Hva er 04800?

04800. Du kan nå velge hvilket av disse numrene du vil ringe oss på. Eller du kan kontakte oss på chat. -Vi har innført 91504800 i tillegg til 04800 fordi flere kunder den siste tiden har gitt uttrykk for at de vil ha et billigere alternativ, opplyser leder for DNB kundesenter, Hans Olav Rønningen.

Når kan jeg ringe DNB?

915 04800
DNB Bank / Kundeservice

Hvorfor stiller DNB så mange spørsmål?

Formålet med innhentingen er bl. a. å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Hva er 04800? – Related Questions

Hva skjer om man ikke legitimerer seg DNB?

Hva skjer dersom man ikke legitimerer seg? Dersom kunden ikke kan vise til gyldig legitimasjon, etter gjentakende oppdatering, purring og informasjon fra oss, så kan vi – i ytterste konsekvens – bli nødt til å sperre kontoene og avvikle kundeforholdet.

Hva skjer om man ikke legitimerer seg i banken?

Legitimering i bankene:

Det krever at kunden med jevne mellomrom må bekrefte identiteten sin. Hvis dette ikke blir gjort, risikerer kunden at kontoen i verste fall blir sperret, men alle som trenger legitimering, vil bli kontaktet i god tid først.

Kan banken spørre hvor pengene kommer fra?

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar. Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra.

Skal alle DNB kunder legitimere seg?

Vi i DNB forstår godt at det er frustrerende at banken du har vært kunde hos i mange år nå ber deg vise legitimasjon på nytt. Selv om vi kjenner kundene våre, må vi etterleve kravet fra myndighetene og lagre riktig og nok informasjon på kundene hos oss. Det er et lovpålagt krav, som gjelder alle bankene.

Hvorfor velge DNB som bank?

Derfor tilbyr vi fleksibel arbeidstid, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra mai til august. Du får stor frihet til selv å velge hvilke dager du vil jobbe hjemmefra eller sammen med kollegene dine på kontoret. Vi gir rom for ulike tanker, og lover å gjøre alt vi kan for at du kan være deg selv på jobb.

Kan banken sjekke kontoen min?

Ja, banken kan se hva du bruker penger på. De har likevel ikke lov til å snoke og dette er noe bankene setter høyt. Man har kun lov til å sjekke kontoen din om du ringer for å sjekke transaksjoner eller hvis du har et kundeforhold som er i mislighold.

Hvor mye penger kan man ha i en bank?

Det er ingen grenser for hvor mye penger du kan ha i banken, men før du er 18 år kan du bare bruke pengene hvis foreldrene dine er enig. Det er unntak for penger du har tjent på eget arbeid. For egen inntekt er hovedregelen at du har rett til å få pengene inn på egen konto og disponere på egenhånd.

Er det lurt å ha flere banker?

Ja – det er helt greit å ha BSU-konto i en bank og andre konti i en annen bank, selv om bankene ønsker at du skal samle alle kontiene dine sin bank.

Hvor mye penger garanterer bankene for?

Alle norske banker er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen. Innskudd på inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter, pr. person og pr. bank omfattes av garantien.

Er pengene i banken forsikret?

Norske banker er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond, hvor innskudd på inntil to millioner kroner inklusive opptjente renter per person per bank er sikret. Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank.

Hvor mye penger har nordmenn gjennomsnitt på bankkonto?

Ifølge tallene fra SSB sparer også nordmenn knepent mest i banken. Mens nordmannen har 235 000 kroner i bankinnskudd, har svensken og dansken henholdsvis 181 000 og 230 000 kroner på konto.

Hva er de største bankene i Norge?

Norges absolutt største bank, både i antall kunder og forvaltningskapital er DNB Bank ASA. De neste to store bankene er Nordea og Danske Bank.

Hvilken bank har best rente?

DNB og Nordea gir best innskuddsrente på innskuddsbeløp mellom 500 000 og 2 millioner kroner. Andebu Sparebank tilbyr en bedre rentesats når beløpet er på 500 000 kroner eller høyere. De fleste banker opererer på denne måten, og renteforskjellen kan være over ett prosentpoeng.

Hvilken bank er tryggest?

De sikreste bankene — topp 50
PlasseringBankLand
1KfWTyskland
2Caisse des Depots et Consignations (CDC)Frankrike
3 Bank Nederlands Gemeenten (BNG)Nederland
4Landwirtschaftliche RentenbankTyskland

Hvilken bank er folk mest fornøyd med?

Den gode kundeopplevelsen skal hele tiden være styrende. Målet om å ha de aller mest fornøyde kundene driver oss, sier Sæthre. Årets resultatliste speiler resultatet som har vært der over flere år: Sbanken har vært nr. 1 med Handelsbanken like bak.

Er det vanskelig å bytte bank?

Det kan være mange årsaker til at du kanskje ønsker å bytte bank. Din nye og din gamle bank er etter norsk regelverk forpliktet til å samarbeide for å etablere og flytte kundeforholdet ditt. Bytte av bank er ikke lenger noen stor og vanskelig prosess. Bankene er pålagt å hjelpe deg med det meste.

Leave a Comment