Hva er den største byen i Trøndelag?

Trøndelag fylke dekker et areal på 42 201 km2, og har en befolkning på 462 032 (SSB 2018). Administrasjonssenteret er Steinkjer, og den største byen er Trondheim (198 219 (SSB 2019)).

Hvor mange kommuner er det i Sør-Trøndelag?

Trøndelag i 2017.

I 2017 besto Trøndelag av Nord-Trøndelag med 23 kommuner og 137 233 innbyggere og Sør-Trøndelag med 25 kommuner og 317 363 innbygger. Sør-Trøndelag var da det femte største fylket i Norge etter folketall, mens Nord-Trøndelag var det fjerde minste fylket i Norge etter folketall.

Hvor stor er Trøndelag?

42 202 km²
Trøndelag / Område

Hva er den største byen i Trøndelag? – Related Questions

Har Trøndelag vært svensk?

Det er 11 desember 1658, siden mai har Trondheim vært besatt av svenske tropper. Ved freden i Roskilde 26. februar dette året måtte Danmark-Norge avstå hele Trøndelag til Sverige. Den 10 mai ble Trøndelag offisielt overrakt til de nye svenske styresmaktene.

Hvordan snakke trøndersk?

Trøndersk tilhører den østnorske dialektgruppen. Noen fellestrekk med andre østnorske dialekter er jamning, lavtone-setningsmelodi og retroflekse konsonanter. Andre trekk som palatalisering og apokope er felles med nordnorsk. Den svenske nabodialekten jemtsk er også nært beslektet med trøndersk.

Hvor mange bor i Trøndelag i 2022?

Vi ble 3 007 flere trøndere i løpet av 2021. Per 1. januar 2022 var det 474 131 personer bosatt i Trøndelag, en økning på 0,6 % fra foregående år. 8,7 % av befolkningen i Norge bor i Trøndelag.

Hvor mange mennesker er det i Trøndelag 2022?

Det er 474 000 innbyggere i Trøndelag per 1.1.2022 og det har aldri vært flere trøndere, men Trøndelags andel av Norges befolkning er imidlertid på et historisk lavt nivå. Den høyeste «trønderandelen» i Norge hadde man på 1840-tallet. I Norge er det gjennomført systematiske folketellinger siden 1769.

Hvor mange fylker er det i Trøndelag 2022?

Trøndelag er en landsdel og et fylke i Norge, etter sammenslåing av fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1. januar 2018.

Hvor mange innbyggere er det i Trondheim 2022?

Befolkningsstatistikk. Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år.

Er Trondheim større enn Oslo?

Dette er Norges 20 største byer:

Oslo (1 064 235) Bergen (267 117) Stavanger/Sandnes (231 693) Trondheim (194 860)

Hva heter Trondheim før?

Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved utløpet (osen) av elva Nid», altså Nidelva. Under unionen med Danmark fikk byen navnet Trondhjem. Det er fremdeles mange som kaller byen for Trondhjem.

Hva kaller man folk fra Trondheim?

Trondheim
Trondheim kommune Tråanten tjïelte
LandNorge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
InnbyggernavnTrondhjemmer, trondheimer

Hvordan sier trøndere ikke?

Her er 24 utvalgte trønder-gloser: Itj: Denne er lei ikke å kunne – det betyr «ikke». Mange trondhjemmere bruker «itj» og «ikke» om hverandre.

Hvordan sier trøndere jeg?

Ikke ulikt uttrykkene: «Nei! sier jeg» eller «Nå skal du høre på meg!». «Æ kom vist litt for fort, sjø» – ordet brukt i seksuell sammenheng (beklagende). «Ja, men æ vest itj det æ sjø» – ordet brukt i forklarende sammenheng (unnskyldende).

Hva betyr sjø på trøndersk?

Sjø – Kortform for “skjønner du”. I samme stil som “se” som er kortform for “ser du” i Østfold og på Nordvestlandet. Trøndere legger til “sjø” på slutten av en setning for å forsterke budskapet.

Hva betyr Sopin?

Det vanlegaste adjektivet i norsk som fortel om det å kjenne svolt, er sjølsagt svolten/sulten, med uttalevariantar som svultin, sultin, svøltin etc. Dette er opphavleg ei partisippform til verbet å svelte. Men det finst naturlegvis mange andre ord i norsk som betyr’svolten’.

Hva betyr Nålles?

Uttrykket betyr: Pass på/ta vare på deg selv!( Trøndelag).

Leave a Comment