Hva er LOS strøm?

LOS-appen gir deg mulighet til å følge med på strømprisen time for time. Med litt ekstra innsikt kan du planlegge hvilke timer det er smartest å sette på vaskemaskinen eller lade elbilen. For 39 kr i månedspris får du vår mest populære strømavtale, en rimelig spotprisavtale som følger strømbørsen time for time.

Hva koster 1 kWh nå?

Spotpris time for time

Så selv om dagens strømpris er på 1,28 kr/kWh (Sone 1 – Øst) så vil du få en annen strømpris oppgitt på din faktura.

Hvem eier LOS?

LOS er et heleid datterselskap i Agder Energi, som igjen eies av kommunene på Agder sammen med Statkraft. Agder Energi er en av Norges største produsenter av fornybar energi fra vannkraft.

Hva er LOS strøm? – Related Questions

Når kommer faktura fra LOS?

Vi fakturerer våre kunder cirka rundt den 10. hver måned. Det kan variere noe fra måned til måned når du mottar fakturaen da dette er avhengig av blant annet helligdager og når vi mottar nettleiefakturaen din. Dersom du har samlefaktura, så kan du forvente å motta fakturaen i slutten av måneden.

Hvem eier Agder Energi?

Agder Energi eies av kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Kristiansand kommunes eierandel er 8,383 %.

Hvor mye eier Statkraft?

Skagerak Energi AS
EierEierandel
Statkraft66,6 %
Skien kommune15,21 %
Porsgrunn kommune14,83 %
Bamble kommune3,34 %

Hvor mange kunder har Agder Energi?

Agder Energi Nett overfører energi til 210 300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap.

Hvem eier Follo energi?

Smart Energi driver en rekke merkevarer og har kontorer flere andre steder i Norge. Follo Energi, Røyken Kraft, Kragerø Kraft og Askøy Energi er alle en del av Smart Energi familien.

Hvem eier energien?

Kommuner, fylkeskommuner og staten eier om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten i landet. Norske kommuner og fylker har store verdier investert i kraftbransjen. Kommuner, fylkeskommuner og staten eier samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten i landet.

Hvor mange vannkraftverk eier Agder Energi?

Agder Energi har 50 hel- og deleide vannkraftverk i Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer vi 5 prosent av Norges samlede energibehov.

Hvor mange ansatte i Agder Energi?

Agder Energi har 1 580 ansatte. Hovedkontoret ligger i Kristiansand.

Hva produserer Agder Energi?

Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi i Norge. Agder Energi er en av landets største produsenter av strøm basert på vannkraft. Produksjonen skaper store verdier som føres tilbake til samfunnet gjennom utbytte til offentlige eiere.

Hvor får Norge mest Energi fra?

Vannkraft står for mesteparten av kraftproduksjonen, i tillegg til en økende andel vindkraft. Norge er samtidig tett koblet til det europeiske kraftsystemet, slik at noe av strømmen som brukes her i landet kan være produsert et annet sted og med andre produksjonsteknologier.

Er Norge selvforsynt med Energi?

I Norge er vi normalt selvforsynt med kraft, men tilgangen varierer avhengig av nedbør og temperaturer. Også i Norge er vi avhengige av å kunne importere kraft fra nabolandene når det er lite vann i magasinene eller i perioder av året hvor forbruket er svært høyt.

Hvilken landsdel produserer mest strøm?

Ser vi på kraftproduksjonen ser vi at Hordaland også topper listen med en årlig kraftproduksjon på 20,3 TWh. Deretter følger Nordland med 17,6TWh og Sogn og Fjordane med 17,0TWh.

Har Norge importert strøm?

Norge eksporterte mest kraft til Danmark (8,1 TWh) i 2021, etterfulgt av Sverige og Tyskland med henholdsvis 7,8 og 4,4 TWh, ifølge SSB. Samtidig importerte vi strøm gjennom de samme kablene. I 2021 kjøpte vi mest strøm av Sverige, med 5 TWh.

Hvorfor har Norge så dyr strøm?

Den viktigste årsaken til at strømprisene er høye, er at gass- og kullprisene har økt historisk mye. I tillegg har prisen på klimakvoter blitt stadig høyere. Dette påvirker strømprisene i Europa, og dermed også i Norden og Norge ettersom vi er en del av et europeisk strømmarked og har vært dette i en årrekke.

Hvor mye tjener Norge på strøm?

Det betyr store ekstra inntekter til staten. Oppdaterte anslag i det ferske statsbudsjettet viser ekstra inntekter fra strøm på 79,2 milliarder kroner i år og 73 milliarder neste år. Dette er regnet i faste 2023-kroner, slik at den generelle prisveksten er tatt ut av tallene.

Hva koster det å produsere 1 kWh strøm?

Utbyggingen er det som regel Statkraft og kraftselskaper eid av de store byene som står for. Prisen for 2022 er av OED fastsatt til 11,57 øre pr. kilowattime (kWh). For konsesjoner til utbygging gitt etter april 1959 skal prisen fastsettes på grunnlag av kostnaden ved å produsere strømmen.

Leave a Comment