Hva er den største fisken i Norge?

Brugda (cetorhinus maximus) er den største haien som lever i norske farvann. Det er den nest største fisken i verden etter hvalhaien. Brugda kan bli inntil elleve meter lang og kan veie opptil sju tonn.

Hvilken fisk er minst i Norge?

– I Norge har vi også en bitte liten kutling, nemlig småkutling Lebetus guilleti, som er Europas minste fisk. Den blir ikke lenger enn 2,4 cm lang og ble oppdaget hos oss så sent som i 2015.

Hvilken fiskeart er verdens største fisk?

Hvalhaien er verdens største fisk og kan bli opptil 12 meter lang!

Hva er den største fisken i Norge? – Related Questions

Hva er Norges farligste fisk?

I norske farvann er fjesing den giftigste fisken, mens for eksempel pigghå og havmus har en mildere gift. Behandling etter stikk av disse fiskene er den samme som for fjesing. ​Fjesing er en 30-40 cm lang fisk, grønnlig gylden med brungrønne striper.

Hva heter Norges giftigste fisk?

Giftig fisk i Norge

Fjesing (Trachinus draco) finnes fra svenskekysten opp til Trondheimsfjorden. I tillegg forekommer andre fisker med giftige pigger som havmus (Chimaera monstrosa), pigghå (Squalus acanthias) og dvergmalle (Ameiurus nebulosus) i kystområdene.

Hvor stor er verdens største ørret?

Verdens største ørret. 19,1 kg – Otwin Kandolf. 8 mars 2013. Nå har IGFA (International Game and Fish Association) offisielt godkjent den nye rekorden på 19.1 kg.

Hva er verdens største torsk?

Såvidt han bekjent er den offisielle verdensrekorden en torsk på knappe 45 kilo, fisket i USA så langt tilbake som i 1969. Om Ignatavicius har rett kan den tyske fisketuristen som fanget giganten overta tronen.

Hva er den største haien i verden?

De største haiene (og fiskene) som lever i dag er hvalhai som kan bli omkring 20 meter lang og brugde som kan bli 13,6 meter lang. Begge disse lever av plankton og har dermed et helt annet levevis enn megalodon. Hvithai er den største nålevende haien som jakter på større dyr. Den kan bli opptil åtte meter lang.

Hva heter den minste fisken i verden?

Den bittelille karpefisken Paedocypris progenetica ble raskt utnevnt til verdens minste virveldyr da den ble oppdaget i 2006: De voksne individene blir nemlig bare 8 millimeter lange.

Hva er den dyreste fisken?

Makrellstørje, eller blåfinnetunfisk som den også kalles, er regnet som verdens dyreste fisk. På fiskemarkedet i Tokyo har enkelte eksemplarer gått for 10 millioner kroner fisken.

Hvilket land kjøper mest fisk fra Norge?

Disse landene kjøper mest fisk av Norge
  • Polen (6,4)
  • Frankrike (5,7)
  • Danmark (5)
  • Storbritannia (4)
  • Russland (3,4)
  • Kina (3,2)
  • Sverige (3,2)
  • Japan (3)

Kan fisker sove?

Forskning viser at mesteparten av fiskeartene sover. Det finnes indikasjonar på at enkelte fisker ikke sover, for eksempel blinde fisker som lever i hull eller grotter. En gruppe som sover er karpefisk.

Har fisker blod?

Fisker har et enkelt blodomløp: Gjennom et enkelt forkammer og hjertekammer strømmer blodet til gjellene og derfra gjennom aorta ut i kroppen og gjennom venesystemet tilbake til hjertet.

Kan fisker gråte?

Men selv om dyr ikke gråter, har de aller fleste landlevende virveldyr likevel både tårekjertler og tårekanaler for at de skal kunne vedlikeholde og beskytte overflaten av øynene.

Kan fisker drikke?

Fiskene drikker ikke i tradisjonell forstand. De opptar derimot væske gjennom føden, via gjellene og ved i det hele tatt å være i vannet. Fordi fiskene lever enten i salt- eller ferskvann, er det stor forskjell på hvordan de opptar og blir kvitt vannet.

Kan fisker dø av for mye mat?

Nei, fisker vil ikke spise seg i hjel. Det som skjer med kraftig overforing over tid er at filteret rett og slett ikke klarer den biologiske belastningen og man får høye nitrittverdier og dermed vil fisken dø. Fisk kan få forstoppelse av å spise for mye og feil mat.

Kan fisker føle?

Selv om fisken har en veldig liten hjerne, så er den ganske smart. Og fisk har forbausende mange av de samme følelsene som vi mennesker har. Lenge har vi trodd at fisk ikke kan føle noe. Men fisk kan føle glede, smerte, frykt, forventning og sinne.

Leave a Comment