Hva er de 10 største landene i verden?

Verdens 10 største land (etter areal):
  • Russland – 17 098 242 km²
  • Canada – 9 984 670 km².
  • USA – 9 833 517 km².
  • Kina – 9 596 960 km².
  • Brasil – 8 515 770 km².
  • Australia – 7 741 220 km².
  • India – 3 287 263 km².
  • Argentina – 2 780 400 km².

Hvem har mest innbyggere i verden?

I 2022 passerte verdens befolkning 8 milliarder. Drøyt 60 % lever i Asia. Kina er landet som har fleste innbyggere (1,4 milliarder), mens India har nest mest (1,3 milliarder).

Hva er det minste landet i verden i areal?

2. Vatikanstaten. Katolsk kirkestat og verdens minste stat. Måler 0,44 km².

Hva er de 10 største landene i verden? – Related Questions

Hvilket land er det rikeste i verden?

Hvilken land er det rikeste i verden?
NrStatBNP (millioner US$)
1USA18 036 650
Den europeiske union16 300 451
Eurosonen11 600 661
2Folkerepublikken Kina11 181 556

Hva er den største byen i verden?

Liste over byer etter innbyggertall
ListeByUtvidet storbyområde Demographia
Folketall 2017
1Tokyo37 900 000
2Jakarta31 760 000
3Delhi26 495 000

Hvilket land er det minste landet?

Vatikanstaten | 0,44 km²

Dette lille landet, som er en enklave av Italia by Roma, har Hans Hellighet Paven som statsoverhode og er ikke bare det minste landet i verden, men også det minste monarkiet i verden, den minste bystaten i verden og det minste landet i verden .

Hvor stor er verdens minste land?

Vatikanstaten er verdens minste land. Det lille landet ligger midt inne i den italienske hovedstaden, Roma, og er styrt av paven. Vatikanstaten er derfor en kirkestat, og alle landets innbyggere er katolikker. Vatikanstaten har et areal på utrolige 0,44 kvadratkilometer.

Hvilket land i Europa har minst areal?

Berre Oseania er mindre. Europa er den tredje folkerikaste verdsdelen etter Asia og Afrika med om lag 745 millionar innbyggjarar eller 11 % av folkesetnaden på jorda. Av Europa sine 48 land er Russland det største ut frå areal og folketal, medan Vatikanstaten er det minste.

Hva er det minste landet i Asia?

Stater og områder

Asias største land er Russland og det minste er Maldivene.

Hvilket land er fattigst i Asia?

Afghanistan er Asias fattigste land, og 161 av 180 i verden målt i BNP per innbygger.

Hva er det rikeste landet i Asia?

Kina og India er de dominerende landene. Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger er imidlertid høyest i små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong.

Hvor mange land i verden er det?

Hvis du spør hvor mange land i verden det er i 2021. Svaret er at det teknisk sett er 197 land i verden.

Hva er hovedstaden i alle land?

Hovedsteder i suverene stater
LandHovedstad
AlbaniaTirana
AlgerieAlger
Amerikas forente staterWashington, D.C.
AndorraAndorra la Vella

Har vært i alle land i verden?

Noen lengter hjem. Andre lengter ut. Jørn Bjørn Augestad (30) har vært i alle verdens land. I mars 2019 kom Jørn Bjørn Augestad til Seychellene, en øygruppe i Det indiske hav.

Hvilket land har minst befolkningstetthet?

Verdens største øy er også den med minst befolkningstetthet. Grønland har 0,03 prosent personer pr. kvadratkilometer, viser FNs befolkningsoversikt. Det bor rundt 57.000 på Grønland, og øya måler 2,166,086 kvadratkilometer.

Hvilket land bor folk tettest?

Med rundt 130 millioner innbyggere regnes Bangladesh som verdens tettest befolkede land.

Hvor mange vil bo i Norge i 2050?

SSBs nye befolkningsframskrivinger viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6 millioner i 2050 og 6,2 millioner i 2100. – Veksten i befolkningen de neste tiårene blir ujevnt fordelt utover landet.

Leave a Comment