Hva dekker Boligkjøperforsikring HELP?

Hva er boligkjøperforsikring? En boligkjøperforsikring sikrer deg nødvendig juridisk bistand, slik at du får den erstatningen du kan ha krav på, dersom det er mangler ved boligen du har kjøpt. Det kan dreie seg om alt fra skadedyr til fuktskader og konstruksjonsfeil, som selger ikke har informert deg om før kjøp.

Hva koster HELP boligkjøperforsikring?

Pris på boligkjøperforsikringen
Help
BoligtypePris2-5 år
Borettslagsbolig og aksjeleiligheter5 500300
Leiligheter og rekkehus:6 950300
Ene-/tomannsbolig, fritidsbolig og tomt:10 950450

Hva dekker Boligselgerforsikringen?

En boligselgerforsikring dekker selgers erstatningsansvar og sørger for at kjøper får utbetalt erstatningen hen har krav på. Som boligselger er du ansvarlig for feil og mangler på boligen som kjøperen ikke ble opplyst om ved kjøpstidspunktet. Denne ansvarsperioden varer i fem år etter salget.

Hva dekker Boligkjøperforsikring HELP? – Related Questions

Er det nødvendig med boligselgerforsikring?

Selv om de fleste som selger boligen sin heldigvis ikke får bruk for boligselgerforsikringen sin, sier vi at det er en nødvendig forsikring. Det kan virke dyrt å betale så mye for noe man ikke får brukt for, men konsekvensene kan bli store uten den.

Hva er Boligkjøperforsikring pluss?

Har du Boligkjøperforsikring PLUSS, kan du enkelt sette opp vanlige avtaler selv, om du ønsker det. Du kan blant annet lage samboeravtale, testament, husleieavtale, kjøpsavtale, gjeldsbrev og gavebrev. Alle avtaler er utviklet og kvalitetssikret av HELPs advokater.

Hva dekkes av husforsikring?

Forsikringene dekker plutselige og tilfeldige hendelser som fører til skade. Manglende vedlikehold og oppfølging som fører til skader som skjer over tid, vil i de fleste tilfeller ikke dekkes av husforsikringen. Følgeskader kan likevel være dekket.

Hva dekkes ikke av eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring vil aldri dekke mer enn selgers ansvar etter avhendingsloven, da det er en ansvarsforsikring, ikke en forsikring av bygningen. Forsikringen dekker heller ikke feil eller mangler som oppstår mellom avtaleinngåelse og overtagelsen, eller etter overtagelsen.

Hva dekker hjemmets forsikring?

Innboforsikring dekker skader på innbo og løsøre i hjemmet. Bor du i leilighet eller leier en bolig kan du kjøpe en egen innboforsikring. For hus og hytte kjøper du innboforsikring i tilknytning til hus- og hytteforsikring.

Hva dekker eierskifteforsikring for selger?

En eierskifteforsikring skal virke som en sikkerhet for selger mot krav fra boligkjøper. Forsikring vil dekke et eventuelt økonomisk krav som rettes mot selger. En forutsetning for å fremme krav mot selger er at boligen har feil og mangler.

Hvor lenge trenger man Boligkjøperforsikring?

Hvor lenge trenger man boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring varer vanligvis i maksimalt fem år etter overtakelsen av boligen. Forsikringsperioden kan imidlertid variere i stor grad mellom forsikringsselskapene. Enkelte lar deg fornye forsikringen hvert år, mens andre varer i en gitt periode.

Hvor lenge varer Help boligkjøperforsikring?

Forsikringstiden er uansett begrenset til fem år etter overtakelsen. Forsikringen opphører hvis Sikrede inngår avtale (budaksept) om videresalg eller annen overdragelse til tredjeperson.

Er det nødvendig med eierskifteforsikring?

Det er ikke nødvendig med eierskifteforsikring. Å få et større krav fra en kjøper for en mangel du er ansvarlig for, men ikke kjente til, er imidlertid alltid ubehagelig og kan gi økonomiske problemer i en presset økonomisk situasjon.

Hvor mye koster en eierskifteforsikring?

Prisene for de ulike boligtypene fordeler seg omtrent slik: Enebolig: cirka 4,5 promille av salgssummen, minimum 9.000 – 10.000 kroner. Selveierleilighet: cirka 3,25 promille av salgssummen, minimum 4.000 – 4.500 kroner. Andel og borettslag: cirka 2 promille av salgssummen, minimum 2.000 – 2.500 kroner.

Hvor mye koster en boligselgerforsikring?

Prisene for boligselgerforsikring oppgis som en prosentsats av salgssummen. Som regel vil forsikringen koste et sted mellom 0,2 og 0,55 prosent av salgssummen, og den endelige prisen kommer derfor an på summen du selger boligen din for.

Kan selger tegne boligselgerforsikring når bolig selges etter bustadoppføringslova?

Den som selger en bolig, uansett boligtype, er i følge avhendingsloven ansvarlig i hele 5 år for skjulte feil og mangler ved boligen. Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen 5 år. Har du tegnet boligselgerforsikring, er det forsikringsselskapet som behandler eventuelle krav du måtte få fra kjøper.

Kan man trekke seg fra hussalg?

Alt i alt er svaret at selgeren kan trekke seg fra salget av boligen frem til en bindende avtale er inngått. Dersom selgeren angrer seg etter at budrunden har begynt, vil han stå fritt til å trekke seg fra handelen så lenge ingen bud er akseptert.

Når kommer pengene fra hussalg?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Hvor lenge har utbygger ansvar?

Som boligkjøper har du fem års reklamasjonsrett etter overtakelsen. Det betyr at utbygger har ansvar for å utbedre feil og mangler som oppstår i denne perioden. Men vær oppmerksom på at loven krever at det må reklameres «innen rimelig tid» etter at forbruker har eller burde fått kunnskap om mangelen.

Hva er skjulte feil og mangler?

Skjulte feil og mangler er mangler som ikke er synlige ved første besiktigelser, og som først vil dukke opp etter at kjøper har overatt eiendommen og dermed risikoen.

Leave a Comment