Hva er aksjesparekonto DNB?

Aksjesparekonto er en samlekonto for dine aksjefond og aksjer. Med Aksjesparekonto kan du kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten.

Hva koster aksjesparekonto DNB?

Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto i DNB. Det er likevel viktig å huske at de underliggende tjenestene du trenger for å investere i aksjer og aksjefond, koster det samme som de gjør utenfor aksjesparekontoen.

Hva er forskjellen på fondskonto og aksjesparekonto?

Aksjesparekonto og fondskonto er kontotyper hvor du kan oppbevare verdipapirer. På en fondskonto kan du kun oppbevare fond, mens på en aksjesparekonto kan du ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF’er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS.

Hva er aksjesparekonto DNB? – Related Questions

Kan man bli skyldig penger på aksjer?

Som aksjonær kommer du ikke til å bli tvunget til å arve gjeld, men du risikerer å tape alt du kjøpte aksjene for i utgangspunktet. Det er ikke ofte at selskap på børsen går konkurs, men det kan selvsagt skje. Hvis selskapet går konkurs trenger du ikke gjøre noe som aksjonær.

Kan man bare ha en aksjesparekonto?

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder. Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Hvor lenge kan penger stå på aksjesparekonto?

– Du kan la gevinsten stå i aksjesparekontoen så lenge du vil uten at det påløper skatt. Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde, forklarer Ellefsen.

Hva er best av aksjesparekonto og fond?

Aksjefond trives fortsatt bestaksjesparekonto

Det er fordi skattesatsen for aksjegevinst og utbytte nå er det samme, uavhengig av konto. Samtidig får du jo også skjermingsfradrag og verdsettelsesrabatt på aksjeandelen inn i beregningen av formuesskatt på fondskonto.

Hva er fordelen med en aksjesparekonto?

Fordeler med aksjesparekonto

Kontoen gir deg frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten. Over tid kan du opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.

Hva er forskjell på fond og aksjefond?

Aksjefond investerer i selskaper som er notert på børsen. Rentefond er et fond som investerer i rentepapirer. Rentepapirer kan sees på som lån til for eksempel staten, kommunen, banker eller store bedrifter som trenger å låne penger.

Hva er forskjellen på å spare i fond og aksjer?

Fond er en samling av aksjer eller andre verdipapirer. Sparer du i fond vil pengene bli forvaltet for deg av profesjonelle forvaltere. Ved å spare i et fond sprer du pengene dine mange ulike selskaper.

Hva er best fond eller aksjer?

Du har mulighet til å oppnå høyere avkastning når du investerer i aksjer sammenlignet med fond. Det medfører at risikoen vil være høyere og du må legge ned mer tid på å forvalte sparingen din. I tillegg må du følge med hva som skjer i markedet og vite når du skal kjøpe og selge.

Hva er fordelene med aksjesparekonto?

Fordeler med aksjesparekonto

Kontoen gir deg frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten. Over tid kan du opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.

Hvor lenge kan penger stå på aksjesparekonto?

– Du kan la gevinsten stå i aksjesparekontoen så lenge du vil uten at det påløper skatt. Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde, forklarer Ellefsen.

Hvor mye må man skatte av aksjer?

Gevinst ved salg og utbytte på aksjer er skattepliktig for det som overstiger skjermingsfradraget med en effektiv skattesats på 31,68 prosent for 2021. Denne er vedtatt økt for inntektsåret 2022 til 35,2 prosent. Ved fradrag for tap er skattesatsen tilvarende. Normalt deles det ikke ut utbytte fra rene aksjefond.

Hvilke fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
  • 1- DNB Teknologi A. DNB Teknologi er nok en gang det fondet dere har besøkt mest på morningstar.no.
  • 2- DNB Global Indeks A.
  • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
  • 4- Alfred Berg Gambak.
  • 5- Eika egenkapitalbevis.
  • 8- Storebrand Renewable Energy S.
  • 9- Landkreditt Utbytte A.
  • 10- ODIN Sverige C.

Hvor mye penger bør man ha i fond?

Beløpet du må spare hver måned blir raskt betydelig om du venter for lenge: Starter du når du er 25 år må du sette av 5000 kr i måneden. Starter du når du er 35 år må du sette av nærmere 10 000 kr i måneden. Starter du når du er 45 år må du sette av over 20 000 kr i måneden.

Hvor lenge bør man ha penger i fond?

Fondssparing i aksjefond er en langsiktig spareform som passer ypperlig når du skal ha pengene stående i minst fem år. Fond er for eksempel perfekt for sparing til barna gjennom oppveksten, eller til pensjonstilværelsen. – Sparer du i over fem år vil sparingen være rimelig trygg, selv om det er i aksjefond.

Kan man tape alle pengene i fond?

Det er en viss risiko forbundet med fond og aksjer, men du kan selv velge hvor stor risiko du vil ta for sparepengene dine.

Hvor mye bør jeg spare i måneden?

En tommelfingerregel fra de fleste forbrukerøkonomer, er at du sparer opp en sum som tilsvarer cirka to ganger månedslønnen din (etter skatt).

Leave a Comment