Hva er i tillegg?

Et tillegg er et gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ulempetillegg), smusstillegg, nattillegg osv. Tillegg kan gis ved bestemte klokkeslett, dager eller arbeidstyper (vakter).

Hva betyr attpå?

attpå få noko i tillegg.

Hva er dessuten?

AdverbRediger

i tillegg til det, i tillegg til noe annet.

Hva er i tillegg? – Related Questions

Hva betyr sære?

Som kjennetegnes ved å være egen, rar eller unormal.

Hva betyr barnlig?

Når noen sier du er barnslig mener de at du er umoden, og det er sjelden ment som noen kompliment. Hvis de derimot sier at du er barnlig, betyr også det at du er som et barn, men da er det ofte positivt ment, som i uttrykket barnlig glede.

Hvordan bruker man dessuten?

Dessuten kan du bruke det som motivasjon. Dessuten er ordene mildere. Dessuten har hun jo vært gift før. Dessuten lar jeg meg ikke kjøpe.

Hvilken ordklasse er dessuten?

Ubøyelige adverb

Eksempler: ikke, ned, der, altfor, kanskje, visstnok, hvor, dessuten.

Hva er å være dumdristig?

Den som ikke har angst for en farlig situasjon kan være dumdristig eller naiv (dersom vedkommende kjenner faren). Likevel kan vedkommende bli omtalt som modig. Mot må ikke forveksles med tapperhet, som er evnen til å holde ut i vanskelige situasjoner.

Hva betyr granskende?

Å granske eller gjennomføre gransking betyr å undersøke noe grundig. I norsk juss har ordet gransking en spesialisert betydning i norsk straffeprosess og i selskapsrett.

Hva er et dårskap?

Dumhet,, også kalt dumskap, dårskap, tåpelighet, idioti og annet, er stivsinnet uvitenhet, eller ren og skjær mangel på intelligens eller klokskap. Egenskapen kan være knyttet til en persons eller en gruppes handlinger, ord eller overbevisninger.

Hva er subsystemer?

Subsystemene er sentralnervesystemet, biomekaniske faktorer, psykologiske faktorer og omgivelsesfaktorer. Funksjonelle bevegelser oppstår i interaksjon mellom subsystemene.

Hva betyr slurvete?

Slurvete betyr omtrent det samme som Derangert.

Hva betyr tretter?

slapp, utmattet, utkjørt (av arbeid, anstrengelser, alderdom, mangel på hvile, søvn e.l.)

Er slurvete kryssord?

Kryssordbok – Synonym til SLURVETE i kryssord
 • 5 bokstaver. rotet.
 • 6 bokstaver. jasket. lurvet. rufsen.
 • 7 bokstaver. forsømt. fuskete. jaskete.
 • 8 bokstaver. avjasket. kludrete. klurrete.
 • 9 bokstaver. derangert. forjasket.
 • 10 bokstaver. greinelaus. skjødesløs.
 • 11 bokstaver. forsømmelig. skjødesløse.
 • 13 bokstaver. lite nøyaktig. ugjennomtenkt.

Ville dyr kryssord?

Viser 30 synonymer til Villdyr som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. dyr. ulv.
 • 4 bokstaver. best. gaur.
 • 5 bokstaver. beist. gaupe. huina. kamel.
 • 6 bokstaver. codcod. cougar. gauper.
 • 7 bokstaver. dyreart. landdyr. villama.
 • 8 bokstaver. kjæledyr. villokse.
 • 9 bokstaver. risbitsau. vill-lama.
 • 10 bokstaver. jungelkatt. landrovdyr.

Hvilket kryssord synonym?

Viser 17 synonymer til Hvilken som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. der. lik. som.
 • 4 bokstaver. mens. pron. åkke.
 • 5 bokstaver. åffer. åffor. åkken.
 • 6 bokstaver. hokken. somder. åslags.
 • 7 bokstaver. hvilket. hvordan.
 • 8 bokstaver. pronomen.
 • 9 bokstaver. spørreord.
 • 10 bokstaver. hva for en. < Hvilested. Hvilket > Kryssord

Hvordan i kryssord?

Viser 13 synonymer til Hvordan som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. hur.
 • 4 bokstaver. come. hvor.
 • 5 bokstaver. åssen.
 • 6 bokstaver. adverb. korsen.
 • 7 bokstaver. hvilken. hvormed. korleis.
 • 9 bokstaver. hvorledes. spørreord.
 • 11 bokstaver. hvorledesen.
 • 12 bokstaver. spørreadverb. < Herimot. Hvorfra > Dagens kryssord.

Hvem oppfant kryssord?

Spillet ble første gang presentert i New York Worlds søndagsutgave 21. desember 1913 av Arthur Wynne, som var ansvarlig for underholdningssidene i avisen. I 1920-årene kom det til Europa, og i 1925 trykket Allers det første kryssordet i norske ukeblader.

Hva er lager i kryssord?

Viser 262 synonymer til Lager som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 2 bokstaver. øl.
 • 3 bokstaver. bod. løe. ram. rom.
 • 4 bokstaver. bank. base. fond.
 • 5 bokstaver. arkiv. avler. avløe.
 • 6 bokstaver. arkeli. buffer. bygger.
 • 7 bokstaver. arsenal. bakhånd. bereder.
 • 8 bokstaver. anlegger. anretter. arbeider.
 • 9 bokstaver. arsenaler. bibringer. bærelager.

Leave a Comment