Hva er forskjellen på Color Line Magic eller Fantasy?

Det som skiller de primært utseende messing er på Magic er det tre dekk med de utstikkende vinduene helt forut. Kontra fantasy hvor du bare har to dekk med disse vinduene. Magic er noe større og har ett dekk mer enn søsterskipet med fem stjerners lugarer.

Når går båten til Kiel?

Avgangstider
Avgang OsloAnkomst Kiel
14:0010:00
Avgang KielAnkomst Oslo
14:0010:00

Hvor lenge er man i Kiel Color Line?

Når Color Fantasy eller Color Magic klapper til kai i Kiel klokken ti, har du drøye tre timer til rådighet. Her er tips til hva du kan gjøre i land. For mange er timene i Kiel forbundet med tradisjoner.

Hva er forskjellen på Color Line Magic eller Fantasy? – Related Questions

Kan man reise til Kiel uten pass?

Alle gjester må medbringe gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Dette er eneste gyldig ID-dokument for nordmenn som reiser til, fra eller i Tyskland. Gjelder også barn. Disse reglene gjelder uavhengig av om du går i land i Kiel eller ikke.

Hvor lang tid tar det fra Oslo til Kiel?

Oslo Kiel fergeruten knytter Norge med Tyskland. I øyeblikket er det bare 1 fergeselskap, som seiler på denne fergeruten, Color Line. Det er opp til 8 avganger Uke med seiltid fra ca. 20 Timer.

Hvor lang tid bruker Color Line til Danmark?

Overfarten tar 3 timer og 15 minutter. Se rutetider, unntak og avvik under.

Hvor lang er Kielferga?

STOR: MS Color Fantasy er med sine 75 000 tonns deplasement og 224 meter lengde ( totalt 59 meter høy!) verdens største cruiseferge, i klasse med Queen Elizabeth II.

Hvor fort går Kielferga?

MS «Color Fantasy»
Lengde223,75 m
Bredde35,4 m
Dypgående6,8 m
Toppfart22,1 knop

Kan man ta danskebåten når man er 18?

Det er dessverre ikke mulig for barn å reise alene, dette på grunn av sikkerhetsbestemmelser og reisens lengde. Vi tillater personer fra 16 år å reise som passasjer. Om du reiser på et minicruise må du være 18 år eller reise sammen med en voksen.

Hvor spiser man frokost på Color Line?

I Oceanic à la Carte serveres frokost til alle våre Color Class-gjester.

Kan man kjøpe alkohol på danskebåten?

ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER

Eller 3 liter vin (4 flasker à 0,75 liter) og 2 liter øl. Eller 5 liter øl. I tillegg kan den reisende medbringe inntil 4 liter vin eller 4 liter brennevin som er kjøpt i beskattet stand i utlandet og som fortolles ved ankomsten til Norge.

Er det lov å ta med alkohol på danskebåten?

Alkohol og tobakk

De som er 18 år eller eldre kan ta med følgende: Fem liter øl med opptil 4,75% alkohol eller tre liter vin eller tilsvarende varer som inneholder opptil 22% alkohol. De kan også ta med seg 200 sigaretter eller 250 gram med andre varer som inneholder tobakk.

Hva koster det å fortolle en flaske vin?

Informasjon om avgiftssatsar for alkohol for 2022
Alkoholhaldig drikkVolumprosent alkoholKroner
Lettøl og annaover 0,7 t.o.m. 2,73,31 pr. liter
Lettøl og annaover 2,7 t.o.m. 3,712,44 pr. liter
Øl og annaover 3,7 t.o.m. 4,721,55 pr. liter
Vin og sterkølover 4,7 t.o.m. 22,04,82 pr. volumprosent og liter

Kan man drikke mens man kjører båt?

I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2. Sånn sett er det lov å drikke alkohol mens du kjører båten all den tid promillen er under lovlig grense.

Hva koster det å bli tatt i tollen?

Forenklet forelegg
Brennevin – fra 22,1% til 60%:
Til og med 1 liter400 kroner
Til og med 1.500 gram3600 kroner
Til og med 2.000 gram6100 kroner
Kjøttvarer:

Hva er straffen for å smugle?

Etter straffeloven § 231 kan smugling av narkotika straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Er forbrytelsen grov på grunn av stoffets art, kvantumet eller overtredelsens karakter, kan straffen gå opp til 10 års fengsel.

Hvor mye øl før fengsel?

Brudd på tollreglene kan også generelt straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler, se tolloven § 16-2. Dersom det dreier seg om 1-2 liter alkohol, vil han antakelig kunne slippe unna med et forenklet forelegg, det vil si en bot som aksepteres uten rettssak, i henhold til tolloven § 16-9.

Hva skjer hvis man blir tatt for smugling?

Hvis man smugler litt for mye over kvoten får man en bot som heter forenklet forelegg og man mister varene man har smuglet. Så lenge den blir betalt så er saken ute av verden og det blir ikke registrert noe sted.

Hva er straffen for drikke?

Det er straffbart å gi eller selge alkohol til personer som ikke har lov til å kjøpe drikken, den som «langer» alkohol vil kunne bli straffet. Strafferammen for dette er inntil seks måneder fengsel eller bot. Normalt vil man risikere en bot om man gir alkohol til personer som ikke har lov til å drikke den.

Leave a Comment