Hva er alfabetisk rekkefølge?

Det er jo enkelt og greit hva «det latinske alfabetet» er – kanskje. Det er to ting: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z – disse bokstavene, og den innbyrdes rekkefølgen.

Hvordan få alfabetisk rekkefølge i Excel?

Sortere tekst
 1. Velg en celle i kolonnen du vil sortere.
 2. Gjør et av følgende i Sorter og filtrer-gruppen i fanen Data: Hvis du vil hurtigsortere i stigende rekkefølge, klikker du på (Sorter fra A til Å). Hvis du vil hurtigsortere i synkende rekkefølge, klikker du på (Sorter fra A til Å).

Hvordan endre rekkefølge i Excel?

Klikk Velgdata i Data-gruppen på Utforming-fanen under Diagramverktøy. Klikk dataserien du vil endre rekkefølgen på, i boksen Forklaringsoppføringer (serie) i dialogboksen Velg datakilde. Klikk på Flytt opp- eller Flytt ned-pilene for å flytte dataserien til ønsket plassering.

Hva er alfabetisk rekkefølge? – Related Questions

Hvordan gange regneark?

Multiplisere tall i en celle

Hvis du vil gjøre dette, bruker du den aritmetiske operatoren * (stjerne). Hvis du for eksempel skriver inn =5*10 i en celle, viser cellen resultatet 50.

Hva heter minus i Excel?

Hvis du vil gjøre enkle subtraksjoner, bruker du den aritmetiske operatoren – (minustegn). Hvis du for eksempel skriver inn formelen =10-5 i en celle, vil cellen vise 5 som resultat.

Hvordan summere på regneark?

Hvis du trenger å summere en kolonne eller rad med tall, kan du la Excel gjøre det for deg. Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig.

Hvordan låse en celle i regneark?

Følg disse trinnene for å låse celler i et regneark:
 1. Merk cellene du vil låse.
 2. Klikk den lille pilen i Justering-gruppen på Hjem-fanen for å åpne popup-vinduet Formater celler.
 3. Merk av for Låst på Beskyttelse-fanen, og klikk deretter OK for å lukke popup-et.

Hvordan legge til rullegardinliste i Excel?

Opprette en rullegardinliste
 1. Merk cellene du vil skal inneholde listene.
 2. Klikk datavalidering på båndet > datavalidering.
 3. Angi Tillat til liste idialogboksen.
 4. Klikk i Kilde, skriv inn teksten eller tallene (atskilt med komma, for en kommadelt liste) du vil bruke i rullegardinlisten, og klikk OK.

Hvordan sette inn avkrysningsboks i Excel?

Sett inn en avkrysningsboks
 1. Klikk på Sett inn i kategorien Utvikler i kategorien Kontroller.
 2. Klikk på avmerkingsboksen i skjemakontrolldelen.
 3. Tegn for eksempel en avmerkingsboks i celle B2.
 4. Hvis du vil fjerne “Avmerkingsboks 1”, høyreklikker du i avmerkingsboksen, klikker på teksten og sletter den.

Hvordan sette inn avmerkingsboks i Excel?

Slik legger du til avmerkingsboksen

I Utvikler fanen (se her hvis du ikke ser utviklerfanen i båndet) klikker du på «Sett inn», «Skjemakontroller» og så «Avmerkingsboks». Nå kan du plassere boksen i regnearket. Du kan velge om du vil ha tekst ved siden av boksen eller ikke.

Hvordan se alle formlene i Excel?

Viser alle formler i alle celler

Hvis du vil vise formler i alle celler, trykker du CTRL+J. Når formlene er synlige, kan du skrive ut regnearket på vanlig måte. Hvis du vil vise formelresultater i alle celler igjen, trykker du CTRL+J på nytt.

Hvordan sette inn formler i Word?

I Word kan du sette inn matematiske symboler i formler eller tekst ved hjelp av formelverktøyene. Klikk pilen under Formel i Symboler-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter Sett inn ny formel.

Hvordan randomisere i Excel?

I første celle under overskriftraden skriver du «= RAND()» Trykk på Enter, så vises et tilfeldig nummer i cellen.

Hva betyr kolon i Excel?

Legg disse 49 tallene inn i Excel i en enkelt kolonne, for eksempel i cellene B2 : B50, der kolon (:) betyr at alle cellene imellom skal være med.

Hvordan bruke F4 i Excel?

Bruk F4 som hurtigtast for å sette inn dollartegn, og låse en celle. Gjenta om du kun skal låse rad, eller kolonne.

Hva heter minus i Excel?

Hvis du vil gjøre enkle subtraksjoner, bruker du den aritmetiske operatoren – (minustegn). Hvis du for eksempel skriver inn formelen =10-5 i en celle, vil cellen vise 5 som resultat.

Hvordan åpne en CSV Fil?

csvfilen du skal åpne i Microsoft Excel. Når du har valgt filen og den åpnes i Microsoft Excel, vil all informasjonen automatisk bli gruppert inn i kolonne A. For å splitte data inn i flere kolonner (for at visningen av data skal bli korrekt), går du til ‘Data’ fanen og velger deretter fuksjonen ‘Text to columns’.

Hvordan lagre Excel som CSV?

Opprette en Excel-fil og lagre den som en CSV-fil

Når du er ferdig, vil Excel-filen se omtrent slik ut. Velg Fil > Lagre som. Bruk rullegardinlisten til å velge CSV (kommadelt) (*. csv), gi filen et navn, og velg deretter Lagre.

Hvordan lese en XML Fil?

xmlfiler i, for det varierer etter hva slags data de lagrer. Noen filer har bare tekst, og kan derfor åpnes i Notepad eller Word. Andre har databaseinfo, og bør åpnes i Excel eller et lignende program, mens noen . xmlfiler har formatering som gjør det best å åpne de i en nettleser.

Leave a Comment