Hva er claims?

Claim er en fordring eller en reklamasjon; en påstand som hevder noe som et faktum. I Nord-Amerika og Australia er claim et krav på land eller jord som er fremsatt av en gullgraver eller kolonist.

Hva betyr behind norsk?

behind {preposisjon} bak {prep.}

Hva betyr besides på norsk?

beside {preposisjon}

på siden {prep.} for øvrig {prep.} ved siden av {prep.}

Hva er claims? – Related Questions

Hva betyr al på norsk?

Artikkelstart. AL er en forkortelse for andelslag.

Hva er opposite på norsk?

motsatt {adj.}

Hva betyr Mun Ráhkistan du?

«Jeg elsker deg»: Mun ráhkistan du.

Hva er Kvifor på bokmål?

Spørjeord, av kva årsak eller grunn.

Hva betyr Othering?

1. Othering. “Othering” (annengjøring) blir brukt når en person eller gruppe blir gjort til “other”, dvs. til den andre/de andre i motsetning til en implisitt norm.

Hva betyr også?

Også er et selvstendig ord med egen oppføring i ordbøkene. Det betyr ‘i tillegg’, ’til og med’. Uttalen er normalt /åsså/, med trykk på første stavelse (altså og).

Hva betyr ordet alle?

Alleer er regelmessige trerekker på begge sider av en vei; ordet blir også brukt om selve veien eller gaten. Oftest brukes én rekke trær på hver side, men det kan også være doble rekker.

Hva betyr sur på svensk?

1. Tjurig, på dåligt humör. 2.

Hva betyr Kvifor på bokmål?

Definisjoner av kvifor

Spørjeord, av kva årsak eller grunn.

Hva er hode nynorsk?

Det heter i hovedsak hode på bokmål og hovudsakleg hovud på nynorsk. Fra latin har vi arvet flere «hovedord». Norrønt hǫfuð, som betyr ‘hode‘, ble i dansk til hoved, som brukes både om kroppsdelen og i overført betydning om det viktigste, største, mest betydelige.

Hva betyr løye på nynorsk?

noko som vekkjer lått, skjemt, moro. Me hadde mangeslags løye.

Hva betyr kvar på nynorsk?

Når det må heite hvor på bokmål, omsett vi med kvar eller kor. Når det kan heite hvor eller der på bokmål, må vi på nynorsk bruke der.

Hva er sliten på nynorsk?

Nynorsk bruker sliten både om mennesker og ting og utsliten om begge deler. I nynorsk er det riktig å skrive: Eg har gått langt og er sliten. Jakka mi er sliten på ermane. Eg har ein del slitne klede.

Hva heter nynorsk før?

Nynorsk, frem til 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av den 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.

Kvifor fekk vi nynorsk?

Ivar Aasen ville lage eit nytt skriftspråk som tok utgangspunkt i dei ulike dialektene våre. Han reiste rundt og samla inn ord og laga eit språk som fekk namnet nynorsk.

Er det lov å skrive Norge på nynorsk?

Sekretariatet i Norsk språkråd får ofte spørsmål om det nynorske namnet på landet vårt. Dei som spør, er i tvil om ein også kan bruka Norge på nynorsk, eller kvifor Noreg er vald som eineform. I gjeldande nynorsk rettskriving er Noreg den einaste tillatne forma.

Leave a Comment