Hva er lengst av Nilen og Amazonas?

Det gjør at Amazonas måler 6800 km, mens Nilen «bare» er 6695 km. Den eksakte lengden er vanskelig å fastsette fordi den er avhengig av kilden og munningen.

Hvor lang er elven i Amazonas?

6 400 km
Amazonas / Lengde

Hva er Norges lengste elv?

Liste over Norges lengste elver
ElvLengde (km)Nedbørfelt (km²
Glomma1, 262341 970
Tana (Deatnu) 1, 336116 350
Pasvikelva (Báhčaveajjohka) 136018 344
Numedalslågen3565 554

Hva er lengst av Nilen og Amazonas? – Related Questions

Hvilken elv er lengst i Afrika?

Nilen er 6671 kilometer lang, har et nedbørfelt på 2,9 millioner kvadratkilometer og en middelvannføring på 3 120 kubikkmeter i sekundet.

Hvilken elv er lengst i Asia?

Chang Jiang er den lengste og mest vassrike elva i Kina, cirka 6300 kilometer lang. Chang Jiang er den tredje lengste elva i verda etter Amazonas og Nilen, og ho er verdas tredje mest vassrike elv etter Amazonas og Kongoelva.

Hva er Indias lengste elv?

Ganges (rød) er Indias lengste elv (2704 km), med et nedbørsfelt (lyserød) på 1 125 000 kvadratkilometer. Brahmaputra (grønn) renner gjennom Kina (Tibet), India og Bangladesh, er 2900 km og har et nedbørfelt (lysegrønn) på 670 000 kvadratkilometer.

Er Glomma Norges lengste elv?

Glomma er Norges lengste og mest vannrike elv; den har også det største nedbørfeltet av landets elver. Fra Tydalsfjellene til Fredrikstad er lengden 623 kilometer. I Norden er bare Trysil-Klaravassdraget lengre. Glommavassdraget har et samlet nedbørfelt på 41 970 kvadratkilometer (km2) hvorav 422 km2 i Sverige.

Hva er navnet på Danmarks lengste elv?

Gudenå på Midtjylland er Danmarks lengste elv. Den renner nordover fra Tinnet Krat vest for Horsens, gjennom Himmelbjerg-egnen fra innsjø til innsjø, der den største er Mossø, 16,6 kvadratkilometer. Elven munner ut i Kattegat, 10 kilometer øst for Randers.

Hva heter de tre lengste elvene?

Nilen er verdens lengste elv, men det er ikke mange kilometer som skiller den fra Amazonas, som er den nest lengste. Amazonas i Sør-Amerika er nemlig bare 155 kilometer kortere, og i 2007 kom brasilianske forskere med et oppsiktsvekkende utspill.

Hva heter de 5 lengste elvene?

Verdens lengste elver
  • Nilen. Afrika. 6700. 2 900 000. 3120.
  • Amazonas-Apurímac. Sør-Amerika. 6400. 6 000 000.
  • Chang Jiang (Yangtze) Asia. 6300. 1 959 000.
  • Mississippi–Missouri. Nord-Amerika. 5970. 3 221 000.
  • Huang He. Asia. 5464. 752 000.
  • Ob–Irtysj. Asia. 5410. 2 975 000.
  • Jenisej–Selenga. Asia. 5200. 2 000 000.
  • Kongo (Zaïre) Afrika. 4670. 3 400 000.

Hvor mange elver har vi i Norge?

Norge har 20 000 elver.

Hvor langt er Glomma?

621 km
Glomma / Lengde

Er det laks i Glomma?

Fiske etter laks og sjøørret fra båt, er bare tillatt i Glomma fra Sarpsfossen til Sandesund bru (E-6), og i Glomma i området ved Vamma. Ankring er tillatt, men båtfiskere skal vike for fiske fra land.

Er det saltvann i Glomma?

Det lever langt flere arter i rent saltvann og ferskvann.

Hvor stopper Glomma?

Glomma eller Glåma er den lengste elva i Noreg med ei lengd på 604 km. Ho er ei meanderelv. Elva har utspringet sitt i Aursunden nordaust for Røros og munnar ut i Oslofjorden ved Fredrikstad.

Hvor lang er Øyeren?

Øyeren
innsjø
Høgd over havet101 moh.
Areal84,74 km²
Kystlengd1165,47 km

Hva betyr Glomma?

Navnet kommer fra norrønt Gláma som betyr den bleikblå eller bleike. Glomma er Norges lengste elv, omtrent 600 km lang.

Leave a Comment