Hva er nummeret til Helsenorge?

Telefon: 116 123.

Hvordan kontakte Helfo?

Kontakt oss
  1. telefonnummer: 23 32 70 00.
  2. e-post: post@helfo.no.

Hvordan kontakte Pasientreiser?

Telefon. Har du spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter, bestilling av din pasientreise eller skal klage, kan du kontakte Pasientreiser på 05515.

Hva er nummeret til Helsenorge? – Related Questions

Når kan man ringe pasientreiser?

​Hvis det er trafikale årsaker til at du trenger rekvirert transport på hele eller deler av reisen, må du kontakte Pasientreiser så tidlig som mulig, og senest klokken 13.00 siste virkedag før behandlingen. Trafikale årsaker kan være at det ikke går offentlig transport på en strekning.

Hva kan Helsenorge hjelpe deg med?

Helsenorge tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg og dine pårørende med å holde oversikten over din helsesituasjon, rettigheter og behandling. Her finner du sikre, digitale helsetjenester.

Hvem skal rekvirere pasientreiser?

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Hvem kan søke om pasientreiser?

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Hvor mye får man dekket av pasientreiser?

Følgende satser gjelder for pasientreiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2021:
Type sats​Beløp
​Standardsats​2,70 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres)​2,70 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse​238 kr per døgn

Hvem har rett til pasienttransport?

Pasienten og ledsageren har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes av et foretak etter helseforetaksloven eller som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.

Hvordan få dekket taxi til sykehus?

Du kan få dekket reisen hvis

reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Når pasienten nekter å motta helsehjelp?

Fra 1.1. 2009 inneholder pasientrettighetsloven et kapittel som gir helsepersonell anledning til å bruke tvang for å sikre at personer uten samtykkekompetanse får den helsehjelpen de trenger. Før det kan ytes slik hjelp må tillitvekkende tiltak ha vært forsøkt.

Hvem betaler pasienthotell?

Pasienten betaler for oppholdet og søker refusjon via Pasientreiser etter gjeldende takster. Samme regelverk gjelder for ledsager. Dersom sykehuset unntaksvis bistår pasienten med hotellbestilling, må det opplyses om at pasienten selv må betale egenandelen.

Er pasienthotell gratis?

Hotellene er først og fremst et tilbud til deg som ikke er avhengig av 24-timers medisinsk tilsyn. Er du inne til behandling vil sykehusavdelingen avgjøre om du kan bo på hotellet under hele eller deler av sykehusoppholdet. Avdelingen vil bestille hotellrom til deg og du betaler ikke for overnatting og kost.

Kan søsken være med på barselhotell?

Ledsager kan være tilstede under hele barseloppholdet, og søsken kan komme på besøk.

Hvem betaler hvis du blir innlagt på offentlig sykehus?

Blir du innlagtsykehus og er medlem av den norske folketrygden, betaler du ikke for behandling, medisiner eller sykehusopphold. Gravide skal heller ikke betale for kontroll i den offentlige helsetjenesten under svangerskap. Barn under 16 år får fritak for egenandel, men betaler for materiell.

Hvor mye koster det å ligge på sykehus et døgn?

I vurderingen har ekspertgruppen anslått kostnad for et gjennomsnittlig liggedøgn basert på SAMDATA som viser et gjennomsnitt på ca. 17 000 kr (2017 kroner) (16). Det er benyttet en prisjustering på 3 prosent, slik at kostnaden justeres til ca. 18 000 kr (2019 kroner).

Hvor mye koster en ambulanse?

Ambulanse. I nødstilfeller er ambulansetransport og ambulanseflyvninger til sykehus gratis innenfor Norge.

Er det gratis å ringe ambulanse?

Dette kan legevakten gjøre for deg

​Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Det er gratis å ringe.

Kan man ringe 113 for råd?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Leave a Comment