Hva blir Strømstøtten for mai?

I mai var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rundt 165 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir rundt 95 øre/kWh. Her finner du oversikt over gjennomsnittlig spotpris uten mva og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.

Hvilke måneder får vi strømstøtte?

Bevilgning: Regjeringen har bevilget strømstøtte til husholdningene på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner.

Hvor mye strømstøtte får man?

Grunnlaget for strømstøtten er spotprisen i de 5 prissonene. Hvis spotprisen er over 70 øre per kWh ex mva, vil det gis strømstøtte. I 2023 vil strømstøtten være 90 prosent fra januar til og med mars, og fra oktober til og med desember. I de resterende månedene vil den være 80 prosent.

Hva blir Strømstøtten for mai? – Related Questions

Blir det strømstøtte i april?

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

Personer som får utbetalt bostøtte for desember til og med april, får 1500 kroner i støtte til strømutgifter. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

Kommer strømstøtte automatisk?

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien.

Hvordan blir Strømstøtten utbetalt?

Utbetaling av strømstøtte

Hvis støttebeløpet overstiger fakturert nettleie vil tilgodebeløpet trekkes fra på strømregningen (hvis du har felles faktura på nettleie og strøm) eller bli utbetalt til din konto.

Hvordan utbetales strøm kompensasjon?

Du trenger ikke å gjøre noe for å få kompensasjon. Kompensasjonen vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien og du får nettleiefaktura direkte fra oss, vil restbeløpet bli utbetalt til din bankkonto.

Er strømstøtte kun på nettleie?

Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale. Selv om fastprisavtalen er lavere enn støttesatsen, skal det mye til før du får betalt for å bruke strøm. Det er fordi du betaler energileddet i nettleien i tillegg til strømpris.

Hvordan regner man ut Strømstøtten?

Hvordan beregnes strømstøtten? Støttesatsen er fra 1. september på 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut i fra den avtalen du har med din strømleverandør.

Hvor utbetales Strømstøtten?

Strømstøtten trekkes fra på nettleiefakturaen

Det er strømselskapet som sender ut fakturaen på vegne av både seg selv og nettselskapet. Får du to separate fakturaer, som hos elKompis, vil strømstøtten komme som fratrekk på nettleiefakturaen som sendes fra din lokale netteier – eller direkte til din bankkonto.

Hvordan beregnes strøm støtten?

Strømstøtten skal utbetales for deler av strømprisen som er over 70 øre pr kilowattime. Strømstøtten beregnes ut fra en gjennomsnittlig strømpris (spotpris) i måneden, uavhengig av hva du betaler for strømmen i din strømavtale. Strømstøtten beregnes gjennomsnittlig etter forbruket ditt.

Hvordan utbetales strøm kompensasjon?

Du trenger ikke å gjøre noe for å få kompensasjon. Kompensasjonen vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien og du får nettleiefaktura direkte fra oss, vil restbeløpet bli utbetalt til din bankkonto.

Når utbetales Strømstøtten landbruk?

Ordningen gjelder ut året – fra og med oktober og ut desember. Bøndene får en månedlig utbetaling.

Hvor lenge varer strøm kompensasjon?

Det er vedtatt at ordningen varer ut 2023.

Er det strømstøtte i mars?

For mars kompenserer staten for 80 prosent av strømprisen over 87,5 øre per kWh. Regjeringen har allerede varslet at ordningen skal forlenges ut mars 2023, men om den fortsetter som den er eller endres noe på, er ikke bestemt.

Er det strømstøtte i juli?

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre). Dermed ender støtten fra staten på 192,77 øre/kWt i det ​sørligste prisområdet. Prisområdene NO1 og NO5 får 96,89 øre/kWt i støtte i juli.

Hvor lenge uten strøm før erstatning?

Strømmen må være borte i minst 12 timer

Det aller viktigste for deg som kunde å vite er at husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer. Strømmen må altså være borte i 12 timer eller mer dersom du skal ha rett på utbetaling fra nettselskapet.

Hvor lenge holder fryser seg kald uten strøm?

Seks timer er nok

Ifølge sikkerhverdag.no, som er forbrukersidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tar det 10–30 timer før temperaturen i en full fryseboks stiger fra minus 18 til minus 12 grader. Er det lite varer i fryseren, går det raskere.

Hvor lenge holder mat i kjøleskap uten strøm?

For å bevare maten i kjøleskapet lengst mulig, er det viktigste du gjør å holde døren til kjøleskapet og fryseboksen lukket, ifølge FoodSafety.gov. Er dørene lukket, kan kjøleskapet holde maten kald i cirka fire timer. En full fryser klarer å holde seg kald i cirka 48 timer, og 24 timer hvis den er halvfull.

Leave a Comment