Hva er nærskoleprinsippet?

Nærskoleprinsippet betyr at du får et tilbud om skolen som ligger nærmest der du bor som har den studieretningen du søker. Du kan søke på skoler som ligger lengre unna i fylke, men det er da ikke sikkert at du kommer inn på de da du skal gå på skole nærmest mulig der du bor.

Hvordan sjekke nærskole?

Du kan finne ut hva som er din nærskole ved å skrive inn ditt postnummer eller søke etter postnummeret i nedtrekkslisten. Postnummer er ikke valgt. Noen postnummer har flere nærskoler tilknyttet ulike utdanningsprogrammer. Det betyr at du vil kunne få ekstrapoeng ved flere nærskoler tilknyttet ditt postnummer.

Er det mulig å bytte linje på vgs?

I utgangspunktet kan man ikke bytte skole midt i skoleåret. For å få til et skolebytte så søker man seg inn på den andre skolen på vigo.no innen fristen for å søke videregående skoler, 1. mars. Hvis man får plass ved den nye skolen, så begynner man der fra neste skoleår (neste høst).

Hva er nærskoleprinsippet? – Related Questions

Kan man gå vgs to ganger?

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Kan man gå vg3 om igjen?

Svaret er dessverre nei, men har ikke rett til å gå Vg3 omigjen hvis du allerede har fullført det (selv om du skulle ha strøket i flere fag). Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett karakterer, og har ikke rett på mer opplæring i offentlig videregående skole.

Hvordan bytter man linje?

Hvis du vil starte en ny tekstlinje eller legge til avstand mellom linjer eller avsnitt med tekst i en regnearkcelle, trykker du på ALT+ENTER for å sette inn et linjeskift.

Er det mulig å bytte programfag?

Det er skolen som bestemmer om man kan bytte programfag, eller om det er så sent at det er vanskelig å få tatt de nye fagene. Hvis det ikke går an å bytte, har du en mulighet til å ta nye fag som privatist ved siden av skolegangen din.

Hvordan gjøre omvalg vgs?

Du kan ikke gjøre omvalg etter at du har fullført et treårig løp på VGS eller avlagt fag- eller svenneprøve, da har du brukt opp ungdomsretten din. Hvis du søker igjen vil din søknad bli vurdert først etter at alle med rett har fått et tilbud. Tar du det samme på nytt er det ikke et omvalg. Retten din utvides ikke.

Er det mulig å bytte fra idrett til studie?

Ja, dette har noe å si, så du burde snakke med rådgiver på skolen din (og rådgiver på skolen du har lyst til å begynne på) så snart som mulig. Du har rett til å bytte utdanningsprogram én gang, men når du gjør det må du regne med å begynne i Vg1 igjen, nettopp siden det vil være flere fag du ikke har hatt.

Når er det for sent å bytte linje?

I videregående opplæring er som regel siste frist for å endre skole- eller linjevalg 1. mars. Siden videregående skoler er underlagt fylkeskommunene er det likevel noen forskjeller fra fylke til fylke.

Hva skjer når man dropper ut av studie?

Kort fortalt: Slutter du på studiet uten å ha fått noen studiepoeng, vil du være i “minus” hos Lånekassen, og kan plutselig risikere at du ikke får mer i støtte før du har tatt 60 studiepoeng. Dersom du mottar støtte, men bor på hybel, må du også legge en plan om hva du skal gjøre.

Kan jeg ta Vg1 på nytt?

Du kan søke om å bytte utdanningsprogram etter Vg1 eller Vg2. Etter Vg1 kan du søke på et nytt Vg1 i et annet utdanningsprogram. Etter Vg2 kan du søke nytt Vg1 på et annet utdanningsprogram eller et nytt Vg2 på et nytt programområde.

Hva skjer hvis man stryker på vg1?

Hvis du stryker til våren på vg1, vil du få mulighet til å gå opp til ny eksamen som elev ved første mulige anledning (vanligvis på høsten). Du får ikke mer opplæring og må forberede deg på egen hånd. Hvis du ikke benytter deg av dette eller stryker på nytt, må du ta opp faget som privatist.

Er det eksamen i vg1 2022?

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.

Kommer fravær fra vg1 på vitnemålet?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ja, det er riktig at fraværet fra alle tre årene på VGS kommervitnemålet ditt.

Hvor mange timer er 10% fravær?

9,2 timers fravær vil utgjøre 10 prosent fravær.

Hvor mange dager er 10% fravær?

Et skoleår har 190 skoledager for elevene. 10% av 190 dager er 19 dager.

Er time hos optiker gyldig fravær?

Det er gyldig fravær og gå til kontroll hos optiker. Ta med timekortet ditt som dokumentasjon.

Hvor mye fravær er normalt?

16,5 dager i året. Ifølge Bergli vil en person som jobber fulltid ha cirka 226 arbeidsdager i året. Med en gjennomsnittlig fraværsprosent på 7,3 prosent tilsvarer dette 16,5 dagers fravær hvert år.

Leave a Comment