Hva er de lengste elvene i Norge?

Norges lengste elver, det vil si elver eller vassdrag som munner ut i havet i Norge, er Glomma, Tana (Deatnu) og Pasvikelva. Alle disse tre har større eller mindre deler av vassdraget utenfor Norges grenser, i Sverige, Finland eller Russland.

Hvor mange kilometer er Norges lengste elv?

Glomma eller Glåma (norrønt: Gláma «den bleikblå», romani: Baro-pani «storelva») er Norges lengste elv, 619,9 kilometer lang (623,18 km regnet etter vestre løp i Sarpsborg og Fredrikstad). Det er Nordens nest lengste elv etter Trysilelva, Klarälven, Vänern og Göta älv regnet som ett vassdrag.

Hva heter verdens lengste elv og hvor ligger den?

Nilen er verdens lengste elv. Den flyter 6650 kilometer gjennom Afrika og munner ut i Middelhavet ved Egypt. Amazonas kommer like bak, bare noen få kilometer kortere. Noen forskere mener til og med at den egentlig er verdens lengste elv.

Hva er de lengste elvene i Norge? – Related Questions

Er Glomma Norges lengste elv?

Glomma er Norges lengste og mest vannrike elv; den har også det største nedbørfeltet av landets elver. Fra Tydalsfjellene til Fredrikstad er lengden 623 kilometer. I Norden er bare Trysil-Klaravassdraget lengre. Glommavassdraget har et samlet nedbørfelt på 41 970 kvadratkilometer (km2) hvorav 422 km2 i Sverige.

Hva heter Oslos lengste elv?

Alnaelva eller Alna er Oslos lengste elv. Den springer ut fra Alnsjøen i Lillomarka og har betydelig tilsig fra Breisjøen, Steinbruvann, Tokerudbekken og Østensjøvannet.

Hvilken elv er lengst i Afrika?

Nilen er 6671 kilometer lang, har et nedbørfelt på 2,9 millioner kvadratkilometer og en middelvannføring på 3 120 kubikkmeter i sekundet.

Hva er de tre lengste elvene i Europa?

Liste over Europas lengste elver
ElvLengde (km)Nedbørfelt (km2)
Volga36851 380 000
Donau2850816 000
Ural2534220 000
Dnipro2201504 000

Hvilken elv er lengst i Asia?

Chang Jiang er den lengste og mest vassrike elva i Kina, cirka 6300 kilometer lang. Chang Jiang er den tredje lengste elva i verda etter Amazonas og Nilen, og ho er verdas tredje mest vassrike elv etter Amazonas og Kongoelva.

Hva er navnet på Danmarks lengste elv?

Gudenå på Midtjylland er Danmarks lengste elv. Den renner nordover fra Tinnet Krat vest for Horsens, gjennom Himmelbjerg-egnen fra innsjø til innsjø, der den største er Mossø, 16,6 kvadratkilometer. Elven munner ut i Kattegat, 10 kilometer øst for Randers.

Hva heter Indias største elv?

Ganges (rød) er Indias lengste elv (2704 km), med et nedbørsfelt (lyserød) på 1 125 000 kvadratkilometer. Brahmaputra (grønn) renner gjennom Kina (Tibet), India og Bangladesh, er 2900 km og har et nedbørfelt (lysegrønn) på 670 000 kvadratkilometer.

Hva er Finlands lengste elv?

Kemi älv renner forbi Rovaniemi. Den er Finlands lengste elv og munner ut i Bottenviken og har en lengde på 552 kilometer.

Hva heter Europas nest lengste elv?

Donau er Europas nest lengste elv etter Volga. Elven er 2850 kilometer lang, og har over 300 sidegreiner. Nedbørfeltet er 816 000 kvadratkilometer og middelvannføringen er 7000 kubikkmeter per sekund. Donau er den eneste av de store europeiske elvene som renner fra vest mot øst.

Er 812 km lang?

Rhône er en elv i Sveits og Frankrike, og er den største og mest betydningsfulle elva som renner ut i Middelhavet fra det europeiske kontinentet. Den er 812 kilometer lang og har et nedslagsfelt på 99 000 kvadratkilometer.

Hva er Nord Amerika lengste elv?

Mississippi er den største elva i NordAmerika, og den fjerde lengste på jorda når ho blir målt frå kjeldene til Missouri. Det offisielle målet er 5971 kilometer. Enkelte andre målingar viser ei lengd på over 6000 kilometer, og Mississippi–Missouri blir ifølgje desse målingane rekna som den fjerde lengste elva i verda.

Hva betyr Donau?

For antikkens grekere var elven kjent som Istros, Ἴστρος, et låneord fra et trakisk/dakisk navn som betyr «sterk», «rask» (jamfør Sanskrit iṣiras, «rask»). Det greske navnet på Donau blir av Hesiod brukt som navnet på Okeanos’ og Tethys’ sønn.

Hvor mange døde når Donau sank?

Blant disse var det 302 menn, 188 kvinner og 42 barn.

Hvor mange jøder ble sendt med Donau?

Et symbol. Til sammen ble 773 jøder fraktet fra Norge med de tre skipene Donau, Monte Rosa og Gotenland. Bare 38 av jødene overlevde. Donau har blitt stående som et symbol på forsøket på å tilintetgjøre jøder fra Norge.

Leave a Comment