Hva er et oppholdskort?

Oppholdskortet er ditt bevis på at du har oppholdstillatelse i Norge. Du må vise fram kortet ved kontroll. Hvis du ikke har det med deg, kan du bli bedt om å hente det.

Hvor lang tid tar det å få oppholdskort?

Etter du har vært hos politiet vil det ta opptil 20 dager før du får kortet i posten. Husk på å ha navnet ditt på postkassen, hvis ikke vil ikke kortet komme fram.

Hva koster nytt oppholdskort?

Bestille nytt oppholdskort
Type bestillingGebyr
Hvis du tidligere hadde etikett i passet ditt, og nå skal ha ditt første kort300,-
Hvis du har permanent oppholdstillatelse og det gamle kortet ditt fortsatt er gyldig0,-
Hvis du har varig oppholdsrett og det gamle kortet ditt fortsatt er gyldig0,-

Hva er et oppholdskort? – Related Questions

Kan man reise uten gyldig oppholdskort?

Hvis du skal reise ut av Norge, må du ha et gyldig pass og oppholdskort. Hvis du har søkt om utlendingspass, reisebevis eller ny oppholdstillatelse og ikke har fått svar ennå, kan dessverre ikke søknaden din gå foran i køen selv om du har lagt planer.

Kan man reise med bare oppholdskort?

På udi.no kan du lese om oppholdskort og at du kan reise fritt i Schengenområdet , dersom det ikke står noe annet på kortet. Du bør derfor ta med deg oppholdskortet når du reiser til Danmark. Men i tillegg til oppholdskortet bør du ha med deg pass . Passet må være gyldig.

Hvordan få varig oppholdstillatelse?

For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt oppholdstillatelse i Norge i minst tre år og fylle noen andre krav. Du som har permanent oppholdstillatelse får et oppholdskort som er gyldig i to år av gangen. Dette er ditt bevis på at du har permanent oppholdstillatelse.

Hva koster det å bli statsborger?

Norsk pass koster kr 450 for alle som er over 16 år.

Hvem kan søke om oppholdskort?

Opphold etter EU/EØS-regelverket

Er du EU/EØS-borger eller familiemedlem av en EU/EØS-borger? Da kan du enten: registrere deg. søke om oppholdskort.

Hvor mye må man tjene for å få permanent oppholdstillatelse?

Hva har inntekten din vært de siste 12 månedene?: under 278 693 kroner. de siste 12 månedene før du leverer søknaden til politiet og ikke ha fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene.

Hvor lang tid tar det å få permanent oppholdstillatelse?

Du vil vanligvis få svar på søknaden din innen 6 måneder.

Hva er forskjell på permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Den største forskjellen mellom å ha permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap er at du ikke kan miste statsborgerskapet ditt selv om du er utenfor Norge i mer enn 2 år. En annen stor forskjell er at du kan utvises fra Norge når du har permanent oppholdstillatelse.

Hvor lenge må man bo i Norge for å få oppholdstillatelse?

Ett av vilkårene er at du som hovedregel ha bodd i Norge med tillatelse i minst åtte år. Dette kaller vi vilkår om oppholdstid. Det er flere unntak fra denne hovedregelen.

Hvor lenge kan man bo i Norge uten oppholdstillatelse?

Du kan være i Norge og resten av Schengen-området i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Du kan fordele de 90 dagene på flere besøk, og kan fritt reise inn og ut av Norge.

Kan man bli fratatt norsk statsborgerskap?

Norske statsborgere kan bli løst fra statsborgerskapet sitt etter søknad. Norske borgere med dobbelt statsborgerskap som er straffet for alvorlige handlinger og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser fradømmes det norske statsborgerskapet.

Er det lov å ha 2 statsborgerskap?

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

Hvor lenge kan man bo i utlandet uten å miste statsborgerskapet?

Du kan ikke bo i utlandet i mer enn to år

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Hva er fordelen med dobbelt statsborgerskap?

For det første kan dobbelt statsborgerskap gi den enkelte fordeler som andre statsborgere ikke har – i denne forbindelse kan nevnes stemmerett i og retten til pass fra mer enn ett land. Krav om oppgivelse av tidligere statsborgerskap kan dessuten bidra til å påvirke søkerens vurdering av statsborgerskapets betydning.

Kan man ha 3 pass?

Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt. Hovedregelen er at man bare kan ha ett statsborgerskap.

Kan man ha svensk og norsk pass?

Dobbelt statsborgerskap

Det betyr at du i dag kan være statsborger i ett eller flere nordiske land samtidig. Får du statsborgerskap i et annet nordisk land, beholder du også det opprinnelige statsborgerskapet ditt. Når du har dobbelt statsborgerskap, har du rett til å bestille pass i landene der du har statsborgerskap.

Leave a Comment