Hva betyr ordet ideell?

Sivesind peker på to overordnede forhold i definisjonen av en ideell virksomhet: at virksomheten ikke har profitt som motiv, men heller at den har en virksomhetsidé som går ut på å fremme andre goder for samfunnet, ofte benevnt et sosialt formål.

Hva er det motsatte av et synonym?

Ord som betyr det motsatte av hverandre, kalles antonymer.

Hva er det motsatte av fordel?

Kan en bruke bakdel om det motsatte av fordel, altså i betydningen ‘ulempe‘? Ja, i Bokmålsordboka er ‘ulempe’ ført opp som en av tre betydninger bakdel kan ha. Men det er ikke nødvendig å bruke bakdel i denne betydningen. Bruk gjerne ulempe og andre synonymer i stedet.

Hva betyr ordet ideell? – Related Questions

Hva er fordelene og ulempene?

En fordel er noe som er positivt. For eksempel kan vi si at en fordel ved å reise kollektivt er at man slipper å lete etter parkeringsplass. En ulempe er noe som er negativt. For eksempel kan vi si at en ulempe med å reise kollektivt er at vi må forholde oss til en rutetabell og at vi ikke kan reise akkurat når vi vil.

Hva betyr å ivareta?

Å ivareta kan bety å sikre. For eksempel at en pasient er ivaretatt kan betyr at pasienten er vist omsorg for og har fått riktig behandling. Eller at pasienten har fått oppfølging av noen andre etter at behandlingen hos psykologen er avsluttet.

Hva betyr å være egnet?

Å være egnet til noe vil si å ha visse egenskaper som for eksempel et yrke krever.

Hva betyr å gjenkjenne?

Identifisere betyr å påvise identitet mellom eller med.

Hva betyr det å håndtere?

; bruke eller behandle (et redskap, en gjenstand e.l.)

Hva betyr å bli rammet av?

verb treffe, virke (negativt) på (noen eller noe), på slående måte gi uttrykk for, dekke (det som skal betegnes) jf.

Hva er imidlertid?

Imidlertid har en gang i tida faktisk betydd ‘i mellomtida, imens’. Det er litt som med ordet samtidig i dag: Når vi sier «samtidig er det slik at», mener vi gjerne bare ‘men det er også slik at’, vi tenker ikke så mye på tidsforholdet.

Hva betyr å ramme?

En ramme er en konkret eller abstrakt avgrensning. Rammene skal begrense, understreke, avmerke, beskytte eller støtte et område, en situasjon eller en konstruksjon. I konkret forstand er rammer særlig innfatninger for bilder.

Hva betyr det å rante?

Ser i naob at å rante betyr å snakke uavbrutt.

Hva er en Ragg?

Ragg (av norr. rǫgg) benevner en type lange og strie pelshår som finnes hos enkelte arter i kvegfamilien, spesielt i gruppen av geiter (Capra). Geiteragg ble tidligere utnyttet i tekstiler som måtte tåle høy belastning, utover det vanlig ull kunne tåle, for eksempel sokker og votter.

Hva betyr ordet Herre?

Som substantiv betyr herre ein person som er overordna eller herskar over ein annan. Det betyr også mann, særleg frå eit høgare samfunnslag. No er det oftast brukt om ein høfleg, kultivert mann (ein gentleman) og i faste uttrykk som «mine damer og herrar» og «tene to herrar». Det tilsvarande ordet for kvinner er dame.

Hva betyr hain?

Det vil si at du blir smittet av bakterier på helseinstitusjonen. Som regel er det pasientens egne bakterier som forårsaker HAI. HAI er ikke noe nytt, og du har kanskje tidligere hørt om begrepet sykehusinfeksjoner. Begrepet HAI inkluderer også andre helseinstitusjoner.

Hva betyr awful?

awful {adjektiv}

grusom {adj.} forferdelig {adj.}

Hvorfor sier man hen?

For å omtale ein person som ikkje ønskjer å definerast som mann eller kvinne, begynte somme å ta i bruk det personlege pronomenet hin. Dette blei etter innspel frå Språkrådet endra til hen.

Hvor mange kjønn finnes det i verden?

Mann, kvinne, trans, transperson, intersex, interkjønn.

Hva betyr det å være kjønnsnøytral?

Et kjønnsnøytralt språk kan brukes for å referere til personer uten å forutsette at de er kvinner eller menn.

Leave a Comment