Hva er Garantistrøm Fjordkraft?

Garantistrøm Nord fra Fjordkraft er en strømavtale i kategorien Variabel pris. Avtalen har ingen bindingstid og gjelder for både nye og eksisterende kunder hos Fjordkraft.

Hva er GarantiKraft?

GarantiKraft er en miks av fastpris og timespotpris. Du nyter godt av lave priser når strømprisen er lav og har i tillegg en forutsigbarhet ved høye priser i markedet!

Hvor mye påslag tar Fjordkraft?

Det følger med et påslag per kWh på 3.90 øre og et fast månedsbeløp på 39 kr(priser per 14.07.2021).

Hva er Garantistrøm Fjordkraft? – Related Questions

Når på døgnet er strømmen billigst Fjordkraft?

Blant annet er det totale strømforbruket som regel på det høyeste mellom klokken 8-9 og klokken 17-18. Det vil si at strømprisen ofte er på sitt dyreste på disse tidspunktene. I motsetning er forbruket normalt sett lavere og gjerne billigere i tidsrommene 22-07 og 12-15.

Hva dekker Strømstøtten?

Staten dekker 90 prosent av den gjennomsnittlige strømprisen i løpet av en måned, men bare av den delen som overstiger 87,5 øre (70 øre pluss moms). For å gjøre det ekstra komplisert er strømstøtten på vinteren 90 prosent, mens den på sommeren bare er 80 prosent.

Hvor mye strøm støtte får jeg?

Du kan få 90 % i strømstøtte når spotprisen på strøm er høy. Det vil si at dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået.

Hvordan få utbetalt strømstøtte?

Du trenger ikke å gjøre noe for å få kompensasjon. Kompensasjonen vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien og du får nettleiefaktura direkte fra oss, vil restbeløpet bli utbetalt til din bankkonto.

Hvem får hjelp til strømregning?

Ta kontakt med Nav eller Husbanken

Du finner mer om hvilke kriterier som gjelder og hvordan du går frem på nav.no. Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan også bostøtte fra Husbanken være aktuelt. Stortinget har utvidet ordningen ut hele 2022, slik at flere kan ha rett til støtte.

Hvor mye utgjør påslag på strøm?

Vanligvis er påslaget på mellom 1 – 5 øre per/kWt, men enkelte leverandører har strømavtaler uten påslag, eller med negativt påslag. Fastbeløp – Fastbeløpet er den faste prisen du betaler hver måned, og de billigste strømavtalene er det fastbeløpet som utgjør “fortjenesten” til strømselskapet.

Hva er påslag pris?

Påslag er en tilleggspris som strømleverandørene tar i tillegg til strømprisen. Påslaget faktureres som oftest ut ifra ditt strømforbruk, men et påslag kan også være en månedlig kostnad. Bruker du mye strøm så kan påslaget ditt utgjøre endel på regningen din.

Hva er påslag på spotpris?

Påslag er et pristillegg som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen. Påslag kan oppgis som et fastbeløp og/eller som et beløp per kWt, og er tatt med i strømkostnaden du ser hos oss.

Hvor mye av strømprisen er avgifter?

Strømregningen din består også av skatter og avgifter til staten. Momsen, eller merverdiavgiften, er på 25 % og kommer i tillegg til el-avgiften som for tiden er på 15,41 øre per kWh. (I 2022 var det redusert elavgift i årets tre første måneder.)

Hvor mye koster 1 kWh 2022?

Elektrisitetspriser
3. kvartal 2022Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter317,654,7
Kraftpris214,372,5
Nettleie29,55,7

Når på døgnet er det billigst å vaske klær?

I tidsrommet fra kl. 22-07 er det normalt med lavt forbruk og lavere strømpris, men også i tidsrommet kl. 12-15 er det lavere forbruk som gir lavere strømpris. Utnytt tiden på dagtid godt om du er hjemme og kan sette på for eksempel vaskemaskinen.

Når får man regning fra Fjordkraft?

Du får den første strømregningen fra oss i midten av måneden etter at du ble strømkunde hos oss. Da blir du fakturert for strømmen fra du ble kunde hos oss og ut den første måneden. I de fleste tilfeller vil du også få nettleien fra din netteier med på strømregningen.

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betale en regning?

Dersom ny regning med purregebyr ikke betales innen fristen blir kravet sendt til inkasso. Inkassoselskapet legger til inkasso-omkostninger og gir deg et ny frist for betaling. Dersom heller ikke inkassokravet blir betalt kan kravet bli sendt namsmannen. Namsmannen gir den som krever inn pengene dom for kravet.

Hva skjer om man betaler en regning en dag for sent?

Det går vanligvis 5-6 dager etter forfall før det sendes purring på betaling. Da kommer det et purregebyr i tillegg til den opprinnelige regningen. Når du bare har betalt 1 dag for sent får du nok ikke noen purring og ingen ting vil skje.

Når kommer Los faktura?

Vi fakturerer våre kunder cirka rundt den 10. hver måned. Det kan variere noe fra måned til måned når du mottar fakturaen da dette er avhengig av blant annet helligdager og når vi mottar nettleiefakturaen din. Dersom du har samlefaktura, så kan du forvente å motta fakturaen i slutten av måneden.

Hvem får ikke strømstøtte?

Hvem får strømstøtte? Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Ordningen gjelder også for boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Leave a Comment