 11 600 km. Deler av kysten har skjærgård, med et meget stort antall større og mindre øyer og holmer. Samlet strandlengde for Sveriges 103 000 øyer er 33 000 km.

Hvor lang er kystlinjen til Canada?

I tillegg til landets kystlinjer mot Atlanterhavet og Stillehavet, har Canada en tredje kystline mot Nordishavet, noe som gjør at Canada har verdens lengste kystlinje, på 243 791 km.

Hvor lang er kystlinjen til USA?

Men den 640 kilometer lange kystlinjen har med god grunn gitt delstaten kallenavnet «the Ocean State». Her kan du nyte vakre strender, sykle rundt og lære mer om USAs historie på de mange historiske stedene.

Har Norge en lang eller en kort kyst?

Landareal. Norge har en lang og sterkt innskåret kystlinje med mange fjorder og bukter. Med alle fjorder, bukter og de 239 057 registrerte øyene, holmene og skjæra utgjør kystlinjen 102 936 kilometer. Det er verdens nest lengste kyst for et enkelt land; kun Canada har en lengre kystlinje.

Leave a Comment